خرید تمام هفت خوان جزوه زیست شناسی دکتر جعفر فرزانه

کنکور و المپیاد زیست شناسی 95 ( 100 در صد تضمینی ) - 09123667097
مقدمه
آنزیمها ترکیباتی هستند که می‌توانند سرعت واکنش را تا حدود 107 برابر افزایش دهند. آنزیم مانند یک کاتالیزگر غیر آلی میزان واکنش را با پایین آوردن انرژی فعال سازی واکنش لازم برای انجام واکنش تسریع می‌کند و برخلاف آن انرژی فعال سازی را با جایرگزین کردن یک سد انرژی فعال سازی بزرگ با یک سد انرژی سازی کوچک پایین می‌آورد. انجام سریع یک واکنش در موقعیت آزمایشگاهی به شرایط ویژه‌ای مانند دما و فشار بالا نیاز دارد. لذا باید در یاخته که شرایط محیطی در آن کاملا ثابت است و انجام چنین واکنشهایی بسیار کند است، مکانیسمی دقیق وجود داشته باشد. این عمل بوسیله آنزیمها صورت می‌گیرد.

کاتالیزورها در واکنشها بدون تغییر می‌مانند، ولی آنزیمها مانند سایر پروتئین‌ها تحت شرایط مختلف پایدار نمی‌مانند. این مواد در اثر حرارت بالا و اسیدها و قلیاهاتغییر می‌کنند. کاتالیزورها تاثیری در تعادل واکنش برگشت پذیر ندارند، بلکه فقط سرعت واکنش را زدیاد می‌کنند تا به تعادل برسند. آنزیم‌ها با کاهش انرژی فعال سازی (activation) سرعت واکنش شیمیایی را افزایش می‌دهند.

آنزیمها مولکولهای پروتئینی هستند که دارای یک یا چند محل نفوذ سطحی (جایگاههای فعال) هستند که سوبسترا یعنی ماده‌ای که آنزیم بر آن اثر می‌کند، به این نواحی متصل می‌شود. تحت تاثیر آنزیمها ، سوبسترا تغییر می‌کند و به یک یا تعدادی محصول تبدیل می‌شود. img/daneshnameh_up/c/c9/b.6.jpg

تاریخچه

کشف آنزیمها در واقع به پژوهشهای وسیع پاپن و پرسوز وابسته بود. آنان در سال 1833 موفق شدند از جو سبز شده ترکیبی را به نام مالت کشف کنند که نشاسته را به قند مبدل می‌ساخت و این ترکیب را دیاستاز نامیدند که امروزه به نام آنزیم آمیلاز معروف است. چند سال بعد شوانبرای نخستین بار آنزیم پپسین را که موجب گوارش گوشت می‌شد، کشف کرد و همین طور ادامه پیدا کرد اما وکونه نخستین کسی بود که آنزیم را بجای دیاستاز بکار برد. 

سیر تحولی و رشد

 • بیشتر تاریخ بیوشیمی ، تاریخ تحقیق آنزیمی است. کاتالیز بیولوژیکی برای اولین بار در اواخر قرن 18 طی مطالعات انجام شده بر روی هضم گوشت توسط ترشحات معده انجام شد. بعد بوسیله تبدیل نشاسته به قندهای ساده توسط بزاق ادامه یافت. « لویی پاستور » گفت که تخمیر قند به الکل توسط مخمر بوسیله خمیر مایه کاتالیز می‌شود.

 • بعد از پاستور ، « ادوارد بوخنر » ثابت کرد که تخمیر توسط مولکولهایی تسریع می‌گردد که بعد از جدا شدن از سلولها ، همچنان فعالیت خود را ادامه می‌دهند. « فردریک کوهن » این مولکولها را "آنزیم" نامید.

 • جداسازی و کریستالیزه کردن آنزیم « اوره آز » در سال 1926 توسط « جیمز سامند » منجر به رفع موانع در مطالعات اولیه آنزیم شناسی گردید.

ساختار آنزیمها

آنزیمها ماهیتی پروتئینی دارند و ساختار بعضی ساده یعنی از یک زنجیره پلی پپتیدی ساخته شده‌اند و بعضی الیگومر هستند. ساختار بعضی از آنزیمها منحصرا از واحدهای اسید آمینه تشکیل یافته اما برخی دیگر برای فعالیت خود نیاز به ترکیبات غیر پروتئینی دارند که به نام گروه پروستتیک معروف است و این گروه می‌تواند یک فلز یا یک کو آنزیم باشد و با آنزیم اتصال محکمی را برقرار می‌کنند. بخش پروتئینی آنزیم (بدون گروه پروستتیک) آپوآنزیم نام دارد و مجموع آنزیم فعال از نظر کاتالیزوری و کوفاکتور مربوطه هولوآنزیم نام دارد. 

طبقه بندی آنزیمها

آنزیمها را از نظر فعالیت کاتالیزی به شش گروه اصلی تقسیم می‌کنند. 
 • اکسید و ردوکتازها :
  واکنشهای اکسید و احیا (اکسایش – کاهش) را کاتالیز می‌کند (دهیدروژناز).

 • ترانسفرازها : انتقال عوامل ویژه‌ای مانند آمین ، فسفات و غیره را از مولکولی به مولکول دیگر به عهده دارند و مانند آمینو ترانسفرازها که در انتقال گروه آمین فعال هستند.

 • هیدرولازها : واکنشهای آبکانتی را کاتالیز می‌کنند. مانند پپتیدازها که موجب شکسته شدن پیوند پپتیدی می‌شوند.

 • لیازها : موجب برداشت گروه ویژه‌ای از مولکول می‌شوند. مانند دکربوکسیلازها که برداشت دی‌اکسید کربن را برعهده دارند.

 • ایزومرازها : واکنشهای تشکیل ایزومری را کاتالیز می‌کنند. مانند راسه ماز که از L- آلانین ترکیب ایزومریD- آلانین را می‌سازد.

 • لیگازها : آنزیمهایی هستند که باعث اتصال دو مولکول به یکدیگر و ایجاد پیوند کووالانسی بین آنها می‌شوند. مانند استیل کوآنزیم A سنتتاز که موجب سنتز استیل کوآنزیم A می‌گردد.img/daneshnameh_up/d/d4/b.17.jpg

طرز کار آنزیمها

از ویژگیهای مهم آنزیمها این است که پس از انجام هر واکنش و در پایان آن سالم و دست نخورده باقی می‌مانند و می‌توانند واکنش بعدی را کاتالیز کنند. در یک واکنش ساده ابتدا آنزیم (E) با ماده اولیه یا سوبسترا (S) ترکیب می‌شود و کمپلکس آنزیم – سوبسترا می‌دهد در مرحله بعدی با انجام واکنش ، فراورده یا محصول (P) ایجاد می‌شود و آنزیم رها می‌گردد. 
P+E←→ES←→S+E

هر آنزیم بر سوبسترای ویژه خود اثر کرده و فرآورده ویژه‌ای را تولید می‌کند. به این منظور هر آنزیم ساختار سه بعدی ویژه خود را دارا است که آن را برای انجام فعالیت کاتالیزی مناسب می‌سازد و بخشی از آنزیم که با سوبسترا بند و بست می‌یابد، جایگاه فعال نام دارد و در مورد اتصال آنزیم به سوبسترا الگوهایی ارائه شده‌اند که مدل کوشلند که الگوی القایی نام دارد و حالت دست در دستکش را دارد، نشان می‌دهد. بطوری که محل اتصال حالت انعطاف پذیری دارد. 

عوامل بازدارنده

بعضی از ترکیبات می‌توانند با آنزیم – سوبسترا ترکیب و فعالیت سوبسترا ایجاد فرآورده اختصاصی سوبسترای آن را تحت تاثیر قرار دهند و در صورتیکه این ترکیبات موجب تشکیل نشدن فراورده شوند، به نام بازدارنده‌های آنزیمی نامیده می‌شوند که به سه نوع زیر موجودند. 
 1. بازدارنده‌های رقابتی.
 2. بازدارنده‌های نارقابتی.
 3. بازدارنده‌های بی‌رقابتی.

پروآنزیم یا زیموژن

برخی از آنزیمها ، ابتدا به صورت پروآنزیم یا زیموژن یا آنزیم غیر فعال در سلول ساخته می‌شوند و برای شرکت در واکنش و پدیدار شدن خاصیت کاتالیزوری آنها ، باید بوسیله ماده دیگر به صورت فعال درآیند. 

عمل متقابل آنزیم و سوبسترا

اگر چه می‌توان آنزیم و سوبسترا را همانند قفل و کلید تصور کرد، اما این بدان معنی نیست که جایگاه فعال آنزیم ساختمانی سفت و غیر قابل انعطاف است. در بعضی از آنزیمها ، جایگاه فعال فقط بعد از اینکه ماده زمینه به آن متصل شد، دقیقا مکمل سوبسترا می‌شود. این پدیده تناسب القایی نام دارد. 

عمل اختصاصی آنزیمها

برخلاف کاتالیزورهای غیر آلی ، فعالیت آنزیم اختصاصی است، یعنی هر آنزیم می‌تواند بر سوبسترای مشخص اثر کند. در عین حال درجات مختلفی از تخصص وجود دارد. علت اختصاصی بودن آنزیمها را باید در ساختار فضایی آن جستجو کرد. بعضی از آنزیمها می‌توانند نه تنها بر روی یک سوبسترای معین اثر کنند، بلکه قادرند بر روی تمام موادی که دارای یک عامل شیمیایی هستند، موثر باشند. در این صورت کلیدی را که مثال زدیم می‌توان به شاه کلیدی تشبیه کرد که قادر است تمام قفل درهای یک راهرو را باز کند. 

نامگذاری آنزیمها

در گذشته اسامی آنزیمها بر پایه تخصص آنها یا توان عملشان بر روی یک ماده خاص انتخاب می‌شد. آنزیمهایی که پلی پپتیدها را به قطعات کوچکتری از زنجیرههای پپتیدی یا به اسیدهای آمینه تجزیه می‌کنند، بطور کلی پروتئینازها ، نامیده می‌شوند و ... .

در حال حاضر نامگذاری جدید آنزیمها بطور رسمی بر بنای پیشنهادات کنفرانسهای بین‌المللی بیوشیمی صورت می‌گیرد. در تقسیم‌بندی جدید آنزیمها را بر حسب واکنشهای شیمیایی که رهبری می‌کنند، به 6 گروه تقسم بندی می‌کنند: اکسیدو ردوکتازها - ترانسفرازها - هیدرولازها - لیازها - ایزومرآزها و لیگازها. 

چشم انداز بحث

مطالعه آنزیمها دارای اهمیت عملی بی‌اندازه است. بسیاری از بیماریها بخصوص ناهنجاریهای ژنتیکی ارثی ممکن است به علت عبور یا عدم وجود یک یا چند آنزیم باشد. در مورد حالات دیگر بیماری علت ممکن است افزایش فعالیت یک آنزیم باشد. اندازه‌گیری فعالیت آنزیمها در پلاسما ، گویچه‌های قرمز خون یا نمونه‌های بافتی در تشخیص بعضی از بیماریها دارای اهمیت است. بسیاری از داروها اثر خود را از طریق انجام واکنش با آنزیمها اعمال می‌کنند. آنزیمها ابزار عملی مهمی در پزشکی ، صنعت شیمی ، پردازش مواد غذایی و کشاورزی هستند. 
+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۳ساعت 13:24  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

*) به عنوان ماده آغازین کدام یک از موارد زیر را انتخاب می کنید؟

الف)یک کتابخانه مربوط به دی ان آی ژنوم انسانی
ب)یک کتابخانه مربوط به سی دی ان آی کبد.
ج) دی ان آی سلول انسانی
د) کتابخانه تی ار ان آی انسانی

**) بدون توجه به ترتیبی که برای قسمت * مشخص کرده اید می خواهید از یک کتابخانه ژنوم انسانی که به صورت کلون های فاژی در دسترس است استفاده کنید.(ماده ی دیگری در دسترس نیست)

یک کلون فاژی خاص را که ژن مورد نظر شما را در قطعه ای از دی ان آی انسانی که حداقل 10 ژن دیگر را که مورد علاقه ی شما نیستند دارد ،شناسایی کردهاید.برای تولید کردن یک کلون که تنها ژن مورد توجه شما را داشته باشد،چه ترتیبی را منطقی می دانید؟مراحلی که مشخث شده است،اجازه ی شناسایی کلون شما را نمی دهد،تنها آن را تولید می کند.

الف)شکاف یا برش دادن دی ان آی با آندونوکلئاز محدود کننده
ب) تیمار با دی ان آ لیگاز
ج) استخراج در ان آ از مواد آغاز کننده
د) تبدیل سلول های اشرشیا کلی
ه)مخلوط کردن دی ان آ با پلاسمید
و) گرم کردن مخلوط برای غیر فعال کردن آنزیم ها

 مراحل را به ترتیب ذکر کنید. می توانید یک یا چند مرحله را بیش از یک بار بنویسید.

 ۲. فرآیند های الف تا و به کدام ترتیب در سلول یوکاریوتی حضور می یابند؟

الف ) پپتیدیل ترانسفراز
ب)ریبوزوم متصل به آر ان آ
ج)آر ان آ پلیمراز متصل یا وابسته به دی ان آ
د) پیرایش
ه) رونویسی 
و)پیچیدگی در زنجیره پلی پتیدی

                                                        دهمین المپیاد جهانی زیست شناسی (سوئد)
+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۳ساعت 13:19  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

درس زيست شناسي در آزمون رشته تجربي به‌خاطر دارا بودن ضريب بالا در کنکور سراسري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است وبه‌خاطر تأثير مهمي که اين درس در کنکور دارد، معمولاً دانش آموزان اين درس را خيلي خوب مطالعه مي کنند.

  در کنکور سراسري تعداد سوالات اين درس 50ومدت پاسخگويي ۳۷دقيقه است. دراين درس 54تا56 درصد سوالات کنکور ازدروس پايه و 44تا46 درصد ازدروس پيش دانشگاهي است. زيست شناسي با ضريب 12 بالاترين ضريب را در ميان دروس گروه آموزشي علوم تجربي دارا است و اين نشان از اهميت ويژه اين درس در بين دانش آموزان اين رشته مي‌دهد.

  شواهد نشان مي‌دهند که فقط ۷ درصد از دانش آموزان تست‌هاي زيست شناسي را بالاي۵۰ درصد مي‌زنند.

  از دو جنبه مي توان به اين مشکل نگاه کرد؛ اول آن که دانش آموزان سواد کافي نداشته باشند. اما اين دليل چندان قابل استناد نيست. نکته دوم و عامل اصلي ضعف داشتن در پاسخ گويي به تست‌هاي زيست‌شناسي، عدم درک سؤالات و عجله در پاسخ دادن است. هر سؤال نکات کليدي دارد که با خوب فهميدن سؤال قابل دستيابي است.

  *براي هر سؤال زيست شناسي ۴۵ ثانيه زمان وجود دارد.

  از اين زمان مي‌توان ۱۵ ثانيه را به خوب خواندن سؤال، ۱۵ ثانيه را به خواندن گزينه‌ها و ۱۵ ثانيه را به پاسخ دادن و پر کردن پاسخ نامه اختصاص داد. البته بيان اين نکته صرفاً براي ايجاد يک الگو و تصوير ذهني است، نه اين که واقعاً براي هر تست زمان بگيريد!

 در تست هاي زيست شناسي، دقت به روي درک و فهم متن سؤالات اهميت بيش‌تري دارد. آنچه در درس زيست‌شناسي اهميت فوق‌العاده‌اي پيدا مي‌کند چگونه خواندن اين درس و پي بردن به نکات، مفاهيم و مطالب در کتاب درسي است. کتاب درسي منبع اول و آخر طرح سوال در کنکور است و نکته ي مهمي که در هنگام مطالعه ي اين درس بايد به آن توجه داشت مرور است .

 اين درس ، درسي نيست که با يک بار خواندن توانست در آن درصد بالايي کسب کرد بنابراين مرورهاي متوالي ومفهومي خواندن اين درس بايد در اولويت برنامه‌ها قرار داده شود. علت اينکه دانش آموزان اين درس را بيش از دروس ديگر مي‌خوانند ولي موفقيتي هم رديف با زحمات خود کسب نمي کنند اين است که : 

 *-دانش‌آموز مطالب را رو بنايي و سطحي خوانده و هرگز به عمق مفاهيم مطرح شده فکر نکرده بنابراين قادر به ارتباط دادن مسايل مختلف کتاب‌ها با هم نبوده و لذا نمي‌تواند پاسخ صحيح را انتخاب کند. به همين منظور بايد نکات خاصي را در زمينه خوب خواندن کتاب و ارتباط دادن مطالب درسي کتاب‌هاي مختلف زيست با هم مد‌نظر قرار دهد.

 زيست شناسي و آزمايشگاه 1در کنکور، درحدود 13 تا 15 سؤال را به خود اختصاص مي‌دهد،

  زيست شناسي و آزمايشگاه 2حدود 17 تا 20 سؤال را معمولاً در آزمون سراسري به خود اختصاص ميدهد.

  يکي از فصل هاي مهم اين کتاب فصل 8 (ژنتيک) است که هرساله تعدادي از سوالات کنکور را شامل مي شود و براي بعضي از دانش آموزان هم‌چون کابوسي مي‌ماند .در صورتي که با دقيق ومفهومي خواندن و وقت گذاري براي آن مي توان براحتي آن را يادگرفت و بر آن تسلط کافي يافت.

  کتاب زيست‌شناسي سال سوم در سال‌هاي اخير بارم‌بندي حدود 40-35 درصدي در کنکور دارد که نشان از اهميت بالاي اين کتاب در کنکور دارد. از فصل هاي مهم اين کتاب، فصل 4 است که حدود 8 تست کنکور را شامل مي شود . در اين درس توجه به اشکال و نمودارها بسيار مهم است که نبايد مورد بي توجهي قرار بگيرد.

  دانش آموزاني که خواهان يکي از رشته هاي خوب رشته ي علوم تجربي مانند پزشکي ، دندانپزشکي ، داروسازي و... هستند، بايد در اين درس درصدي بالاتر از 80-85 درصد(در مناطق 1و2 ) ودرصدي بالاتراز 70درصد(در منطقه 3) را کسب کنند. براي کسب يک رتبه ي زير 1000 مطالعه ي مستمر و حداقل روزانه 2 ساعت الزامي به نظر مي رسد.

 

 در هنگام مطالعه ي اين درس ، کتاب درسي به عنوان بهترين مرجع مطالعه است، منظور از مرور هاي متوالي و مطالعه ي مستمر، خواندن طوطي‌وار مطالب و تنها حفظ کردن آن ها نيست، شما بايد براي يادگيري عميق مطالب از شيوه هاي صحيح مطالعه استفاده کنيد. دقت کنيدکه شيوه ي مطالعه و ياد گرفتن از خود مطالعه مهم تر است.

  استفاده از روش پس ختام مي تواند خيلي مؤثر باشد، مطالعه ي اجمالي اوّليه در شکل گيري يک ذهنيت کلي به شما کمک مي کند. در هنگام مطالعه از هيچ قسمت کتاب غافل نشويد و مطالب آن را خط به خط و با دقت بخوانيد و زير مطالب مهم آن خط بکشيد (يا اين کار را با ماژيک علامت زن انجام دهيد.) به نمودارها و شکل ها دقت کافي داشته باشيد. 

 از حاشيه نويسي در اين درس استفاده کنيد و همچنين از مطالب خوانده شده ، خلاصه نويسي به عمل آوريد و مطالب خلاصه شده را به صورت نمودار درآوريد و آنها را دسته بندي کنيد. براي حفظ مطالب آن از بحث ياديارها که در فصل دوم مطرح شده استفاده کنيد و با خلاقيت ، مطالب را در قالب نمودارها و ياديارها و... فرا بگيريد.

 اگر در آزمون‌هاي کانون شرکت مي‌کنيد ،حتمآً بعد از بررسي سوالات نکته هاي هر تست را در حاشيه درس مربوطه يا در دفتر نکته برداري يادداشت نماييد. در هنگام مطالعه ي فصل هاي جديد، مطالب فصل قبل مرور نماييد تا آنها را فراموش نکنيد و بازهم تکرار مي کنم :

 «اين درس را چندين بار به طور جدي و فعال مرور کنيد.» با توجه به تغييرات کتاب هاي زيست شناسي نسبت به سال هاي گذشته ، ديگر نمي توان به کتاب زيست پايه ي خاصي (مثلاً پيش دانشگاهي) اهميت بيش تر دارد.

  اولاً مطالب کتاب هاي زيست بسيار به هم پيوسته مي باشند و براي يادگيري مطالب لازم است تمامي کتاب هاي زيست را (دوم، سوم، پيش دانشگاهي) به دقت مطالعه کرد و ثانياً برخلاف سال هاي گذشته ديگر سهم پايه ي خاصي در پرسش هاي کنکور بيش تر از پايه ي ديگر نيست و مي توان گفت تقريباً تعداد پرسش هاي برابري از هر سه پايه مطرح مي شود.

 

 در اين درس بررسي تست هاي سال هاي قبل کنکور سراسري و دانشگاه آزاد بسيار مهم است . تقريباً نيمي از پرسش ها در اين درس در سال هاي قبل به نحوي آمده است . (مثلاً به صورت پرسش هاي مشابه ) که اين امر خود اهميت مرور و بررسي تست هاي سال هاي اخير آزمون سراسري را در اين درس نشان مي دهد.

 

برای زیر 100 شدن زیست بالای 90 خیلی به درد میخوره و برای زیر 1000 شدن هم یه چیزی بالاتر 70 یا 75 خیلی کمک می کنه.اگه یه نفر تو زیست 10 درصد از شما عقب بیفته اگه تو اختصاصی های دیگه تو هر کدوم 5 ، 6 درصد جلو بیفته به طور کلی از شما عقب میفته. هدفم از گفتن این حرفا اینه که زیست خیلی مهمه.

از طرف دیگه اگه یکی زیست رو خیلی خوب بلد باشه علاوه بر جلو افتادن از لحاظ درصد می تونه وقت اضافه بیاره و فیزیک و ریاضی رو بالا بزنه.

برای اینکه زیست رو بالا بزنید چند تا نکته رو بهتره در نظر داشته باشین:

الف)مطالب حفظی رو باید فول فول باشید.مثلا سه فصل آخر زیست پیش(با کمی چاشنی اغراق) فقط یه نکته داره و اونم اینه که تا می تونید حفظ کنید!! پس تو زیست باید حفظیاتتون خوب باشه تا بتونید یه سری سوالای کاملا حفظی رو جواب بدید.

ب)تست طراحی کنید.این یه روش خیلی عالیه که در ابتدای کار شاید یه کم مشکل به نظر برسه ولی به تدریج عادت می کنید.این کار برای سریع زدن و خوب زدن زیست خیلی جواب میده. چون تو طراحی تست شما دنبال گزینه های غلط می گردید که این باعث میشه گزینه های غلط براتون آشنا باشه و سر آزمون اونا رو راحت تر تشخیص بدید.

تست هایی که طراحی می کنید ترجیحا ترکیبی و خیلی مفهومی باشن.مثلا وقتی سوال از یکی از فصل های سال دوم طرح می کنید گزینه هاش رو از فصل های دیگه دوم و سال سوم و پیش هم بیارید.

مثلا به این تست ها توجه کنید:

1-اولین دریچه قلبی ملخ متناظر با کدام قسمت لوله گوارش است؟(ترکیب گردش خون با گوارش)

2-جانداری که کیسه معدی دارد......(گوارش سال دوم)

الف)طناب عصبی شکمی ندارد(اعصاب سال سوم)

ب)می تواند دفاع اختصاصی داشته باشد(ایمنی سال سوم)

ج)گیاه خوار است (گوارش سال دوم)

 ج)مواظب قیدها باشید.همین سوال های اغلب، همه، برخی و .... هست که الحمدلله سال 89 خیلی کمتر از سال 88 بود.ولی بالاخره سواله دیگه و باید از همین اول باهاشون کنار بیایید و خوب یادشون بگیرید. یهترین روش هم اینه که برای قیدهای "اغلب" (که بیشتر بهشون گیر داده میشه) استثنا پیدا کنید

مثلا من هیچ وقت این جمله رو حفظ نکردم که "اغلب باکتری ها دیواره دارند" چون من یه باکتری می دونستم به اسم "مایکو باکتری" که دیواره نداشت.!!!!

فصل 1 و 2 سال دوم: این دوتا فصل از یه لحاظ خیلی مهم هستن ولی از یه لحاظ اصلا مهم نیستن.از این لحاظ مهم هستن که پایه خیلی از سوالا هستن و تو خیلی از سوالا اونم به طور غیر مستقیم به درد می خورن.دلیل کم بودن اهمیت شون هم اینه که سوال مستقیم به اون صورت ندارن.ولی شما در هر حال این دو فصل رو خوب بخونید.

 فصل 3و4و5 سال دوم: فصل های عادی رو به مهم هستن و میشه سوالای خوبی ازشون طرح کرد خوب بخونید شون.

 فصل 6 سال دوم: خیلی خیلی خیلی مهمه چون هم حجم فصل زیاده و هم مطالبش سنگینه هم میشه سوالای خوب و سخت ازش طرح کرد کلا به این فشل تا می تونید گیر بدید ضرر نمی کنید.

 فصل 7 سال دوم: اینم مهمه ولی راحته! کل فصل تو سه تا شکل خلاصه شده که خیلی مهم هستن و تقریبا همیشه سوالات با محوریت این سه تا شکل مطرح میشه.

 

فصل 8 سال دوم: این فصل متوسط رو به مهمه مطالبش آسونه و راحت میتونید روش تسلط پیدا کنید نگران نباشید طراح هر چقدر هم حرفه ای باشه طرح سوال از این فصل براش آسون نیست چون مطالب سوال ساز زیاد نداره.

 فصل ها 1و2و3و4 سال سوم: بازم مهم هستن و میشه سوالای خوبی ازشون طرح کرد نکته خاصی تو خوندن اونا به نظرم نمی رسه هر جور بخواهد دل تنگت بخوان!!

 فصل 5 سال سوم: مثل فصل 1و2 سال دومه اگه یادتون باشه گفتم که این نوع فصل ها از این لحاظ که پایه هستن و ریشه خیلی از سوالا تو این نوع فصل هاست مهم هستن ولی چون سوال مستقیم ندارن میشه زیاد بهشون گیر نداد فقط یاد بگیرید برای سوالای ترکیبی.

فصل 6و7 سال سوم: پایه ژنتیک هستن اگه خوب نخونید ممکنه تو ژنتیک لنگ بزنید.این دو فصل معمولا باهم یه سوال مستقیم دارن.

 فصل 8 سال سوم: یکی از مهم ترین فصل های کل دوره دبیرستانه!!!!! حدود 4تا سوال مستقیم (یا گاهی بعضی غیر مستقیم) داره پس کل فصل توپ! و خطرناکیه مواظبش باشین تو این فصل هرچی یاد بگیرین بازم کمه.حتما هم باید اطلاعاتتون فراتر از کتاب درسی باشه.

 فصل 9و10 سال سوم: گیاهی هستن دیگه! مبحثی که یه کم سخته و میتونه بچه ها رو خیلی اذیت کنه.این دوفصل رو علاوه بر اینکه خوب می خونید در کنار سایر فصل های گیاهی از سال دوم حتما یه بار مرور کنید.

فصل 11 سوم: بازم از اون فصلایی که مطالبش اذیت کننده نیست(مثل فصل 8 دوم) فقط یه سری مطالب مهم و یه کم مشکل داره که باید اونا رو خوب بخونید.از جمله چرخه ها مثل چرخه فولیکولی و .... و هورمون ها. هورمون ها رو تو این فصل بعد از خوندن یه بار با فصل 4سوم مرور کنید.

 فصل 1و2: نکته خاصی به نظرم نمی رسه که بگم ولی خوب بخونید این دو فصل معمولا سوال مستقیم دارن که خیلی هم سخت نیست و می تونید با خوب خوندن اون سوال رو برای خودتون بیمه کنید.

 فصل 3و4 پیش: هر ده سال از این دوفصل به زور یه سوال میاد!!!! منظورم اینه که زیاد مهم نیستن ولی شما بخونید چون ممکنه امسال سوال بیاد و آسون هم باشه.

فصل5 پیش: واقعا مهمه. سال 87 سه تا سوال مستقیم اومد سال ما هم دقیقا یادم نیست ولی سوال ازش خوب اومده بود.یکی از سوالاش هم مثل فصل 8 سوم کمرشکنه!!!! پس باید تو مباحث محاسباتی این فصل اطلاعاتتون رو از سطح کتاب درسی فراتر ببرید.

فصل 6و7 پیش: مثل همون فصل 3و4 پیش هستن با این تفاوت که اینن دوتا یه کم مهم تر هستن و میشه یه سوال ازش تو کنکور مطرح کرد.البته طراح هر چقدر هم زور بزنه!!!! نمی تونه سوال خیلی جالبی از این فصل طرح کنه پس دست به دامن مطالب حفظی میشه.

فصل 8 پیش: باز هم از مهم ترین فصل های پیش رو این فصل وقت بذارید بد نمی بینید.واقعا هم مهمه و هم سخته خوب روش تمرکز کنید و سعی کنید مفهومی تر بخونید و همه جاش رو بفهمید.

 فصل9و10و11: تا می تونید تو این فصل ها از حفظیاتتون استفاده کنید.واقعا هم مهم و پرسوالند و واقعا می ارزه که وقت بذارید و چند بار بخونید.تو این فصل مواظب قیدهای همه، اغلب و ... باشید.

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۳ساعت 13:6  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

برای موفقیت در المپیاد زیست شناسی بهتر است برخی از منابع مهم زیست شناسی مطالعه شود.

 

منابع المپیاد زیست شناسی ( مرحله اول ):

1. بیولوژی کمپبل ( زیست شناسی کمپبل )                
2. بیولوژی سولومون ( زیست شناسی سولومون )

در مرحله اول برای دانش آموزانی که قصد آماده شدن برای المپیاد زیست شناسی را دارند - در کنار مطالعه کتاب های درسی و موازی با آن - مطالعه یک کتاب زیست شناسی عمومی ضروری است. در بین کتاب های زیست شناسی عمومی - بیولوژی کمپبل و بیولوژی سولومون از محبوبیت و مقبولیت بیشتری برخوردار هستند. بیولوژی کمپبل که به دو شکل ترجمه شده ( در چهار جلد ) و انگلیسی ( زبان اصلی در یک جلد ) موجود می باشد تا قبل از چاپ و انتشار نسخه ترجمه شده بیولوژی سولومون اصلی ترین منبع مطالعاتی دانش آموزان داوطلب شرکت در المپیاد زیست شناسی بود. هنوز نیز برخی از افراد از این کتاب استفاده می کنند. انتخاب بین بیولوژی کمپبل و بیولوژی سولومون به خود دانش پژوه بستگی دارد ولی در ادامه نکاتی را خواهیم گفت که به این انتخاب کمک کند:

 • از لحاظ سطح علمی - بیولوژی سولومون اندکی بالاتر و در نتیجه دشوار تر از بیولوژی کمپبل است.
 • در نتیجه مطالعه بیولوژی سوولومون برای دانش آموزان سال های آغازین مقطع دبیرستان باید با کمک دبیر و معلم زیست شناسی صورت بگیرد.
 • بیولوژی کمپبل ترجمه شده حداقل در ترجمه های پیشین از ترجمه خوبی برخوردار نبود و اشتباهات املایی یا دستوری فراوانی در آن وجود داشت. احتمالا این مشکل در چاپ های جدید رفع شده است.
 • واژه هایی که دانش آموز برای اولین بار با آن ها مواجه می شود و هیچ گونه توضیحی در مورد آن ها داده نشده است در بیولوژی سولومون بسیار بیشتر است.
 • متن و نحوه بیان بیولوژی کمپبل انگلیسی ساده تر روان تر و قابل فهم تر است.

به طور کلی برای دانش آموزانی که قصد دارند کاملا مستقل کار کرده و خودخوانی کنند توصیه می کنیم از بیولوژی کمپبل استفاده کرده و دانش آموزانی که قصد دارند به همراه یک معلم یا استاد کار کنند بیولوژی سولومون را توصیه می کنیم.

برای دانلود نسخه انگلیسی این کتاب ها می توانید به بخش کتاب های زیست شناسی وبسایت مراجعه کنید.

منابع تخصصی المپیاد زیست شناسی ( مرحله دوم ):

 بعد از مطالعه کامل و دقیق یک کتاب زیست شناسی عمومی مثل سولومون یا کمپبل و بعد از حل کردن نمونه سوالات زیادی برای مطالب مطالعه شده - دانش پژوه تا حدود زیادی برای شرکت در مرحله اول المپیاد زیست شناس آماده شده است و اگر مطالعه خوبی انجام داده و سوال های زیادی حل کرده باشد احتمال قبولی در مرحله اول زیاد است. در این قسمت نوبت به مطالعه کتاب های تخصصی برای شرکت در آزمون مرحله دوم و دوره تابستانی است. هر چند مطالعه این کتاب ها برای مرحله دو است ولی مطالعه قبل از آزمون مرحله اول نیز می تواند به افزایش شانسی قبولی کمک زیادی بنماید.

فقط دقت به این نکته ضروری است: بارها از دانش آموزان شنیده ایم که ده ها کتاب مختلف را خوانده اند ولی وقتی سوال هایی بسیار ساده از این کتاب ها طرح می شود قادر به پاسخگویی نیستند. به یاد داشته باشیم که فقط خواندن مهم نیست. باید علاوه بر خواندن خوب بفهمید - یاد بگیرید و به خاطر بسپارید. برای آشنایی با روش های درست مطالعه بخش مشاوره سایت را ببینید. 

به یاد داشته باشیم که در المپیاد سوال هایی طرح نمی شوند که با یک دور روزنامه وار خواندن یک کتاب بتوان به آن ها پاسخ داد. باید مطالب کتاب ها را خوب یاد بگیرید به خاطر بسپارید به یاد داشته باشید و بتوانید تحلیل کنید تا اگر از قدرت حل مسئله ی خوبی هم برخوردار بودید بتوانید به سوالات به درستی پاسخ دهید. 

 

3. بیوشیمی ( لنینجر - هارپر - استرایر - دولین )

برای مطالعه منابع تخصصی چند راه وجود دارد. یکی اینکه به ترتیب سر فصل های کتاب های زیست شناسی عمومی - همان مباحث را به ترتیب از کتاب های تخصصی مطالعه کنیم. همچنین می توان همه منابع مهم را کنار هم و موازی هم پیش برد.

یکی از موضوعات مهمی که باید مطالعه شود بیوشیمی است. بیوشیمی که هر سال بخشی از سوالات آزمون های مرحله اول و دوم را به خود اختصاص می دهد علم مطالعه ملکول های زیستی است. برای مطالعه بیوشیمی 4 کتاب تخصصی وجود دارد که عبارت اند از: بیوشیمی لنینجر - بیوشیمی پزشکی هارپر - بیوشیمی استرایر - بیوشیمی دولین

در بین این کتاب ها از نظر بنده بیوشیمی لنینجر می تواند برای دانش آموزان داوطلب شرکت در المپیاد زیست شناسی مفید واقع شود. چرا که در مرحله اول نسبت سایر کتاب ها از ترجمه مناسب و متن ساده و روانی برخوردار است. همچنین در این کتاب سعی شده تمام واژه های تخصصی توضیح داده شوند و دانش آموز در مطالعه این کتاب سردرگم نمی شود. علاوه بر این ها دیدگاه نویسنده این کتاب به بیوشیمی یک دیدگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی است و به نحو مناسبی به آموزش مفاهیم پرداخته است.

در بیوشیمی هارپر همانگونه که از نامش پیداست به بررسی بیوشیمی پزشکی پرداخته شده و علم بیوشیمی از دیدگاه بالینی بررسی شده است ( که چندان به درد دانش آموزان المپیادی نمی خورد ) در بیوشیمی استرایر دانش آموز با واژگان تخصصی ای مواجه می شود که تعریف برای آن ها در کتاب وجود ندارد و این موضوع باعث سردرگمی دانش پژوه می شود. بیوشیمی دولین نیز علاوه بر داشتن رویکر بالینی و پزشکی - از حجم بسیار زیادی نیز برخوردار است.

در بخش دانلود کتاب های زیست شناسی می توانید نسخه الکترونیکی ( pdf ) انگلیسی این کتاب ها را دریافت نمایید.

4. زیست شناسی سلولی و مولکولی

برای دانش آموز داوطلب المپیاد زیست شناسی ، کتاب های تخصصی زیست شناسی سلول و مولکولی مثل آلبرتز و لودیش و ... بسیار پیشرفته و پیچیده هستند و در مراحل ابتدایی هیچ نیازی به مطالعه این کتاب ها وجود ندارد. برخی از کتاب ها در رابطه با موضوع زیست شناسی سلولی و مولکولی وجود دارند که مخصوص داوطلبان شرکت در المپیاد های زیست شناسی تالیف شده اند. یکی از این کتاب ها که بسیار توصیه می شود، کتاب زیست شناسی سلولی تالیف محمد حسین امیری است. در این کتاب علاوه بر آموزش مفاهیم مورد نیاز در هر فصل، در انتهای فصل نیز سوالات المپیادی پیشرفته و دشواری آورده شده است که دانش پژوه را به فکر کردن وا می دارد. بیشتر این سوالات از آزمون های مرحله دوم یا دوره تابستانی المپیاد های زیست شناسی جمع آوری شده اند.

  در زیر لیست کتاب های پیشنهادی و مناسب برای داوطلبان شرکت در المپیاد های علمی دانش آموزی را می نویسم.

زیست شناسی عمومی : بیولوژی کمپبل ، بیولوژی سولومون ، Life , Raven و ...

بیوشیمی : لینینجر ، هارپر ، استرایز ، دولین ، شهبازی ملک نیا و ...

سلولی : حسین امیری ، آلبرتز ، لودیش 

فیزیولوژی : گایتون ، گانونگ ، برن و لوی و بدن انسان (انتشارات مدرسه )

گیاهی : رُست ، تایز و زایگر 

اکولوژی : کوشا پایداری

رفتار شناسی : اکولوژی رفتار وهابزاده

تکامل : بیولوژی کمپبل

رده بندی (سییستماتیک ) بیولوژی کمپبل ، جانور شناسی مقایسه ای (عرفان خسروی )

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۳ساعت 12:14  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

المپیاد جهانی زیست شناسی -(IBO(International Biology Olympiad

المپیاد جهانی زیست شناسی مسابقه ی علمی دانش آموزان 16 تا 18 ساله است که از تمام کشور های جهان گرد هم جمع شده و به رقابت می پردازند. مسابقات بین المللی المپیاد های علمی از دهه 1960 شروع شد و برای اولین بار در رشته ریاضی برگزار گردید. سپس این مسابقات گسترده تر شد طوری که بیش از 70 کشور جهان از 5 قاره در این مسابقات شرکت می کنند.

المپیاد زیست شناسی نیز یکی از این المپیاد ها است. تمام کشور های شرکت کننده در این مسابقات، 4 نفر برتر مسابقات المپیاد علمی کشوری که در کشور خودشان برگزار می کنند را به این مسابقات می فرستند. این اعضا اغلب به همراه یک مربی  و 2 مشاور به مسابقات اعزام می شوند.

در ادامه می توانید علاوه بر تاریخچه و اطلاعاتی کامل در رابطه با المپیاد جهانی زیست شناسی ، کشور ها و شهر های میزبان المپیاد جهانی زیست شناسی از سال 1990 تا سال 2018 را ببینید. جالب است بدانید المپیاد جهانی زیست شناسی سال 2018 در کشور ایران و در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

اهداف المپیاد بین المللی زیست شناسی 

هدف اصلی المپیاد جهانی زیست شناسی ایجاد شور و شوق در دانش آموزان برای آشنایی با علم زیست شناسی بوده و بر اهمیت زیست شناسی در جامعه امروزی تاکید دارد. همچنین المپیاد جهانی زیست شناسی فرصتی بسیار خوب و مناسب است برای مقایسه و به چالش کشیدن شیوه ها و روش های مختلف آموزش علم زیست شناسی و همین طور تبادل علم و دانش.

مدال المپیاد زیست شناسیهمچنین این مسابقات عامل مهمی در ایجاد انگیزه در کشور های مختلف برای رشد چند جانبه در زمینه های مختلف علوم مربوط به زیست شناسی به شمار می روند. هر کشوری که قصد دارد در مسابقات جهانی المپیاد زیست شناسی به موفقیت هایی دست یابد نیازمند همکاری خوب و دقیق و سازنده ارگان ها و سازمان های مختلفی از جمله وزارت های آموزش و صنعت و علوم و... بوده و همکاری اقشار مختلف جامعه را می طلبد. دانشگاه ها ، اساتید و مدارس و معلمان هر کشور نیز نقش بسزایی در موفقیت یک کشور در مسابقات المپیاد های بین المللی زیست شناسی بر عهده دارند. 

نهایتا المپیاد بین المللی زیست شناسی محیطی دوستانه فراهم می آورد تا برترین دانش آموزان هر یک از کشور ها در علم زیست شناسی با هم به آشنایی و تعامل و تبادل علم بپردازند.

 

فرآیند برگزاری المپیاد بین المللی زیست شناسی


آزمون المپیاد زیست شناسی از دو بخش نظری و عملی تشکیل شده است. در بخش نظری سوالاتی از مباحث و شاخه های متنوع زیست شناسی مطرح می شوند. این بخش ها و شاخه ها عبارتند از بیوشیمی ، زیست شناسی سلولی ، زیست شناسی مولکولی ، آناتومی و فیزیولوژی گیاهی ، اناتومی و فیزیولوژی جانوری ، ژنتیک ، تکامل ، اکولوژی ، رده بندی و سیستماتیک زیستی .  با توجه به نمره و امتیازی که به سوالات در بخش های مختلف تعلق می گیرد ، در المپیاد جهانی زیست شناسی ، نصف نمره به بخش نظری و نصف نمره به بخش عملی مرتبط می شود.

المپیاد جهانی زیست شناسیهمه شرکت کنندگان در آزمون بر اساس نتیجه ای که خودشان کسب می کنند رتبه بندی و امتیاز دهی می شوند.  مدال های طلا به 10 درصد برتر شرکت کنندگان تعلق می گیرند.  مدال های نقره به بیست درصد بعدی و مدال های برنز به سی درصد بعدی می رسند. به این ترتیب 60 درصد از دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد جهانی زیست شناسی موفق به کسب مدال می شوند. تا کنون فقط 1 دانش آموز در حال تقلب کردن مشاهده شده و از دور مسابقات حذف شده است.

زبان سوالات و آزمون ها در المپیاد زیست شناسی

 زبان رسمی مسابقات بین المللی المپیاد زیست شناسی زبان انگلیسی است ولی برای اینکه فرصت های موجود برای دانش آموزان برابر بوده و زبان مادری، نقشی در نمره ی کسب شده توسط دانش آموزان نداشته باشد، سوالات توسط هیئت هایی از هر یک از کشور های شرکت کننده، به زبان مورد استفاده ی دانش آموزان آن کشور ترجمه می شوند. 

ترجمه کننده های سوالات تا روز آزمون در اتاق های ایزوله و جداگانه نگهداری می شوند. 

  المپیاد های زیست شناسی گذشته 

 

ردیفسالکشور میزبانشهر برگزاریتاریخ برگزاریتعداد کشورهاتعداد دانش‌آموزان
۱۱۹۹۰چکسلواکی (سابق)اولوموک۱تا۷ژوئیه۶۲۲
۲۱۹۹۱شوروی (سابق)ماچاتسکالا۱تا۷ژوئیه۶-
۳۱۹۹۲چکسلواکی (سابق)پوپراد۶تا۱۲ژوئیه۱۲۵۲
۴۱۹۹۳هلنداوترشت۴تا۱۱ژوئیه۱۵۵۰
۵۱۹۹۴بلغارستانوارنا۳تا۱۰ژوئیه۱۸-
۶۱۹۹۵تایلندبانکوک۲تا۹ژوئیه۲۲-
۷۱۹۹۶اوکراینآرتک۳۰ژوئن تا۷ژوئیه۲۳-
۸۱۹۹۷ترکمنستانعشق آباد۱۳تا۲۰ژوئیه۲۸۱۰۶
۹۱۹۹۸آلمانکیل۱۹تا۲۶ژوئیه۳۳۱۳۱
۱۰۱۹۹۹سوئداوپسالا۴تا۱۱ژوئیه۳۶۱۳۴
۱۱۲۰۰۰ترکیهآنتالیا۹تا۱۶ژوئیه۳۸۱۵۰
۱۲۲۰۰۱بلژیکبروکسل۸تا۱۵ژوئیه۳۸۱۵۱
۱۳۲۰۰۲لتونیریگا\یورمالا۷تا۱۴ژوئیه۴۰۱۵۵
۱۴۲۰۰۳روسیهٔ سفیدمینسک۸تا۱۶ژوئیه۴۱۱۶۳
۱۵۲۰۰۴استرالیابریزبن۱۱تا۱۸ژوئیه۴۰۱۵۹
۱۶۲۰۰۵چینبی‌جینگ۱۰تا۱۷ژوئیه۵۸۲۷۷
۱۷۲۰۰۶آرژانتینریوکوارتو۹تا۱۶ژوئیه۴۸۱۸۵
۱۸۲۰۰۷کاناداساسکاتون۱۵تا۲۲ژوئیه۴۹۱۹۲
۱۹۲۰۰۸هندوستانمومبای۱۳تا۲۰ژوئیه۵۵۲۲۰
۲۰۲۰۰۹ژاپنتسوکوبا۱۲تا۱۹ژوئیه۵۶۲۲۱
۲۱۲۰۱۰کرهٔ جنوبیچن وون۱۱تا۱۸ژوئیه۵۸۲۳۳
۲۲۲۰۱۱تایوانتایپه۱۰تا۱۷ژوئیه۵۸۲۲۷
۲۳۲۰۱۲سنگاپورسنگاپور۸تا۱۵ژوئیه۵۹۲۳۹

 

المپیاد های زیست شناسی آینده

 

ترتیبسالکشور میزبانشهر
۲۴۲۰۱۳سویسبرن
۲۵۲۰۱۴اندونزی-
۲۶۲۰۱۵دانمارکآروس
۲۷۲۰۱۶ویتنامهانوی
۲۸۲۰۱۷انگلستان-
۲۹۲۰۱۸جمهوری اسلامی ایراناصفهان
۳۰۲۰۱۹--
۳۱۲۰۲۰--

 

دستاورد های دانش آموزان ایرانی در المپیاد های زیست شناسی گذشته :

ایران از سال ۱۹۹۸ رسماً به عضویت المپیاد جهانی درآمده و از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۷ به شکل منظم در مسابقات جهانی المپیاد زیست شناسی شرکت کرده است. در جدول زیر نتایج کسب شده توسط دانش آموزی ایرانی در مسابقات المپیاد زیست شناسی را میبینید.

 

شمارهالمپیاد جهانیمیزباننتایج (تعداد و نوع مدال‌ها)
۱۱۹۹۹، دهمین المپیاد جهانی زیست‌شناسیسوئددو نقره و یک برنز
۲۲۰۰۰ یازدهمین المپیاد جهانی زیست‌شناسیترکیهدو نقره و یک برنز
۳۲۰۰۱ دوازدهمین المپیاد جهانی زیست‌شناسیبلژیک
یک طلا، دو نقره و یک برنز
۴۲۰۰۲ سیزدهمین المپیاد جهانی زیست‌شناسیلتونی
دو نقره و دو برنز
۵۲۰۰۳ چهاردهمین المپیاد جهانی زیست‌شناسیروسیهسه نقره و یک برنز
۶۲۰۰۴ پانزدهمین المپیاد جهانی زیست‌شناسیاسترالیایک نقره و دو برنز
۷۲۰۰۵ شانزدهمین المپیاد جهانی زیست‌شناسیچینسه نقره و یک برنز
۸۲۰۰۶ هفدهمین المپیاد جهانی زیست‌شناسیآرژانتینسه نقره و یک برنز
۹۲۰۰۷ هجدهمین المپیاد جهانی زیست‌شناسیکانادا
چهار نقره
۱۰۲۰۰۸ نوزدهمین المپیاد جهانی زیست‌شناسیهندوستان
دو نقره و دو برنز
۱۱۲۰۰۹ بیستمین المپیاد جهانی زیست‌شناسیژاپن
یک طلا و سه نقره
۱۲۲۰۱۰ بیست و یکمین المپیاد جهانی زیست‌شناسیکره جنوبی
سه نقره و یک برنز
۱۳۲۰۱۱ بیست و دومین المپیاد جهانی زیست‌شناسیتایوان
دو نقره و دو برنز
۱۴۲۰۱۲ بیست و سومین المپیاد جهانی زیست‌شناسیسنگاپور
سه نقره و یک برنز
۱۵۲۰۱۳ بیست و چهارمین المپیاد جهانی زیست‌شناسیسویس
در تاریخ بیست و یکم ژوئیه ۲۰۱۳ اعلام خواهد شد
+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۳ساعت 11:44  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

 از این بخش در كنكور حدود شش الی هشت سوال مطرح می‌شود. فصل یك پیش‌دانشگاهی فصلی است نسبتا مشكل از لحاظ عنوان‌بندی و مفاهیم و در كتاب‌های مختلف كمك‌آموزشی با برداشت‌های مختلفی كه نویسندگان این كتب از مفاهیم و مطالب فصل فوق دارند، تست‌های متنوع و جالبی با ضریب سختی متفاوت از هم نوشته شده كه گاهی اوقات دانش‌آموز را كاملا غافلگیر می‌كند.

یادآور می‌شویم كه استفاده از ابزار هوش دانش‌آموز در حل تست‌های این فصل كارآیی بسیار بالایی دارد. تسلط كامل بر مطالب این فصل نیازمند؛ 1.آموزش خوب 2.تكرار مداوم 3.تست‌زدن فراوان است. تا بتواند شخص را از چالش‌هایی كه طراح برای او گذاشته به سلامت عبور دهد.

فصل دو نیز در كنكور معمولا یك سوال دارد كه اگر با یك آموزش مفهومی خوب به دانش‌آموز آموخته شود می‌تواند به‌راحتی از تست‌های آن عبور كند البته ناگفته نماند كه تست‌های این فصل هم قابلیت تعمیم دادن به مطالب فصل یك و كتاب‌های سال دوم و سوم را دارد و از این دیدگاه توانایی ایجاد ارتباط بین مطالب فصل‌های قبل و بعد در حل تمرین‌ها و پاسخگویی به تست‌های این فصل اهمیت فوق‌العاده دارد.

فصل سه و چهار نیاز به فهم دقیق و كامل دارد كه بتواند درك صحیح و واقعی از مطالب كتب درسی را به همراه داشته باشد. این فصل‌ها نیازمند دقت بالا در خوب خواندن جز به جز و دقت در تعاریف و قیدهای بكار رفته است كه به همراه شكل‌های فصول دو و سه تا حدودی می‌تواند در درك مطالب كمك كند.

این دو فصل در مجموع یك یا دو سوال در كنكور دارد البته سوال‌های این فصل‌ها می‌تواند در هر سه سطح ساده، متوسط و یا دشوار طبقه‌بندی شوند كه پاسخگویی به سوالات دشوار آن نیازمند به وقت بسیار در خواندن متن و ارتباط دادن مطالب به هم است اما از بخش‌های مهم پیش یك، فصل پنج است كه نیازمند به پیش‌درآمدی از بحث‌های ژنتیك سال سوم است.

این بحث ابتدا به طرح مسایل ژنتیك جمعیت می‌پردازد كه با‌توجه به گسترده بودن مسایل فوق نیاز به دقت قابل توجه‌ای در درك ابتدایی مسایل مطرح شده، مفهوم تعادل هاردی و اینبرگ و عوامل بر هم زننده آن دارد.

از نقاط تاریك بحث فوق، تقسیم‌بندی صفات در دو فرم جنسی و اتوزومی است كه ممكن است برای دانش‌آموز دردسرساز باشد.
تعاریف و مفاهیمی كه در بحث‌های بعد از مسایل ژنتیك جمعیت مطرح شده نیاز به دقت نظر بیشتری دارد كه با‌توجه به جدید بودن مطالب ممكن است در درك مفاهیم، اشتباهات ظریفی بروز كند.

بخش‌های انتهایی فصل پنج در مورد گونه و پدیده گونه‌زایی بحث می‌كند كه متاسفانه به‌دلیل ناقص بودن و نامفهوم بودن، مطالب عنوان شده نیازمند به دقت بیشتر در درك و توجیه تفاسیر و نمودارهای رسم شده است.

به‌ویژه در توجیه پدیده گونه‌زایی هم ؟ میهنی گل مغرابی تتراپلوئیدو گونه‌زایی هم میهنی؟ پرسیده شود برای گیاه گندم بحث بسیار جالبی به نظر می‌رسد. در پایان لازم است متذكر شوم كه زیست‌شناسی درس حفظ كردنی نیست بلكه درسی كاملا مفهومی است كه استفاده از ابزار هوش در پاسخگویی به سوالات و درك مفاهیم آن اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۳ساعت 11:17  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

این کتاب حدود 17 تا 20 سؤال را معمولاً در آزمون سراسری به خود اختصاص میدهد.

در مورد 4 فصل اول این کتاب، شیوه دقت در مطالب، دقیق خواندن مطالب کتاب درسی و نطق برداری از مطالب مطروحه، بسیار کارساز میباشد چون بیشتر مطالب جنبه حفظی داشته و مطالب تحلیلی زیادی وجود ندارد. عمده مطالب تحلیلی این کتاب مربوط به بخشهای فصل 5 تا 8 کتاب میباشد.

فصل 5 یعنی ماده ژنتیک : بحث پایه ای برای فصول 6، 7 میباشد که دقت در انواع نوکلئوتید، مراحل آزمایش گریفیث، ایوری، کشف عامل ترانسفورماسیون و ویژگیهای یک مولکولی که به عنوان ماده ژنتیک مطرح میشود و نیز چگونگی برقراری پیوند بین منومرها در DNA، مکانیسم همانندسازی DNA و آنزیمها مؤثر در آن نیز اهمیت دارد.

در فصل 6: شناسایی ماهیت کروماتین، کروموزوم، چگونگی انجام مراحل مختلف تقسیم میتوز و مکانیسم انجام سیتوکینز در سولولهای گیاهی و جانوری مهم هستند.

در فصل 7: که از مهمترین مباحث است، نیاز به دقت و تجزیه و تحلیل بیشتری دارد، به ویژه در زمینه وضعیت کروموزومها در مراحل مختلف تقسیم میوز و اینکه سلول در کدام مرحله پلوئید و دیپلوئید است، اهمیت دارد.

و همچنین بررسی دقیق حرفه های زندگی در سیستمهای جنسی یوکاریوتی، اینکه سلول تخم آیا میوز انجام میدهد یا میتوز؟ و اینکه واژهه ای تحت عنوان اسپروفیت و گامتوفیت چه مفهومی دارند؟ اهمیت دارد.

درک مفاهیمی نظیر اسپروفیت و گامتوفیت نقش بسیار مهمی در یادگیری بهتر حرفه های زندگی گیاهان در فصل 9 دارد.

فصل 8 یا ژنتیک : که ظاهراً به صورت کابوسی برای دانش آموزان میباشد نیز به سادگی قابل یادگیری بوده. این فصل نیازی مبرم به درک صحیح از مطالب فصل 6 و 7 دارد که دانش آموز باید بتواند مفاهیمی نظیر الل، ژن و چگونگی نوشتن گامت قوانین مندل و قوانین احتمالات را به خوبی یاد گرفته، آنگاه اقدام به حل مسائل ژنتیک کند.

سؤالاتی که از این فصل مطرح میشود، نیاز به هوش و ذکاوت بیشتری دارد که این کار صرفاً با تمرین آرام از سؤالات سادهتر و اینکه آرام آرام سطح سؤالات را دشوارتر کرده تا بتواند خلاقیتهای ذهنی و ریاضی را در حل مسائل بهکار ببندد.

در فصل 8  مسائل مربوط به شجره نامه نیز مهم هستند چرا که همواره یک سؤال در کنکور برای آن در نظر گرفته میشود که دانستن قوانینی مربوط به حل آن، بسیار موثر هستند.

فصل 9، 10، 11 :به دلیل این که بیشتر حظفی هستند، اهمیت فوق العاده ای دارند.
دقت در مطالعه در این بخشها بسیار راهگشا هستند. به ویژه در فصل 9 که کمی سختتر از بخشهای دیگر به نظر میرسد، دقت در این موضوع که ابتدا باید ویژگیهای عمومی به گیاهان دانه دار و بدون دانه را باید به صورت کلاسه شده جمع آوری کرده و در این صورت یادگیری چرخه های زندگی، بسیار ساده میشود.

در فصل 11: نمودارهای مربوط به چرخه های جنسی در زنان و نیز مکانیسم های چرخه های تخمدان، فعالیت رحم و تأثیر سیستمهای مغزی در این چرخه‌ها نیز بسیار مهم هستند.

روش مطالعه زیست شناسی 1 سال دوم
کتاب زیست‌شناسی و آزمایشگاه 1، حاوی مطالب مهمی است که همه‌ساله حدود 30درصد سؤالات کنکور سراسری را به خود اختصاص می‌دهد.

این کتاب، دارای متنی سلیس و روان می‌باشد ولی مطالب موجود در آن، به‌طرز بسیار زیرکانه‌ای نوشته شده و گاهاً نیز در بخش‌های مختلف کتاب، مطالبی نیز وجود دارد که یا کامل‌کننده‌ی همدیگر هستند یا حتی نفی‌کننده‌ی یکدیگر.

متأسفانه دانش‌آموزان غالباً در پایه‌ی سال دوم دبیرستان، با آموزش متناسب و خوبی پیرامون مطالب کتاب درسی، روبه‌رو نمی‌شوند. چون در اکثر مدارس، فقط به نوشته‌های جاری در کتاب اشاره می‌کنند. درحالی‌که آن چیزی که مطالب مطرح‌شده در فصل‌های مختلف کتاب را برای شنونده و بعداً خواننده جالب می‌کند، چراهایی خاص است که می‌توان پیرامون مطالب کتاب فوق مطرح کرد.

ارتباط دادن مطالب بخش‌های مختلف کتاب، از نکات مهم و قابل توجهی است که به آن پرداخته شود. اگر این نکات، پیرامون مطالب بخش‌های مختلف این کتاب رعایت شود، آموختن مطالب آن بسیار سریع و در عین حال شیرین می‌شود.

به نظر من، دقت در نکات این کتاب، به‌صورت خط‌به‌خط و ارتباطی، مشکل را برطرف می‌کند.

برخی از نکاتی که در این کتاب آمده و شاید در نظر اکثر دانش‌آموزان، به‌عنوان سؤال مطرح نشود یا حتی مهم به نظر نرسد:

در بخشی از این کتاب در فصل مولکول‌های زیستی پیرامون، مثلاً این‌که بدانیم:

الف- چه مولکول‌هایی در گروه درشت‌مولکول‌ها قرار دارند و این‌که درشت‌مولکول‌ها چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند.

ب- در دستگاه گوارش انسان و بسیاری از جانوران، چه عواملی سبب هیدرولیز سلولز می‌شود؟

ج- چرا بدن ما قادر به هیدرولیز نشاسته می‌باشد ولی قادر به هیدرولیز سلولز نیست؟

د- ویزگی همه‌ی لیپیدها، آب‌گریز بودن آن‌هاست و در مقابل آن، چرا فسفولیپیدها، دوگانه دوست هستند و آیا با ویژگی همه‌ی لیپیدها هماهنگی دارند؟

ی- یا نوشته‌اند که ساختار همه‌ی استروئیدها، یکسان و شبیه کلسترول است. حال این سؤال مطرح می‌شود که کلسترول چه شکلی است؟ بررسی شکل غشاء در فصل سفری به درون سلول

یا در فصل سفری به درون سلول:

این‌که اساساً اندامک چیست؟

چه اندامک‌های غشاداری در سلول داریم و وظیفه‌ی هر کدام چیست؟

یا در صورت نبود یک اندامک غشادار، این وظیفه را در سلول چه کسی انجام می‌دهد؟

و یا این‌که منشأ شکل‌گیری این اندامک‌ها در سلول چیست؟

در فصول مختلف کتاب، نکاتی از این‌دست به‌وفور به چشم می‌‌خورد که متأسفانه دانش‌آموز، بی‌تفاوت از کنار آن‌ها می‌گذرد و چون یادگیری صحیح انجام نشده است، بنابراین امکان جایگزینی مفهومی آن در بخش‌های یادگیری عمیق مخ اتفاق نمی‌افتد.

یا مثلاً در فصل سازمان‌بندی سلول‌ها، اشاره شده که ولوکس، یک کره‌ی توخالی است.

آیا به نظر شما، این جمله عاقلانه است؟
چه‌طور می‌تواند توده‌ی سلولی توخالی در زیر آب شناور باشد؟ آیا ولوکس روی سطح آب حرکت می‌کند یا داخل آب؟ پس اگر توخالی است، چگونه اتفاق می‌افتد؟
یا در بخش گوارش نیز مراحل اولیه‌ی گوارش ذکر‌شده در مورد همه‌ی جانوران، صادق نمی‌باشد و یا مفهوم صحیحی از گوارش شیمیایی عنوان نشده و نیاز به تأمل و دقت نظر بیش‌تری در این مورد احساس می‌شود.

مثلاً براساس مطلب کتاب، گوارش شیمیایی یعنی تجزیه‌ی پلی‌مر به منومر. حال اگر در جریان گوارش، یک پروتئین بزرگ در معده لیپید‌های کوچک تبدیل ولی به منومر تبدیل نشود، چه نوع گوارشی یافته است؟

یا اساساً نحوه توضیح منحنی الکتروکاردیوگرام چگونه باید انجام گیرد؟

چرا ثبت امواج قبل از انجام عمل اتفاق می‌افتد؟ یا نحوه‌ی انتقال خون افراد به یکدیگر چگونه است؟ آیا از فرد A می‌توان خون کامل را به فرد AB داد؟ بله یا خیر آن چگونه است؟

آیا به فرد Rh منفی می‌توان خون مثبت تزریق کرد یا خیر؟

بسیاری مطالب این درس که درواقع با زبان خاصی مطرح شده ولی با دید دقیق‌تری باید به آن رسید که نیازمندی دانش‌آموز را به بررسی بیش‌تر کتاب الزامی می‌کند.

یا در بخش‌های گیاهی چرا در سطح زیر برگ، روزنه‌ی هوایی داریم و در سطح بالای برگ رسم‌شده در کتاب، روزنه‌ی هوایی رسم نشده است و اساساً چرا بارگیری و باربرداری آبکشی، همواره با انتقال فعال صورت گیرد؟

و چرا مثلاً در بخش پائین روی هنله آب باز جذب نمی‌شود و یا این‌که چه تفاوتی بین جابه‌جایی و حرکت وجود دارد؟ و این‌که مکانیسم کوتاه شدن سارکومر در طول انقباض ماهیچه‌ای چگونه رخ‌می‌دهد و یا اجزای سلول ماهیچه‌ای مخطط کدام هستند و هر کدام چه ویژگی‌هایی دارند؟

در پایان یادآور می‌شودم که مهم‌ترین عامل در یادگیری زیست، اول خواندن، دوم طرح سؤال‌های چرایی و سوم طرح مسائل ارتباطی و تجزیه و تحلیل آن‌ها می‌باشد که می‌تواند فرآیند خواندن و آموختن را از حالت حفظی به یادگیری و آموختن ارتقاء دارد.
و چیزی که یاد گرفته شود، با کوچکترین مشاهده و مرور مجدد، به مرحله‌ی عمل می‌رسد.
روش مطالعه زیست شناسی 2 سال سوم رشته تجربی

آنچه در درس زیست‌شناسی اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌كند چگونه خواندن درس فوق و پی بردن به نكات، مفاهیم و تعاریف عنوان شده در كتاب درسی می‌باشد.

متاسفانه در سال‌های اخیر، آن چیزی كه در كلاس‌های زیست‌شناسی مهجور مانده، خود كتاب درسی است. در صورتی كه كتاب درسی منبع اول و آخر طرح سوال در كنكور می‌باشد ولی دید طراح سوال در برداشت‌های مختلفی كه از مطالب كتاب درسی به عمل می‌آورد. همه ساله شوك جدیدی را به دانش‌آموزان رشته تجربی در طرح برخی سوالات وارد می‌كند كه دانش‌آموز اصلا انتظار چنین سوالی را ندارد.

در صورتی كه اگر دانش‌آموز از خوب خواندن و تجزیه و تحلیل و ارتباط دادن مسایل مختلف موجود در كتاب درسی غافل بماند هرگز قادر به پاسخگویی به سوالات فوق نمی‌باشد.

در صورتی كه هم صورت سوال برای دانش‌آموز آشناست و هم گزینه‌های مطرح شده ولی قادر به پاسخگویی صحیح نمی‌باشد. علت این است كه دانش‌آموز مطالب را رو بنایی و سطحی خوانده و هرگز به عمق مفاهیم مطرح شده فكر نكرده بنابراین قادر به ارتباط دادن مسایل مختلف كتاب‌ها با هم نبوده و لذا نمی‌تواند پاسخ صحیح را انتخاب كند.

به همین منظور باید نكات خاصی را در زمینه خوب خواندن كتاب و ارتباط دادن مطالب درسی كتاب‌های مختلف زیست با هم مد‌نظر قرار دهد.
مثلا در كتاب زیست (سال سوم) در صفحه 13 شكلی از پلاسموسیت‌ها ترسیم كرده كه در آن اندامك‌های آبی‌رنگ فراوانی در كنار هسته سلول ترسیم كرده است. كه این شكل باید این سوال را در ذهن دانش‌آموز مطرح كند كه اساسا این شكل متعلق به چه اندامكی است و در این بخش از سلول چه وظیفه‌ای دارد. لازم به ذكر است كه اندامك‌های آبی رنگ سیستم گلژی هستند و چون پلاسموسیت‌ها مسوولیت تولید و ترشح پارتن‌ها را برعهده دارند بنابراین باید از سیستم گلژی نسبتا وسیعی برخوردار باشند.

كتاب زیست‌شناسی سال سوم در سال‌های اخیر بارم‌بندی حدود 40-35 درصدی در كنكور دارد كه نشان از اهمیت بالای این كتاب در كنكور دارد.
4 فصل اول این كتاب در حدود هشت تست در كنكور سراسری دارد. كه با‌توجه به تئوریك بودن بحث‌های فوق نیازمند دقت نظر بهتر و حساسیت بیشتر نسبت به مطالب مطرح شده در كتاب هستیم.

قسمت دوم كتاب فوق مربوط به طرح مسایل ژنتیك مولكولی میتوز، میوز و حل مسایل ژنتیك می‌باشد كه با‌توجه به باز بودن مطالب در این فصول به‌ویژه فصل‌های هفت و هشت باید از آرامش بیشتری در بررسی بهتر مطالب درسی و حل سوالات فوق بهره‌گیری كرد.

پاسخگویی به سوالات فصل هفت باید با ظرافت قابل توجهی صورت گیرد چون نیاز به ارتباط دادن بیشتر و دقت فراوان در بزرگی گزینه‌ها دارد.
در فصل هشت ژنتیك ظاهرا باید ضمن احترام به سیستم‌های حل مساله در كتاب، ‌به‌دلیل كوتاهی زمان در پاسخگویی به سوالات باید از راه‌های میانبر و كوتاه برای حل مسایل استفاده كرد.

مثلا اینكه باید در حل مسایل از قوانین احتمالات به‌ویژه قانون دوم احتمالات بهره‌برداری لازم به عمل آید.
مثلا اگر خواسته شد كه از آمیزش خود لقاحی فردی با ژنوتیب AaBbRw چه نسبتی از زاده‌ها ژنوتیپی جدید دارند.
باید بلافاصله با قوانین احتمالات، شانس ایجاد ژنوتیپ‌های صفات را به صورت تك‌تك محاسبه كرده و بعد در هم ضرب كنیم.
AaBbRw  x  AaBbRw
Aa x Aa → 1/4 AA     1/4 Aa 1/4 Aa 1/4 aa
Aa x Aa → 1/4 RR     1/4 Rw 1/4 Rw 1/4 ww
Aa x Aa → 1/4 BB     1/4 Bb 1/4 Bb 1/4 bb

در نتیجه احتمال تولد فردی با ژنوتیپ  AaBbRw=1/8   است و بقیه زاده‌ها یعنی 8/7 زاده‌ها ژنوتیپی جدید دارند.
بخش شجره‌نامه نیز از بحث‌های جذاب و جالب این كتاب می‌باشد كه متاسفانه برای دانش‌آموزان سخت به نظر می‌رسد. ولی اگر مطالب و راه‌حل‌های به ارث رسیدن صفات و حل مسایل را خوب آموخته باشید. حل كردن شجره‌نامه كار آسانی است. شجره همان مساله‌ای است كه فقط به نهادهای خاصی نشان داده می‌شود.

بحث گیاهی هم بسیار سخت به نظر می‌رسد و از جذابیت كمی نزد دانش‌آموز برخوردار است. ولی اگر چرخه‌های زندگی یوكاریوتی به خوبی درك شوند. یادگیری بحث گیاهی بسیار آسان است. اغلب اوقات دانش‌آموز اصطلاحات خاصی مثل اسپوروفیت و گامتوفیت را نیاموخته ولی به دنبال یادگیری بحث گیاهی است كه چنین چیزی ممكن نمی‌باشد.

فصل 11 سوم نیز در كنكور حدودا دو سوال دارد كه توجه به نمودارهای كتاب بخش عمده‌ای از مفاهیم را به دانش‌آموز می‌آموزد.

 

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۳ساعت 11:16  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

این کتاب در کنکور، درحدود 13 تا 15 سؤال را به خود اختصاص میدهد، که بارم بندی سؤالات آن، تقریباً از یک اصول خاصی تبعیت میکند.

فصل 1) یک سؤال

فصل 2) یک سؤال

فصل 3) دو سؤال

فصل 4) دو سؤال

فصل 5) یک سؤال

فصل 6) دو یا سه سؤال

فصل 7) دو سؤال

فصل 8) دو سؤال
را به طور معمول میباشند.

در فصل 1: دقت در مطالبی همچون چگونگی فعالیت آنزیمها، جایگاه گوارش پلیساکاریدها. نوع پلیساکاریدهای ذخیرهای و ساختاری در جانداران مختلف و ویژگی آنزیمها و انواع پروتئینها از لحاظ عملکرد، و چگونگی تأثیر گروه های فعال در مولکول ی زیستی، اهمیت قابل توجهی دارند.البته نحوه عملکرد آنزیم کاتالاز، تأثیر H2O2 بر سلول و نوع واکنشهایی که آنزیمها در سلول انجام میدهند، قابل توجه است.

در فصل دوم: ویژگیهای تک سلولی مژکدار تریکودینا از لحاظ شکلی و تغذیه ای، ویژگیهای غشاهای سلولی از لحاظ نوع مولکولهای سازنده غشاء، وظیفه غشاء، وظیفه اندامک های فاقد غشاء، جایگاه آنها، وظیفه اندامکهای غشاءدار، ویژگیهای ریخت شناسی و عملکردی آنها، چگونگی نقل و انتقال مولکولها از غشاهای زیستی و همچنین خاستگاه اندامکهای غشادار، اهمیت ویژهای دارد.

در فصل سوم: تقسیم بندی بافتهای جانوری، از لحاظ بافتهای اصلی و فرعی، نوع مولکولهای سازنده غشای پایه، و اینکه همه انواع بافتهای پوششی غشای پایه دیده میشود یا خیر؟ و اینکه مولکولها از چه موادی تشکیل شده و یا در بافتهای پیوندی، چگونگی توزیع این بافت و عملکرد آنها و در بافت ماهیچه ای، شکل و عملکرد سلولها، توجه شود.
ویژگیها و طبقه بندی بافتهای گیاهی از لحاظ نوع، عملکرد، محل استقرار، و حتی نوع گیاهانی که در آنها دیده میشود، باید مدنظر واقع شود.

در فصل 4: یعنی بحث گوارش، دقت در نوع سیستم گوارشی جانوران مختلف و اینکه آیا همه جانوران لزوماً سیستم گوارشی احتیاج دارند یا خیر؟ و اگر سیستم گوارشی خاصی را دارا هستند آیا از نوع کیسه گوارشی یا لوله گوارشی است؟
دقت در مسیر و بخشهای لوله گوارشی جانوران، جایگاه های شروع گوارش مکانیکی، شیمیایی، جایگاه های ادامه گوارش شیمیایی و مکانیکی و جایگاه چگونگی جذب مواد مختلف در مسیر لوله گوارشی اهمیت دارد.

بخشهای مختلف لوله گوارش انسان از دهان تا مخرج. نوع ماهیچه های موجود در هر بخش، اینکه کدام بخش ارادی و کدام بخش غیرارادی هستند؟ و ترتیب بخشهای سازنده لوله گوارش از مری تا مخرج، به ترتیب از بیرونی ترین لایه تا درونی ترین لایه و نوع ترشحات و ویژگیهای مواد ترشحی به درون لوله گوارش و چگونگی ترشحات وارده به لوله گوارش و چگونگی ترشحات وارده به لوله گوارش، اهمیت دارد.

در انتها، مقایسه سیستم گوارشی علفخواران نشخوارکننده و غیرنشخوارکننده نیز توصیه میشود.

در فصل 5: دقت در سیستم پرندگان، نحوه نقل و انتقال هوای ورودی به سیستم تنفسی پرنده.چگونگی ورود هوا به بخشهای مختلف سیستم تنفسی پرندگان.دقت در سیستم تنفس جانوران مختلف، بخشهای تشکیل دهنده سیستم تنفسی انسان، چگونگی عملکرد آنها، اهمیت قابل توجهی دارد.

در فصل 6: دقت در سیستم گردش خون از قبیل بسته یا باز بودن، موضوعی تحت عنوان تیره و روشن بودن خون در بخشهای ورودی به قلب یا خروجی از قلب.
توجیه گردش بزرگ و کوچک خونی در جانوران، موضوعی تحت عنوان گردش خون ساده یا مضاعف یا ناقص و کامل بودن.

● بررسی عملکرد میوکارد قلب، الکتروکاردیوگرام، و موضوعات وابسته به آن، توزیع خون در بافتها، مبادله مدار بین خون و بافت در مویرگها و نیز مکانیسم های توجیه نوار الکتروکاردیوگرام، وضعیت دریچه ها و حفره های قلبی و صداهای قلبی در بررسی نوار قلب به همراه گروههای خونی اصلی و فرعی، اهمیت قابل توجهی دارد.

در موضوع بحث گیاهی نیز:

چگونگی انجام نقل و انتقال مواد از تار کشنده تا آوند چوب.

عوامل موثر در جریان یافتن شیره خام در بافت هادی چوبی.

مکانیسم تعرق، وضعیت بخشهای مختلف سلول نگهبان در هنگام باز و بسته بودن روزنه ها.

پدیده تعرق، بذرافشانی و جریان توده ای باید بیشتر و با دقتتر مطالعه شود.

در موضوع بحثهای فصل 7 یعنی دفع مواد زائد.

نوع ماده زائد نیتروژندار دفعی در جانداران مختلف در زیستگاه های مختلف.

● میزان مصرف آب و انرژی لازم برای دفع مواد زائد نیتروژندار

بررسی بخشهای مختلف نفرون، مبنی بر اینکه، این بخشها در کجای کلیه قرار داشته و هر بخشی چه عملی را انجام میدهند.

بررسی فرآیند تراوش، بازجذب و ترشح مواد از لحاظ نوع مواد در بخشهای مختلف هم بسیار مهم هستند.

بررسی عمل دیالیز و چگونگی عملکرد کلیه در تنظیم PH خون نیز مهم به نظر میرسند.

در بخش حرکت :

چگونگی حرکت کرم خاکی، و اینکه ماهیچه های طولی و حلقوی آن در بخش کشیده و حجیم چگونه هستند.

اصطلاحاتی که درمورد بخشهای سازنده تار ماهیچه ای نظیر تارچه، سارکومر، سارکولم و ... مهم هستند.

چگونگی پرواز پرنده، نوع باله های موجود در ماهیها و عملکرد هرکدام از این باله ها بسیار با اهمیت هستند.

نوع مفصلها، به ویژه بخشهای موجود در مفصلهای متحرکی مثل مفصل لولایی و بررسی ظاهری ساختارهای استخوانی هم بسیار مهم هستند.

نوع حرکتهای گیاهی، اعم گرایشی، تاکتیکی، تنگشی و نوع گیاهانی که این حرکتها را انجام میدهند، بسیار مهم هستند.

 

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۳ساعت 11:14  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

فصل دوم

1- منومرها در كداميك متنوع تر است؟

4) كربوهيدرات

3) اسيدهاي نوكلئيك

2) پروتئين

1) ليپيد

2-در فرآيند هيدروليز ………… مصرف و …………… توليد مي شود.

4) H2O – پلي مر

3) H2O – منومر

2) پلي مر- H2O

1) منومر- H2O

3-از هيدروليز كدام، منومرهاي يكسان حاصل مي شود؟

4) گالاكتوز

3) ساكاروز

2) لاكتوز

1) مالتوز

4-گليكوژن و نشاسته از چه جهت به هم شبيه هستند؟

4) واحد سازنده

3) مكان توليد

2) وزن مولكولي

1) تعداد انشعاب

5-بيشترين تركيب آلي طبيعت كدام است؟

4) گليكوژن

3) سلولز

2) DNA

1) گلوكز

6-   در تشكيل تري گليسريد چند مولكول گليسرول شركت كرده و چند مولكول آب آزاد مي شود؟ (به ترتيب از راست به چپ)

4)1و1

3) 3و1

2) 1و3

1) 3و3

7-بخش عمده غشاء هاي زيستي از ………… است.

4) فسفوليپيد

3) گليكوپروتئين

2) كربوهيدرات

1) استروئيد

8-در ساختار كداميك، اسيد چرب وجود ندارد؟

4) كوتين

3) تري گليسيريد

2) فسفوليپيد

1) هورمون هاي جنسي

9-  در ساختار فسفوليپيدها ………… مولكول اسيد چرب و ………… . مولكول فسفات وجود دارد.

4) 3و1

3) 1و2

2) 2و1

1) 1و1

10-مهمترين ويژگي عمل آنزيم ها كدام است؟

2) اختصاصي بودن عمل آنها

1) افزايش سرعت واكنش

4) تأثير بر پيش ماده با غلظت كم

3) تغيير در جهت واكنش

11-تغييرات PH محيط موجب ………… آنزيم ها مي شود.

2) هيدروليز

1) فعال تر شدن

4) تغيير در نوع فرآورده

3) تغيير در ساختار سه بعدي

12- آميلاز بزاق بر چه ماده اي موثر و فرآورده آن كدام است؟

2) نشاسته- گلوكز

1) نشاسته- مالتوز

4) گليكوژن- مالتوز

3) مالتوز- گلوكز

13- منومر كداميك اسيد آمينه نيست؟

4) ساكارز

3) مالتاز

2) ليپاز

1) پروتئاز

14- از به هم پيوستن 51 اسيد آمينه، چند مولكول آب آزاد و چند پيوند پپتيدي تشكيل مي شود؟

4) 49-50

3) 51-50

2) 50-50

1) 51-51

15- كدام واكنش انرژي خواه است؟

2) توليد آنزيم در سلول

1) اكسيداسيون گلوكز

4) تجزيه چربيها

3) تبديل گلوكز به الكل

16- براي هيدروليز كامل كداميك نياز به مولكولهاي آب بيشتري است؟

4) لاكتوز

3) ساكاروز

2) فسفو ليپيد

1) تري پپتيد

17- آدنوزين واجد همه تركيبات زير است بجزء …………

4) نيتروژن

3) فسفات

2) باز آلي

1) قند 5 كربني

18-يك مولكول چربي، مجموعه اي از كدام مولكول هاست؟

1)سه اسيد چرب ـ يك گليسرول                    2)يك اسيد چرب ـ يك الكل

3)دو اسيد چرب ـ يك گليسرول                              4)سه اسيد چرب ـ يك كلسترول

19-كدام تركيب داراي پيوند پپتيدي است؟

1)اسيد ريبونوكلئيك        2) AMP حلقوي 3)اسيد دئوكسي ريبونوكلئيك                4) DNA ليگاز  

20-مونومر تشكيل دهنده ي ليپاز مشابه كدام تركيب آلي است؟

1)ميلين                  2)پادتن                               3)كوتين                                      4)گليكوژن

21-كدام يك از مولكول هاي زير در گياهان ساخته شده و سوخت اصلي سلول ها مي باشد؟

1)اسيد چرب                        2)گليكوژن              3)مالتوز                          4)گلوكز

22-ساختار كدام دو گروه از ليپيدها، تشابه بيش تري با يكديگر دارند؟

1)موم ها و فسفوليپيدها                                                 2)استروئيدها و تري گليسريدها         

 3)تري گليسريدها و فسفوليپيدها                                       4)موم ها و استروئيدها

23-مونومر سازنده ي كدام يك با بقيه تفاوت دارد؟

1)مالتوز                               2)سلولز              3)سلولاز                                     4)نشاسته

24-هر مولكول ATP ، چند پيوند غني از انرژي دارد؟

1) يك پيوند               2) دو پيوند                       3) سه پيوند                    4) چهار پيوند

 25-كدام يك، با تأثير آنزيم هاي مترشحه از سلول هاي دستگاه گوارش انسان، به واحدهاي يكساني تبديل مي شود؟ (کنکور سراسري سال 1383)

1)گليكوژن                    2)ساكارز                                    3)سلولز                          4)لاكتوز

 

1-در كدام، RNA وجود ندارد؟

1)شبكه ي آندوپلاسمي      2)كلروپلاست                  3)ميتوكندري                   4)ريبوزوم

 2- ناحيه نوكلئوتيدي در كدام سلول ديده مي شود؟

 1)سلول قارچ                2)سلول خزه                    3)سلول باكتري                  4)سلول عصبي

3-در انسان، شبكه ي اندوپلاسمي صاف در كدام مورد كمترين نقش را دارد؟

1)آزاد شدن قند از كبد                                           2)توليد گليكوپروتئين هاي ترشحي

 3)توليد كلسترولِ غشاي سلول                                            4)ناپديد شدن صفحه ي هنسن

 4-در كدام دو اندامك كه غشاء دار مي باشند، در يكي هورمون هاي استروئيدي ساخته مي شودو در ديگري هيدروژن پراكسيد توليد مي گردد كه براي سلول سمي است؟ 

1)ريبوزوم ـ جسم گلژي                                         2)سانتريول ـ ليزوزوم

 3)پراكسي زوم ـ ريبوزوم                                     4)شبكه ي اندوپلاسمي ـ پراكسي زوم

5-در كدام بخش سلول جانوري پروتئين ساخته نمي شود؟

1)هسته                         2)كلروپلاست                  3)سيتوپلاسم                    4)ميتوكندري

6-در سلول گياهي بالغ كدام اندامك بزرگتر است؟

1)هسته                         2)كلروپلاست                  3)واكوئول                                  4)پراكسي زوم

7-در سلول هاي يوكاريوتي كدام گزينه از اندامك ها غشاء دار مي باشند؟

1)ميتوكندري و ريبوزوم   2)ريبوزوم و شبكه اندوپلاسمي  3)ليزوزوم و پراكسي زوم          4)ميكروتوبول و ريز رشته.

8-در سلول یوکاریوتی و پروکاریوتی به ترتيب در چند محل عمل پروتئين سازي انجام مي شود؟

1) 1 و 1                       2) 2 و 3                                     3) 4 و 1                                   4) 2 و 2

9-در سلول هاي كدام غده، شبكه ي اندوپلاسمي صاف نقش بيش تري دارد؟

1)هيپوفيز                                  2)لوزالمعده                     3)تخمدان ها                     4)بخش مركزي غده ي فوق كليوي

10 - قدرت جداسازي ميكروسكوپ ها به كدام عامل بستگي بيشتري دارد؟

4) طول موج تابشي

3) ديافراگم

2) بزرگنمايي عدسي

1) نوع عدسي

11- كداميك با ميكروسكوپ نوري قابل مشاهده نيست؟

5) هسته

4) ريبوزوم

3) ميتوكندري

1) باكتري

12- كداميك از موارد زير با ميكروسكوپ الكتروني قابل مشاهده نيست؟

4) اتم هاي تشكيل دهنده پروتئين

3) فسفوليپيد

2) ريبوزوم

1) ويروس

13- شكل هر سلول به چه عاملي بستگي دارد؟

4) محل استقرار

3) نوع جاندار

2) عمل

1) اندازه

14- كداميك در همه باكتريها وجود دارد؟

4) ريبوزوم

3) تاژك

2) هسته

1) كپسول

15- كداميك اندامك غشاءدار نيست؟

4) جسم گلژي

3) واكوئل

2) ميتوكندري

1) ميكروتوبول

16- در سلولهاي بدن كداميك سانتريول وجود ندارد؟

4) خزه و سرو

3) سرخس و كاج

2) سرو و كاج

1) سرخس و خزه

17- واحدهاي سازنده مولكولي كه انتقال گلوكز را به درون سلول ممكن مي سازد چيست؟

4) منوساكاريد

3) اسيد چرب

2) نوكلئوتيد

1) اسيد آمينه

18- شباهت ريبوزوم پروكاريوتها و ريبوزوم ميتوكندريها دليلي است بر:

1) نقش ريبوزوم در سنتز پروتئين

2) پيدايش ميتوكندري ها از باكتريها

3) شباهت فعاليتهاي متابوليكي در انواع سلولها

4) تكامل بيشتر يوكاريوتها نسبت به پروكاريوتها

19- شبكه آندوپلاسمي زبر و شبكه آندوپلاسمي صاف از نظر ساختار و عمل چگونه اند؟

4) متفاوت- متفاوت

3) مشابه- مشابه

2) متفاوت- مشابه

1) مشابه- متفاوت

20- سلولهاي تشكيل دهنده كداميك اجسام گلژي بيشتري دارد.

4) ماهيچه

3) لوزالمعده

2) طحال

1) كليه

21- كدام اندامك از نظر شكل و اندازه متنوعتر از سايرين است؟

4) ريبوزوم

3) جسم گلژي

2) واكوئل

1) ميتوكندري

22- كداميك به روش اندوسيتوز وارد سلول مي شود؟

4) پروتئين

3) Na+

2) گلوكز

1) اسيد آمينه

23- كداميك نسبت به تغييرات فشار اسمزي مقاوم تر است؟

4) سلولهاي پوششي روده

3) باكتري

2) پارامسي

1) گلبول قرمز

24- در چه بخشي از كلروپلاست انرژي نوراني به دام مي افتد؟

4) غشاء خارجي

3) غشاء داخلي

2) استروما

1) گرانوم

25- كدام اندامك سلول،فاقد غشاء مي باشد؟

1)جسم گلژي               2)ميتوكندري                     3)شبكه آندوپلاسمي          4)ریبوزوم

 

1

 فصل چهارم

 1- كداميك داراي غشاء پايه است؟

4) زردپي

3) غشاء موكوزي

2) بافت غضروفي

1) بافت خوني

2- سطح دروني رگ هاي خوني از نظر بافتي با كداميك شبيه است؟

4) سطح خانه هاي ششي

3) رباط

2) سطح خارجي پوست

1) سطح دروني روده

3- سر استخوانهاي دراز در محل مفصل چه نوع بافتي وجود دارد؟

4) پيوندي سست

3) پوششي

2) پيوندي رشته اي

1) غضروف

4- در فرد بالغ سلولهاي كدام بافت افزايش نمي يابد؟

4) پيوندي زير پوست

3) ماهيچه مخطط

2) پشتيبان عصبي

1) پوشش پوست

5- انقباض كدام ماهيچه از بقيه كندتر است؟

4) ديواره مثانه

3) بين دنده اي داخلي

2) خياطه

1) قلبي

6- سلولهاي نوروگليا سلول هاي ………… هستند كه قدرت تقسيم ………… .

2) غير عصبي- دارند

1) غيرعصبي- ندارند

4) عصبي- دارند

3) عصبي- ندارند

7- سلولهاي تشكيل دهنده كدام بافت گياهي قابليت رشد و تقسيم شدن خود را حفظ مي كنند؟

4) اسكلرانشيم

3) كلانشيم

2) تراكئيد

1) آوند چوبي

8- كداميك پروتوپلاسم زنده و فعال ندارد؟

4) عناصر آوندي

3) سلول همراه

2) كلانشيم

1) كلرانشيم

9- تار كشنده، …………… است.

2) دنباله اي از سلول اپيدرمي

1) چند سلول اپيدرمي طويل

4) دنباله اي از پارانشيم پوستي

3) چند سلول پارانشيمي طويل

10- قسمت سخت هسته زردآلو از چه نوع بافتي است؟

4) كلانشيم

3) فيبر

2) تراكئيد

1) اسكلرانشيم

11- كوتين توسط كدام بافت گياهي ساخته مي شود و واحد سازنده آن چيست؟

2) اپيدرم- اسيد آمينه 

1) اپيدرم- اسيد چرب

4) پيش پوست- اسيد چرب

3) روپوست- قندهاي ساده

12- بخش خارجي پوست در ساقه هاي جوان از چه بافتي است؟

4) كلرانشيم

3) هادي

2) اسكلرانشيم

1) پارانشيم

13- به طور معمول كدام گروه سلولها فاقد ديوارة دومين هستند؟

4) پارانشيم

3) تراكئيد

2) فيبر 

1) اسكلرانشيم

14-منشأ تشكيل ريشه هاي فرعي در لوبيا كدام است؟ (سراسري 82)

1)آندودرم                                    2)پوست                         3)روپوست                     4)دايره ي محيطيه

15-اگر بخشي از گياه زخمي شود كدام بافت اقدام به ترميم آن مي كند؟

1)كلانشيمي                     2)اسكلرانشيمي              3)پارانشيمي                   4)هادي

16-در كدام، ماهيچه ي صاف وجود دارد؟ (سراسري 82)

1)قرنيه                           2)صلبيه                         3)شبكيه             4)عنبيه

17-ماده ي آلي كه در سطح داخلي آوندهاي چوبي رسوب مي كند و ديواره آن ها را محكم مي نمايد كدام است؟ (آزاد82)

1)ليگنين                         2)كوتين                         3)رزين              4)تانن

18-كدام نوع بافت پيوندي در انسان، سلول هاي آن از هم فاصله ي زيادي داشته و بافت پوششي پوست را به ماهيچه هاي زيرين آن پيوند مي دهد؟ (آزاد 83)

1)چربي                             2)سست                   3)خوني              4)رشته اي

19- بافت پوششي در لوله هاي نفرون،سطح دروني روده و سطح دروني مري بترتيب عبارتند از :

 1.سنگ فرشي يك لايه،مكعبي يك لايه،استوانه اي يك لايه

 2. سنگ فرشي چند لايه،استوانه اي يك لايه،مكعبي يك لايه

 3. استوانه اي يك لايه، مكعبي چند لايه،سنگ فرشي چند لايه

 4. مكعبي يك لايه،استوانه اي يك لايه،سنگ فرشي چند لايه

20- كدام ماهيچه به آهستگي منقبض و انقباض خود را بيشتر نگه مي دارد؟                                                    

 1.ماهيچه چهارسرران  2. ماهيچه مثانه         3 . ماهيچه قلبي          4. ماهيچه سه سر بازو

 

 فصل پنچم

 1- چينه دان پرندگان، از تغيير شكل كدام اندام حاصل مي شود؟

د) معده

ج) مري

ب) حنجره

الف) حلق

2- ترتيب صحيح عبور غذا در قسمتي از دستگاه گوارش پرندگان، كدام است؟

الف) چينه دان- معده ترشح كننده- سنگدان  

ب) چينه دان- سنگدان- معده ترشح كننده 

ج) سنگدان- چينه دان- معده ترشح كننده

د) سنگدان- معده ترشح كننده- چينه دان

3- قسمتي از معده گاو كه به روده متصل مي شود، چه نام دارد؟

د) هزارلا

ج) نگاري

ب) شيردان  

الف) سيرابي

4- سه عمل مهم اسيد معده عبارتند از:

الف) كمك به هضم غذا، ضد عفوني كردن غذا، فعال كردن پپسين

ب) كمك به هضم غذا، هضم چربيها، ضد عفوني كردن غذا

ج) هضم چربيها، ضد عفوني كردن غذا، فعال كردن پپسين

د) هضم مواد نشاسته اي، ضد عفوني كردن غذا، فعال كردن ليپاز

5- از اثر آميلاز لوزالمعده بر نشاسته، كدام قند حاصل مي شود؟

د) مالتوز

ج) گلوكز

ب) فروكتوز

الف) ساكارز

6- اسفنگتر (دريچه) پيلور در كجا واقع است؟

د) انتهاي روده باريك

ج) انتهاي دوازدهه

ب) ابتداي روده باريك  

الف) ابتداي معده

7- كدام يك به كمك انتقال فعال، جذب شبكه خوني ديواره روده مي شود؟

د) يون آهن

ج) اغلب ويتامين ها

ب) اسيد چرب

الف) فنيل آلانين

8- در جذب كدام ويتامين، ترشحات لوزالمعده موثر است؟

د) C

ج)B12

ب) B1

الف) A

9- سلولهاي كدام، گاسترين ترشح مي كنند؟

د) كبد

ج) غدد درون لوزالمعده

ب) ابتداي روده باريك 

الف) معده

10- سلولهاي كناري غدد معدي، براي جذب كدام ويتامين اهميت دارند؟

د) B12

ج) B6

ب) B2

الف) B1

11- در دگرديسي قورباغه رشد كدام اندام از سايرين كمتر است؟

د) روده 

ج) شش

ب) قلب 

الف) كبد

12- جدار روده بزرگ قابليت جذب كدام ماده را ندارد؟

د) املاح

ج) ويتامينK

ب) گلوكز

الف) آب

13- صفرا به جذب كدام ماده كمك مي كند؟

د) يونها

ج) ويتامين D

ب) قندهاي ساده 

الف) ويتامين B12

14- هورمون گاسترين از كجا توليد و چه اثري بر حركات معده دارد؟

ب) معده- كاهش

الف) معده- افزايش

د) دوازدهه- كاهش

ج) دوازدهه- افزايش

15- مهمترين عامل در تخلية معده كدام است؟

الف) زمان و ميزان مواد غذايي مصرف شده   ج)تركيب شيميايي و حجم كيموس موجود در دوازدهه

ب) تركيب شيميايي و حجم كيموس موجود در معده       د) حجم كيموس موجود در معده

16- در هنگام عمل بلع، راه بيني توسط ………… و راه ناي توسط ………. بسته مي شود؟

ب) اپي گلوت- زبان كوچك

الف) زبان- زبان كوچك

د) زبان- اپي گلوت

ج) زبان كوچك- اپي گلوت

17- محل اصلي جذب غذا در ملخ كدام بخش لوله گوارشي است .

د) روده

ج) سنگدان

ب) معده

الف) چينه دان

18- كدم كدو مولكولهاي غذايي را بوسيله چه اندامي جذب مي كند؟

د) پوست

ج) سراسر لوله گوارش

ب) سطح دهان 

الف) روده

19- كدام عبارت صحيح است؟

الف) كليه پروتئازهاي موجود در روده، توسط لوزالمعده ترشح مي شوند.

ب) فاكتور داخلي معده، در جذب بهتر ويتامين B6 نقش دارد.

ج) آنزيم پپسين به صورت فعال، توسط سلولهاي اصلي غدد معدي ترشح مي شود.

د) مواد رنگي صفرا، از تجزيه هموگلوبين گويچه هاي قرمز مرده بوجود مي آيند.

20- ديواره روده ي انسان از سمت خارج به داخل مجرا، به ترتيب عبارت است از:

الف) بافت پيوندي- ماهيچه حلقوي- ماهيچه طولي- لايه مخاطي

ب) بافت پيوندي- ماهيچه طولي- ماهيچه حلقوي- لايه مخاطي

ج) لايه مخاطي- ماهيچه طولي- ماهيچه حلقوي- بافت پيوندي

د) لايه مخاطي- ماهيچه حلقوي- ماهيچه طولي- بافت پيوندي

21- كدام يك، در معده ي آدمي كمترين تغيير را مي يابد؟ (سراسري 80)

د) تري گليسريد

ج) لاكتوز  

ب) كازئين

الف) گلوتن

 

 

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۳ساعت 10:59  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

 

1- چه افرادي در گروه خوني O قرار مي گيرند . مواد موجود در سرم خون اين افراد را بنويسيد.

2- عمل لقاح را تعريف كنيد و حاصل آن چه سلولي است ؟

3- سلولهاي جنسي انسان داراي چند كروموزم است و هدف از تقسيم ميوز را بنويسيد؟

4- الف – DNA مواد لازم براي همانند سازي خود را از كجا فراهم مي آورد؟

ب- وظيفة انتقال صفات ارثي با چه مولكولي است و اين مولكول در چه بخشي از سلول جنسي قرار دارد.

ج – چرا  دو سلول دختر حاصل از تقسيم ميوز كاملا شبيه سلول مادر هستند.

5- انواع بازهاي آلي در مولكول DNA را بنويسيد؟

6- چرا در ادارة پليس از انگشت نگاري به عنوان يك روش مطمئن در تشخيص مجرمان استفاده مي شود.

7- سلولهاي حاصل از تقسيم ميوز چه تفاوتي با ديگر سلولهاي بدن دارند؟

8- جدول گروه خوني زير را كامل كنيد؟

 

ماده موجود در سرم

مادة روي گلبول قرمز

گروه خون

رديف

............

.............

AB

1

ضد A و ضد B

ندارد

.......

2

9- سلولهاي حاصل از تقسيم ميتوز در انسان هر كدام چند عدد كروموزم دارند؟

10- الف- دو نوكلئوتيد فرضي يك رشته از مولكول DNA را در شكل مشاهده مي كنيد.

نوكلئوتيدهاي مكمل را بنويسيد.

 ب- در همانند سازي DNA چرا دو رشته حاصل كاملا شبيه به هم هستند.

11- كدام مولكول قادر به همانند سازي خود مي باشد ؟ واحد سازندة اين مولكول چيست؟

12- شكل يك كروموزم را رسم كرده و بخش هاي مختلف آن را نام گذاري كنيد؟

13- اگر خون فردي با هر دو سرم ضد A و ضدB لخته شود . گروه خوني وي چيست ؟چرا؟

14- دو اختلاف اساسي سلول جنسي نر و ماده را در انسان بنويسيد؟

15- الف- كدام گروههاي خوني داراي مادة A بر روي گلبولهاي قرمز خود هستند؟

ب- محل اتصال دو كوماتيد يك كروموزم چه نام دارد.

16-  الف- محل اثر هورمون رشد كجاست.

ب- اين هورمون از كجا ترشح مي شود.

17- به شكل نگاه كنيد و به پرسش ها پاسخ دهيد.

 الف- اين سلول داراي چند جفت كروموزم است.

ب- اگر اين سلول تقسيم ميوز را انجام دهد چند سلول جديد ايجاد مي كند و هر سلول جديد چند كروموزم خواهد داشت.

18- هر نوكلئوتيد از چه اجزايي ساخته شده است؟

19- سلولي داراي 6 جفت كروموزم است اگر اين سلول تقسيم ميوز انجام دهد.

الف- چند سلول جديد به وجود مي آورد.     ب- هر سلول جديد چند كروموزم خواهد داشت.

20- اگر خون فردي با سرم ضد B رسوب دهد:

الف- نوع گروه خوني اين فرد چيست؟        ب- در سرم خون او چه ماده اي وجود دارد؟

21- الف – تقسيم ميوز در چه اندامهايي و به چه منظور صورت مي گيرد؟

ب- ساده ترين راه  براي ايجاد صفات در جانداران كدام است.

22- يك رشته كروماتين از------- و -------- تشكيل شده است .

23- ساختمان مولكول DNA را توضيح دهيد و بنويسيد پيام هاي DNA براي ساخته شدن پروتئين ها چگونه به سيتوپلاسم مي رسد؟

24- گروه خوني شخصي A مي باشد الف- نوع مادة روي گلبولهاي قرمز و مادة موجود در سرم او چيست؟  ب- اگر به اين شخص خون B تزريق شود چه پيامدي خواهد داشت؟چرا؟

25- يك شباهت و يك تفاوت اسپرم و تخمك انسان را بنويسيد؟

26- اگريك مولكول DNA هزار نوكلئوتيد داشته باشد . و 20 درصد آن Tباشد، چه تعداد آن Gخواهد بود؟

27- چرا هسته خرما را اگر در مناطق جنوبي ايران بكاريم درخت خرما به عمل مي آيد اما كاشتن همان هسته در اراك بي نتيجه است.

28- خصوصيات ارثي چگونه و توسط چه مولكولي از والدين به فرزندان انتقال مي يابند؟

29- با ذكر مثال تاثير محيط در بروز صفات را بنويسيد؟

30- ارتباط بين نسلها توسط چه سلولي و در طي چه عملي برقرار مي شود؟

31- واحد ساختمانيDNA را نام برده و مشخص كنيد هر يك  از اين واحدها از چه بخش هايي درست شده اند؟

32- دو عامل موثر بر ايجاد صفات را نام برده و بنويسيد چرا هستة خرما در مناطق سردسير رشد نمي كند؟

 

 

سوالات امتحانی فصل هفتم

 

1-تجزيه كنندگان چگونه با عث پوسيدگي مي شوند؟

2- جسد ماموت ها چگونه سالم باقي مانده است ؟

3- از راههاي نگهداري غذا انجماد را تعريف كنيد؟

4- علت گرم شدن هوا و عواقب خطرناك آن را توضيح دهيد؟

5- شبكه غذايي ، تراكم جمعيت ، منبع طبيعي و جايگزيني را تعريف كنيد؟

6- با ذكر مثال بنويسيد چگونه تغيير گياهان اكوسيستم موجب تغيير جانوران آن مي شود؟

7- الف- به طور خلاصه بنويسيد چگونه نيترات موجود در خاك به پروتئين تبديل مي شود؟

ب- دو منبع توليد آمونياك در طبيعت را بنويسيد؟ و چه باكتريهايي اين آمونياك را به نيترات تبديل مي كند؟

8- زيستگاه و اكوسيستم را تعريف كنيد؟

9- الف- روش پاستوريزه كردن شير را شرح دهيد؟ ب- در پاستوريزه كردن كدام گروه از ميكروبها  از بين مي روند؟

10- معمولا براي دوام بيشتر چوب رطوبت انرا مي گيرند اين كار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسيدگي مي شود؟

11- در هر يك از تبديلات زير كدام گروه از باكتريها نقش دارند؟

الف- تبديل آمونياك به نيترات     ب- تبديل نيترات به نيتروژن هوا    

12- چنانچه تراكم جمعيت پرندگان يك جنگل 180 پرنده در هر كيلومتر مربع باشد و مساحت اين جنگل 600 كيلومتر مربع باشد تعداد كل پرندگان اين جنگل چقدر است؟ با فرمول و محاسبه.

13- بوم شناسي و هرم انرژي را تعريف كنيد؟

14- الف- دو مورد استفاده از پوسيدگي را بنويسيد؟

ب- در روش موميايي شدن چرا در جسد پوسيدگي رخ نمي دهد؟

15- چهار روش نگهداري غذا را فقط نام ببريد؟

16- الف- باكتريهاي شوره زدا چه نقشي در چرخه نيتروژن دارند؟    ب- كدام گروه از باكتريها خاك را از نظر نيترات غني مي كنند؟فقط نام ببريد.

17- چرا خوردن غذاهاي گياهي براي انسان به صرفه است ؟

18- سه گروه از عوامل مهم كه در پوسيدگي نقش دارند را نام ببريد؟

19- عوامل اصل موثر در تعداد افراد جمعيت كدامند؟ براي تنظيم جمعيت انساني كنترل كدام عامل راحت تر است ؟

20- پروتئين هاي بدن جانداران پس از دفع يا مرگ طي چه مراحلي  به نيترات معدني تبديل مي شود؟

21- چرا بايد غذاي يخ زده را بلا فاصله پس از ذوب شدن مصرف كرد؟

22- گونه را تعريف كرده و يك مثال از گونه غالب به همراه اكوسيستم آن ذكر كنيد؟

23- دو مورد از عوامل موثر در فرسايش خاك را بنويسيد؟

24- از راههاي اتلاف انرژي در موجودات مصرف كننده دو مورد را بنويسيد؟

25- چرا هرم انرژي ، هرم ماده نيز به شمار مي رود؟

26- فرايند پوسيدگي را تعريف كنيد؟

27- بخش هاي سخت بدن يك جانور سريع تر تجزيه مي شود يا بخش هاي نرم ، براي هر بخش مثالي بزنيد.

28- براي جلوگيري از پوسيدگي انگور آن را به كشمش تبديل مي كنند، چگونه اين كار مانع فساد آن مي شود؟

29- باكتريهاي تثبيت كنندة نيتروژن كه در ريشة گياه نخود زندگي مي كنند چگونه باعث افزايش نيترات خاك مي شوند؟

30- انسان ، امروزه در مقايسه با قرنها ي گذشته از رشد و سلامت بهتري برخوردار است . اين امر ناشي از تغيير محيط است يا وراثت؟( به چه دليل)

31- الف- چرا نمي توان خورشيد را در زنجيرة غذايي قرار داد؟

ب- به چه علت سير انرژي در طبيعت به صورت هرمي است.

32- وارد شدن تركيبات فسفردار يا نيتروژن دار به آب چگونه موجب مرگ آبزيان مي شود؟

33- نمك سود كردن چگونه از فاسد شدن غذا جلوگيري مي كند؟

34- نقش باكتريهاي شوره گذار در چرخة نيتروژن چيست؟

35- چرا به زمين هاي كشاورزي نبايد بيش از حد آب داد؟2علت را بنويسيد؟

36- بازده تبديل انرژي در گياهان و تراكم جمعيت را تعريف كنيد؟

37- هر اكوسيستمي فقط مي تواند نيازهاي تعداد معيني از جانداران را برآورده كند مهمترين عواملي را كه اين توانايي را محدود مي كنند بنويسيد؟

38- علت گرم شدن هواي كرة زمين چيست؟

39- جمعيت و چرخة مواد را تعريف كنيد؟

40- توالي و اكولوژي را تعريف كنيد؟

41- كدام باكتريها مسؤل تغييرات زير هستند . الف- تبديل نيتروژن هوا به پروتئين

ب- تبديل نيترات به آمونياك

42- الف- در كداميك از روش هاي نگه داري غذا ميكروبها كشته نمي شوند.

ب- مشكل استفاده از روش پرتودهي چيست؟

43- دو شرط از شرايط لازم براي پوسيدگي را نام برده و يكي از موارد اهميت پوسيدگي را نيز بنويسيد؟

44- چرا در يك زنجيرة غذايي تمام انرژي نهفته در گياه سبز به آخرين مصرف كننده نمي رسد؟

45- علت بوي بد حاصل از جسد در حال تجزيه جانداران چيست؟

46- منظور از متراكم شدن مواد در زنجيرهاي غذايي چيست؟ مثال بزنيد؟

47- استفاده از روش چارچوب را در نمونه برداري توضيح دهيد.

48- گونة شاخص و كنام را تعريف كنيد؟

49- علت توليد گرما  و بوي بد در محل پوسيدگي را بنويسيد؟

50- از جمله مواردي كه زندگي بشر امروز را تهديد مي كند 2 مورد را بنويسيد؟

51- چرا نمونه هايي مثل مار و عقرب را در الكل نگهداري مي كنند؟ توضيح دهيد.

52- بنظر شما آيا در سال 2050 ميلادي تراكم جمعيت ايران تغيير مي كند؟ توضيح دهيد.

53- منبع طبيعي چيست؟

54- بهترين را ه كنترل افزايش جمعيت چيست؟

  

سوالات تشریحی فصل هشتم علوم زیستی

 

  

1- شكل 3-8 ص 97 را تفسير كنيد.

2- چگونگي عمل اينترفرون را بنويسيد؟

3- دو راه استفاده از ويروسها توسط زيست شناسان را بنويسيد؟

4- پوست و لايه هاي مخاطي در دفاع از بدن عليه بيماريزاها چگونه عمل مي كنند و چرا گاهي در انجام اين عمل موفق نيستند؟

5- الف- باكتريهاي انگل چگونه تغذيه مي كنند؟

ب- توليد مثل باكتريها را بنويسيد؟

6- پيكر هر ويروس از چه اجزايي ساخته شده است ؟

7- گلبولهاي سفيد به چند گروه تقسيم مي شوند؟ نام ببريد.

8- طرح زير يك باكتري را نشان مي دهد (شكل 5-8 ص101)

الف- نام بخش هاي شماره گذاري شده را بنويسيد. ب- كدام بخش يا بخش ها در همة‌انواع باكتريها وجود دارند؟

9- شكل زير يك ويرس  را نشان مي‌دهد  اجزاي خواسته شده را نامگذاري كنيد.(شكل 2-8 ص 97) سمت چپ

10- الف- مفهوم عبارت ويروس ميزبان اختصاصي دارد را بنويسيد؟

ب- ويروسها پس از ورود به سلولهاي ميزبان چگونه آنها را آلوده مي كنند؟

11- الف- گلبولهايي كه با ترشح پادتن و گلبولهايي را كه با ايجاد پاهاي كاذب با ميكروبها مبارزه مي كنند را فقط نام ببريد.

ب- چگونگي استفاده از پرتو درماني را بنويسيد؟

12- الف- چرا باكتريها هاگ سازي مي كنند.    ب-  عمر هاگ باكتريها چه مدت است  .

ج- اين هاگ در چه بخشي از باكتري تشكيل مي شود.  د-  يك باكتري معرفي كنيد كه هاگ توليد مي كند.

13- دو مورد از موارد استفاده ويروسها را بنويسيد و روش استفاده در هر مورد را ذكر كنيد.

14- آيا ميكروبهاي ساپروفيت هم مي توانند باعث بيماري زايي شوند ؟ با ذكر مثال توضيح دهيد.

15- در هنگام آلوده شدن سلول به ويروس كدام بخش ويروس وارد سلول مي شود؟

16- لنفوسيت ها و فاگوسيت ها هر يك به چه روشي با ميكروبها مبارزه مي كنند؟

17- منحني فعاليت ص 106 را تفسير كنيد.

18-پيكر هر ويروس از يك بخش ----و يك -----درست شده است .

19- اين جمله را تفسير كنيد.  ويروسها انگل اجباري درون سلولي هستند.

20- الف- باكتريها به سلول گياهي شبيهند يا به سلول جانوري ؟چرا؟

21- به كدام باكتريها ساپروفيت مي گويند؟

22- الف- ويرس ايدز به كدام بخش بدن آسيب مي رساند ؟ ب- كدام دسته از گلبولهاي سفيد پادتن ترشح مي كنند؟

23- شكل ساده اي از يك باكتري را رسم و نامگذاري كنيد.

24- چرا باكتري عامل كزاز براي مدتها در محيط زنده مي ماند؟

25- باكتريهاي ساپروفيت را از لحاظ تغذيه با باكتريها ي انگل مقايسه كنيد.

26- نقش لنفوسيت ها را در ايمني بدن بنويسيد .

27- الف – دفاع بدن در برابر ويروس چگونه انجام مي شود . ( توضيح دهيد)

ب- واكسن چيست؟

28- چرا با وجود تكثير سريع باكتريها تعداد آنها از حد معيني زياد نمي شود ؟

29- دو ويژگي ويروسها را نام برده و بنويسيد چرا ويروس ايدز خطرناكتر از ويروسهاي ديگراست ؟

30- اگر زمان لازم براي تقسيم يك باكتري به دو باكتري 20 دقيقه باشد بعد از يك ساعت از يك باكتري چه تعداد باكتري ايجاد مي شود؟

31- منظور از عمل اختصاصي پادتن ها چيست؟

 

 

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۳ساعت 10:51  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

 

طرز تهیه آگار

 

آگار ماده اي ژلاتيني است كه حاوي پلي ساكاريد هاي بدون شاخه است و از ديواره سلولي بعضي از جلبك هاي قرمز و جلبك هاي دريائي(seaweed)بدست مي آيد.آگار در محيط هاي كشت ميكروبي و به عنوان يك ملين ودر بستني سازي مورد استفاده قرار مي گيرد.آگار يك پليمر از مونومر هاي گالاكتوز مي باشد و اين پليمر به عنوان ساختمانهاي اوليه نگهدارنده ديواره سلولي جلبك ها عمل مي كند.طرز تهيه آگار بدين شكل است كه ابتداجلبک ها را شستشو مي دهند تا مواد خارجي آز آن جدا شود. سپس آن را در آب ريخته و به مدت چند ساعت حرارت مي دهند .بدين ترتيب آگار در آب حل مي شود .مخلوط حاصل را از صافي عبور مي دهند تا مواد باقي مانده جلبک از مخلوط جدا شود .آنگاه مايع فيلتر شده داغ را سرد مي كنند و بدين ترتيب يك ژل بدست مي آيد كه حاوي 1 درصد آگار است.ژل را به قطعاتي تقسيم مي كنند و براي از بين بردن نمكهاي محلول در آن آگار را شستشو مي دهند و اگر نياز باشد براي از بين بردن رنگ آن از مواد سفيد كننده و رنگ بر استفاده مي كنند و در نهايت آب را از ژل جدا كرده و آگار بدست مي آيد .براي بدست آوردن اطلاعات دقيق تر مي توانيد به آدرس زير مراجعه نمائيد.


برچسب‌ها: آگار
+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 22:49  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

 

فصل اول

 

1) در تفکر علمي آدمي براي يافتن پاسخ پرسش هاي خود از کدام استفاده مي کند؟

 

1- خرافات     2- حدس و گمان       3- جادوگري       4- واقعيت ها و منطق

 

2) چهارمين مرحله ي روش علمي کدام است؟

 

1- آزمايش فرضيه    2- جمع آوري اطلاعات       3- فرضيه سازي      4- نظريه سازي

 

۳) پژوهش هاي علوم زيستي پايه اي به چه منظوري صورت مي گيرد؟

 

1- شناخت قوانين حاکم بر پديده هاي زيستي

 

2- زندگي بهتر

 

3- به دست آوردن گياهان و جانوراني با بازدهي بيش تر    

 

4- استفاده ي انسان از پديده هاي زيستي

 

۴) چگونگي رشد سلول تخم لوبيا تا تشكيل دانه لوبيا جزو كدام شاخه زيست شناسي است؟

 

1- بافت شناسي      2- تكامل    3- رويان شناسي       4- ژنتيك

 

فصل دوم

 

۵) اين نتيجه گيري که : پيکر همه ي گياهان از سلول ساخته شده است از کيست؟

 

1- ردي    2- شوان      3- شلايدن        4- فيرخو

 

6) بزرگ ترين اندامک  درون سلول ها کدام است؟

 

1- ميتوکندري     2- هسته     3- دستگاه گلژي   4- ريبوزوم

 

7) نقش ليزوزوم ها در سلول چيست؟

 

1- پروتئين سازي  2- آزادکردن انرژي مواد3- تجزيه و گوارش مواد   4- ترشح مواد

 

8) کدام يک از نقش هاي غشاي پلاسمايي است؟

 

1- استحکام   2- شناسايي بعضي مواد موجود در محيط   3- شکل دادن به سلول  4- نداشتن نفوذ پذيري انتخابي

 

9) کدام اندامک سلولي ذکر شده دو غشا دارد؟

 

1- ريبوزوم  2- واکوئل  3- ميتوکندري 4- ليزوزوم

 

10) فعاليت هاي سلول در کنترل کدام است؟

 

1- هسته    2- هستک  3- سيتوپلاسم    4- DNA

 

11) تعداد سانترومرها در هسته ي سلول آدمي چقدر است؟

 

1- 46    2- 23      3- 92      4- يک

 

12) چند بافت که هماهنگ با هم وظيفه ي خاصي را انجام مي دهند تشکيل کدام را مي دهند؟

 

1- اندام  2- اندامک  3- دستگاه    4- بدن

 

13) اگر در سلولي 20 کروموزومي تقسيم ميتوز صورت گرفته باشد در

 

سلول هاي دختر حاصل هر کروموزوم چند کروماتيد خواهد داشت؟

 

1- دو        2- 20             3- 40               4- يک

 

14) قرار گيري کروموزوم ها در استواي سلول در کدام مرحله ميتوز است؟

 

1- 1              2- 2            3- 3            4- 4

 

15) در نهايت چگونه توموري بدخيم باعث اختلال در بدن مي شود؟

 

1- با کنده شدن سلول ها از جاي خود   

 

2- در اثر ازدياد تومورها  

 

3- با برده شدن سلول ها به بافت هاي ديگر                           

 

4- با تقسيم مکرر سلول ها

 

16) نيم سانتي متر چند ميکرون است ؟

 

 1- 500      2- 5000        3- 50000        4- 500000

 

17) در سلول پوست آدمي کدام يک وجود ندارد؟

 

 1- غشاي سلول    2- کلروپلاست  3- ميتوکندري   4- هسته

 

18) غشاي هسته در چه مرحله يا مراحلي از تقسيم ميتوز وجود دارد؟

 

1- اول و سوم    2- دوم و سوم    3- دوم و چهارم      4- اول و چهارم

 

19) کدام يک داراي مواد تجزيه کننده است؟

 

1- ريبوزوم    2- ميتوکندري   3- دستگاه گلژي    4- ليزوزوم

 

20) کدام متعلق به دستگاه گوارش نيست؟

 

1- کبد 2- معده   3- کليه   4- پانکراس

 

21)کدام اندامک سلولي در آزاد کردن انرژي مواد دخالت دارد؟

 

1- ريبوزوم   2- شبکه آندوپلاسمي   3- ميتوکندري   4- واکوئل                         

 

22 ) جدا شدن کروماتيدهاي هر کروموزوم در کدام مرحله ي ميتوز صورت مي گيرد؟

 

1- 4        2- 3         3- 2         4- 1

 

23) كدام يك در هر نوع سلولي وجود دارد؟

 

1- هسته   2- ريبوزوم  3- شبكه آندوپلاسمي  4- ميتوكندري

 

۲۴- كدام فاقد ديواره سلولي است؟

 

1- سلول برگ گندم   2- سلول باكتري شوره زدا        3- سلول پيكر قارچ   4- سلول هاي استخواني

 

 

25 ) سلول ماهيچه اي و سلول ريشه هويج فاقد كدام اندامك هستند؟

 

1-      ميتوكندري  2- كلروپلاست  3- ديواره سلولي  4- هسته

 

26 ) در طي تقسيم ميتوز هنگامي كه كروموزوم ها در وسط سلول قرار مي گيرند ،

 

 يك سلول آدمي داراي چند كروماتيد است؟

 

1- 23     2- 46     3- 92      4- 184

 

فصل سوم

 

 

27) در کدام يک به ترتيب يک ماده ي آلي و يک ماده ي معدني ذکر شده است؟

 

1-  دي اکسيد کربن ، آب   2- کلريد سديم ، ليپيد   

 

3- پروتئين ، اکسيژن         4- فسفات ها ، اکسيژن

 

28) واحد سازنده ي گليکوژن کدام است؟

 

1- اسيد آمينه 2- تري گليسريد  3- گليسرول 4- گلوکز

 

29) اتم هاي تشكيل دهنده ي كدام يك با بقيه متفاوت است؟

 

1- پنبه   2- روغن   3- هموگلوبين   4- گليكوژن

 

30 ) ساختمان كدام دو ماده شبيه هم است؟

 

1- ساكارز و نشاسته       2- ساكارز و سلولز

 

3- گليكوژن و نشاسته      4- گليكوژن و سلولز

 

31 ) محلول لوگل در كدام آزمايش مصرف مي شود؟

 

1- اندازه گيري سرعت سوختن قندها در بدن جانوران

 

2- اندازه گيري سرعت انتقال اكسيژن در خون                                                         

 

3- اندازه گيري شدت فتوسنتز در گياهان  

 

4- اندازه گيري ميزان ذخاير كبدي

 

32 ) تغييرات سرعت واكنش آنزيمي طي تغييرات دما

 

از 10 تا 60 درجه به ترتيب چگونه است؟

 

1- افزايش – ثابت        2- ثابت – كاهش 

 

3- افزايش – كاهش     4- كاهش – افزايش

 

 

فصل چهارم

 

33) گياهان براي ساختن کدام يک به نيتروژن نياز دارند؟

 

1- هيدرات کربن  2- ليپيد     3- سلولز    4- پروتئين

 

34 ) نشاسته در كدام قسمت سلول ها ذخيره مي شود؟

 

1- كلروپلاست    2- واكوئل     3- ديواره سلولي   4- دستگاه گلژي

 

35 ) دليل سبز شدن سيب زميني در انبار چيست؟

 

1- افزايش درجه حرارت             2- رشد كردن سيب زميني 

 

3- برخورد نور به سيب زميني     4- مرطوب بودن شرايط محيط

 

36 ) در كدام شرايط كلروفيل تشكيل نمي شود؟

 

1- سرما   2- كاهش غلظت CO2     3- نبودن نور    4- زيادي اكسيژن

 

37 ) كدام يك توليد كننده است؟

 

1- علف هرز   2- زنبور عسل    3- گاو     4- مورچه

 

38 ) به چه دليل سلول ها براي ذخيره ي انرژي گلوكز را انباشته نمي كنند؟

 

1- كم بودن انرژي گلوكز             2- تركيب آسان گلوكز با ساير مواد  

 

3- حل شدن ضعيف گلوكز در آب   4- آسان بودن ورود گلوكز به ميتوكندري

 

فصل پنجم

 

39) عارضه ي کرتينيسم ناشي از کمبود کدام است؟

 

1- يد        2- آهن      3- کلسيم       4- سديم

 

40 ) نرم شدن بافت هاي گياهي در اثر پختنۀ ناشي از كدام مورد است؟

 

1- پاره شدن پوشش دانه هاي نشاسته   2- تغيير در لايه ديواره سلولي

 

 3- حل شدن سلولز ديواره سلولي     4- حل شدن دانه هاي نشاسته در آب

 

41 ) در كدام نوع غذاي گياهي بالاترين درصد چربي وجود دارد؟

 

1- سويا  2- لوبيا    3- كلم      4- ذرت

 

42 ) كدام ماده ي غذايي خطر ابتلا به يبوست را كاهش مي دهد؟

 

1- سلولز  2- تري گليسريد      3- كلسترول   4- نشاسته

 

43 ) كمبود كدام ماده سبب مي شود ماهيچه ها و شكم در اثر نفوذ آب متورم شوند؟

 

1- سديم   2- كلسيم   3- پروتئين   4- نياسين

 

44 ) كدام عارضه به كمبود يك ويتامين محلول در چربي مربوط است؟

 

1- عقب ماندگي ذهني        2 - خشك و ضخيم شدن قرنيه

 

3- ضعيف شده ماهيچه ها    4- سست شدن اتصال سلول ها

 

45 ) كمبود ريبوفلاوين سبب كدام يك مي شود؟

 

1- ايجاد زخم در اطراف دهان        2- خونريزي داخلي 

 

3- كاهش رشد بدن و سلامتي پوست    4- بروز بيماري پلاگر

 

46 ) گلوتامات مونوسديم به عنوان........  به غذا اضافه شده و عارضه ي آن ............  است.

 

1- شيرين كننده – آسيب به كروموزوم ها   2- شيرين كننده – سردرد و تهوع

 

3- چاشني – آسيب كروموزوم ها       4- چاشني – سردرد و تهوع

 

 

فصل ششم

 

47) علت مرگ در هنگام وارد شدن خون نا آشنا به بدن چيست ؟

 

1- به هم چسبيدن گلبول هاي قرمز شخص دهنده

 

2- به هم چسبيدن گلبول هاي قرمز شخص گيرنده

 

3- بسته شدن مسير رگ ها در شخص دهنده

 

4- موارد 1 و 3

 

48) گروه خوني شخصي که هر دو ماده ي ضدA و ضدB را در پلاسماي خود دارد چيست؟

 

1-           A2                B-3                 AB-4- O

 

49) خون شخصي با ماده ي ضدA و ضد Bرسوب داده است گروه خوني او چيست؟

 

1-           A2                B-3                 AB-4- O

 

50 ) اگر در سلولي 32 کروموزومي تقسيم ميوز انجام گيرد در هر يک از سلول هاي  حاصل چند سانترومر وجود خواهد داشت؟

 

1- 32     2- 16      3- 8        4- صفر

 

51) در يک مولکولDNA مقدار باز T برابر 23 درصد است در اين مولکول باز G معادل چند درصد خواهد بود؟

 

1- 46 درصد     2- 54 درصد          3- 27 درصد      4- 23 درصد

 ۵۲- پس از تقسيم ميوز در سلول اوليه (زاينده ) زن چند سلول جنسي ايجاد مي شود؟

 

 1- 1      2- 2      3- 3     4- 4

 

53 ) انتقال اطلاعات توسطDNA چگونه انجام مي شود؟

 

1- توسط ژن ها    2- توسط نوکلئوتيدها    3- با ساخته شدن پروتئين ها    4- توسط بازهاي آلي        

 

54 ) كدام دو گروه خوني فاقد ضد ماده ي B مي باشند؟

 

 1- A و O -2-    B وO- 3-    AB وA- 4    B وAB

 

55 ) يك قطعه مولكولDNA داراي 20 A و 30 G است  در اين قطعه چند مولكول قندي وجود دارد؟

 

 1- 25   2- 50     3- 75    4- 100

 

56 ) در دوفرد دوقلوي همسان كدام دو مورد بسيار شبيه به هم هستند؟

 

1- وزن     2- هوش    3- نوع و مقدار DNA  4- مقدار پروتئين

 

 

فصل هفتم

 

 57) مجموعه ي موجودات زنده و غير زنده يک محيط که با هم در ارتباط اند چه نام دارد؟

 

1- اکولوژي 2- اکوسيستم   3- زنجيره ي غذايي   4- شبکه غذايي

 

58) کدام يک مي تواند اولين حلقه ي يک زنجيره ي غذايي باشد؟

 

1- موش  2- ملخ    3- خورشيد   4- لوبيا

 

59) در هرم تعداد افراد مصرف کننده به تدريج  ......   و تعداد آن ها ...... مي يابد.

 

1- بزرگتر ، کاهش  2- کوچکتر ، افزايش  3- بزرگتر ، افزايش   4- کوچکتر ، کاهش

 

60) کدام يک نقش اصلي را در پوسيدگي دارد؟

 

1- جانوران مردار خوار  2- ميکروب ها  3- رطوبت  4- اکسيژن

 

61) در کدام روش نگهداري غذا آب ميکروب ها با اسمز خارج مي شود؟

 

1- نمک سود کردن   2- ترشي انداختن     3- حرارت دادن    4 - انجماد

 

62) در پاستوريزه کردن ، شير را تا دماي ...... درجه سانتي گراد به مدت ...... گرم نگه مي دارند.

 

1- 150 ، 15 ثانيه     2- 70 ، 15 دقيقه       3- 150 ، چند ثانيه       4- 70 ، 15 ثانيه

 

63) کدام يک از شرايط زير از شرايط ضروري  پوسيدگي براي برخي ميکروب ها نيست؟

 

1- رطوبت کافي    2- دماي مناسب     3- وجود اکسيژن         4- عدم وجود ترکيبات شيميايي

 

64) کدام صحيح است ؟

 

1- اولين حلقه ي هر زنجيره ي غذايي خورشيد است . 

 

2- در هر زنجيره ي غذايي فقط يک توليد کننده وجود دارد.

 

3- هر زنجيره ي غذايي حداکثر مي تواند سه جاندار داشته باشد.

 

4- دومين حلقه ي زنجيره ي غذايي موجودي گوشتخوار است.               

 

 

۶۵) آمونياك محصول واكنش روي كدام ماده است؟

 

1- اسيد چرب    2- گلوكز   3- گليكوژن   4- پروتئين

 

 

66 ) پديده ي اسمز چگونه سبب مرگ ميكروب ها مي شود؟

 

1- با حل كردن ديواره ي سلولي 2- با ايجاد شرايط اسيدي  

 

3- با خارج كردن آب از بدن ميكروب   4- با زياد كردن نمك در باكتري

 

67 ) كدام يك افزاينده ي نيترات خاك نيست؟

 

1- خون  2- پوست   3- اشك چشم      4- شيره ي معدي

 

68 ) تعريف تراكم در اكولوژي چيست؟

 

1- تعداد افراد يك گونه كه در يك زمان معين و در واحد حجم يا سطح زندگي مي كنند.

 

2- تعداد افراد زنده اي كه در يك زمان معين در واحد حجم يا سطح زندگي مي كنند.

 

3- نسبت بين مجموعه افراد زنده يك اكوسيستم در يك زمان معين در واحد حجم يا سطح

 

4- نسبتي بين افراد گونه هاي يك اجتماع در يك زمان معين و در واحد سطح يا حجم

 

69 ) در اكوسيستم آب شيرين حذف كدام جاندار موجب نابودي سريع اكوسيستم مي شود؟

 

1- اوگلنا(جلبك)   2- باكتري   3- قارچ   4- سخت پوستان كوچك

 

  

فصل هشتم

 

 70 ) محل آسيب ديده در كدام بيماري با بقيه متفاوت است؟

 

1- تبخال   2- سرخك     3- آبله مرغان    4- هپاتيت

 

71 ) اينترفرون چه ماده اي است؟

 

1- پروتئين    2- ليپيد    3- پلي ساكاريد     4- اسيد نوكلئيك

 

72 ) فرض كنيد يك باكتري هر 30 دقيقه يك بار تقسيم مي شود ۀ اگر تعداد باكتري حاصل از تقسيم پس از 5/1 ساعت 8000 باشد ۀ تعداد باكتري اوليه ي آن چقدر است؟

 

1- 10     2- 100       3- 1000   4- 800

 

 

73 ) كدام توليد كننده ي پادتن است؟

 

1- فاگوسيت   2- ساپروفيت      3- لنفوسيت     4- باكتري انگل

 

74 ) براي معالجه ي سرطان كدام روش كاربرد بيش تري دارد؟

 

1- شيمي در ماني    2- استفاده از آنتي بيوتيك ها  3- واكسيناسيون   4- پرتودرماني

 

 

تستهای مکمل

 

 

۱- توليد انرژي در سلول به عهده ي کدام اندامک است؟

 

1- ريبوزوم    2- ليزوزوم   3- هسته    4- ميتوکندري

 

۲- تقسيم هسته سلول به دو هسته ي همانند چه نام دارد؟

 

1- تومور   2- ميتوز    3- ميوز    4- کروماتيد

 

۳- کدام ماده ي خام فتوسنتز است؟

 

1- دي اکسيد کربن   2- هيدرات کربن   3- اکسيژن      4- نيتروژن

 

۴- رگبرگ چه نقشي دارد؟

 

1- فتوسنتز   2- تنفس   3- استحکام برگ    4- ذخيره مواد

 

۵- کدام غذا ويتامينB2 ( ريبوفلاوين ) دارد؟

 

1- برنج   2- نان    3- تخم مرغ   4- پرتقال

 

۶- کمبودکدام يک در بدن باعث ايجاد گواتر مي شود؟

 

1- آهن   2- يد   3- سديم   4- کلسيم

 

۷- غذاي گياهي که پروتئين زيادي دارد کدام است؟

 

1- ذرت  2- کلم   3- برنج   4- سويا

 

۸- مصرف زيادکدام يک باعث بالا رفتن فشار خون مي شود.

 

1- کلسيم   2- نمک   3- شير   4- گوشت

 

۹- خوردن کدام يک از نرمي استخوان جلوگيري مي کند.

 

1- ويتامينc    2- ويتامينB1   3- جگر ماهي   4- تخم مرغ

 

۱۰- خوردن کدام يک باعث سلامتي گياهخواران مي شود.

 

1- شير و تخم مرغ  2- گوشت و ميوه 3- سيب زميني   4- هويج

 

۱۱- از تقسيم ميوز در سلول اوليه نر چند سلول جنسي توليد مي شود؟

 

1- دو  2- چهار   3- يک   4- هشت

 

 

۱۲- نقش غده ي هيپوفيز در بدن چيست؟

 

1- تنظيم حرکات بدن  2- تنظيم رشد   3- وراثت  4- ايجاد تومور

 

۱۴- کدام مولکول توانايي همانند سازي دارد؟

 

1-DNA     2- پروتئين  3- گلوکز    4- ليپيد

 

۱۵- کدام سلول انسان 23 کروموزومي است؟

 

1- سلول تخم   2- سلول جنسي نر   3- گلبول قرمز  4- گلبول سفيد

 

۱۶- باکتري شوره زدا نيترات را به ..... تبديل مي کند.

 

1- آمونياک   2- پروتئين   3- اوره   4- نيتروژن

 

۱۷- کدام موجود در هرم انرژي سهم کمتري دارد؟

 

1- مار   2- موش   3- ذرت  4- عقاب

 

۱۸- جانوران چه اثري برCO2 هوا دارند؟

 

1- افزايش   2- کاهش   3- بي اثر   4- ابتدا کاهش  و سپس افزايش

 

۱۹- عامل اصلي پوسيدگي چيست؟

 

1- آنزيم هاي درون سلول  2- قارچ و باکتري  3- مردار خواران   4- رطوبت

 

۲۰- کدام عامل باعث شد که اسکلت ببرهای دندان شمشیری در گودال سالم بماند ؟

 

1- کمبود اکسيژن   2- کمبود رطوبت    3- وجود قير    4- وجود نمک

 

۲۱- کدام يک از اين جانوران در محيط پر علف و داخل خاک زندگي مي کنند؟                                                                         

 

1- حلزون و کرم خاکي  2- عقاب و گنجشک  3- شته و کفشدوزک  4- گاو و گوسفند

 

۲۲- آتش سوزي و دخالت انسان باعث چه مي شود؟

 

1- پيچيدگي اکوسيستم  2- جنگل زدايي   3- حالت اوج   4- پيشرفت توالي       

 

۲۳- کدام بخش ويروس وارد سلول ميزبان مي شود؟

 

1-DNA   2  - پروتئين     3- ليپيد      4- قند

 

۲۴- ويروس ايدز به کدام سلول حمله مي کند؟

 

1- غده بزاقي    2- پوست    3- کبد    4- سفيد خون

 

۲۵- کدام باکتري ها مواد غذايي خود را از مواد بي جان به دست مي آورند؟

 

1- انگل  2- مصرف کننده  3- بيماري زا  4- ساپروفيت

 

۲۶- کدام بخش را همه ي باکتري ها ندارند؟

 

1- ديواره ي سلول  2- سيتوپلاسم  3- ماده وراثتي  4- کپسول

 

۲۷- شايع ترين بيماري ويروسي انسان ها کدام است؟

 

1- سرماخوردگي  2- ايدز  3- هپاتيت  4- فلج اطفال

 

۲۸- باکتري در شرايط نامساعد کدام را ايجاد مي کند؟

 

1- کپسول   2- باکتري جديد  3- هاگ   4- آنزيم

 

۲۹- کدام محافظ خوبي در برابر ورود ميکروب ها به بدن است؟

 

1- خون  2- پوست  3- اشک   4- گلبول سفيد

 

۳۰- کدام در بدن پادتن مي سازد؟

 

1- فاگوسيت   2- لنفوسيت   3- واکسن    4- آنتي بيوتيک

 

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 22:47  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

 

فصل اول

 

-  يك مثال از خطاي شنوايي و يك مثال از خطاي بينايي بنويسيد.

 

- روش علمي حل مسايل چيست؟

 

- مراحل مختلف روش علمی را نام ببرید.

 

- در روش علمي ، پس از مرحله ي فرضيه سازي كدام مرحله قرار دارد؟

 

- هدف از تعریف مسئله در روش علمی چیست؟

 

- چرا محققان معمولا كار خود را از صفر شروع نمي كنند؟

 

- فرضيه چيست؟

 

- در علوم تجربي چگونه يك فرضيه تأييد يا رد مي شود؟

 

- هدف از تکرار آزمایش در روش علمی چیست؟

 

- نظريه خلق الساعه چيست ؟يك مثال بياوريد؟

 

- کدام دانشمندان نظریه خلق الساعه را پذیرفتند؟

 

- کدام دانشمندان نظریه خلق الساعه را رد کردند؟

 

- آزمایشی که ون هلمونت در مورد نظریه خلق الساعه انجام داد چه بود؟

 

- یکی از نقص های کار ون هلمونت را بنویسید؟

 

- دو درس مهمي كه دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

 

- آزمايش ساده اي در مورد نظريه خلق الساعه بنويسيد؟

 

- آزمايش كنترل شده را تعريف كنيد؟

- ردي براي بررسي علت فاسد شدن گوشت چه فرضيه اي را ارائه داد و چگونه اين فرضيه را آزمايش كرد؟

 

- فرانچسكو ردي از آزمايش هاي خود چه نتيجه اي گرفت؟

 

- آزمايش هاي كنترلي ردي را بيان كنيد ؟

 

- در آزمايش ها ردي مراحل اول و دوم روش علمي را بنويسيد؟

 

- فرضيه ردي در مورد پيدايش مگس ها را بنويسيد؟

 

 - علوم زيستي چيست؟

 

- دو گروه اصلي علوم زيستي را بنويسيد؟

 

- پژوهش هاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور انجام مي شوند؟

 

– پژوهشهاي علوم زيستي پایه ای به چه منظور استفاده مي شود؟

 

- آيا مي توان پاسخ همه ي پرسش هاي آدمي را با استفاده از روش علمي به دست آورد؟ چرا؟

 

- روش علمي براي چه موضوعاتي به كار مي رود؟

 

- چند سال قبل در يكي

 

 از رودخانه هاي شمال تعداد زيادي ماهي تلف شدند،دو فرضيه در مورد علت مرگ ماهي ها بنويسيد؟

 

- چرا هنگام انجام آزمايش ،بايد همه ي متغيرها به جز يكي از آنها که مورد آزمايش است ثابت باشد ؟

   

فصل دوم

 

- مهم ترين تفاوت موجودات زنده و غير زنده چيست؟

 

- موجودات زنده از لحاظ تعداد سلول چند دسته اند؟

 

- از نظریات کدام دانشمندان در بیان نظریه سلولی استفاده شد؟ هر کدام از آنها به چه نتایجی دست یافتند؟

 

-  سه اصل نظريه سلولي را بنويسيد؟

 

- سلول را تعریف کنید؟

 

- سه بخش اساسی سلول را نام ببرید.

 

- کدام بخش سلول نقش اساسی در زندگی سلول دارد؟

 

- نقش غشای سلولی چیست؟

 

-  غشاء خاصيت نفوذپذيري انتخابيرا تعریف کرده و بنویسید مربوط به کدام بخش سلول است؟

 

-  چگونه يك سلول، سلولهاي مجاور خود و مواد موجود در محيط را شناسايي مي كند؟

 

- دیواره سلولی در چه سلولهایی وجود دارد؟

 

- چرا بسیاری از بخشهای گیاهان نسبت به جانوران محکمتر است؟

 

- چرا بسیاری از مولکولها از دیواره سلولی عبور می کنند؟

 

- از وظايف ديواره سلول در گياهان 3مورد را ذكر كنيد؟

 

-  فرق ديوارة سلولي و غشاي پلاسمايي را بنويسيد؟

 

- ترکیب اصلی سیتوپلاسم چیست؟

 

- واکنشهای زیستی سلول در کدام بخش آن صورت می گیرد؟

 

-   منظور از اسكلت سلولي چيست؟

 

- چه بخشي از سلول سبب  استحكام بخشيدن به سلول است؟

 

-  اندامك هاي سلولي كه به ترتيب نقش آنها آزادسازي انرژي و پروتئين سازي است را نام ببريد؟

 

- براي هر يك از ساختارهاي زير حداقل يك وظيفه را ذكر كنيد.

 

   الف‌ـ ميتوكندري     ب ـ ريبوزم                   ج‌- ديواره سلولي        د‌- كلروپلاست

 

 -  نقش واكوئل و ليزوزم را در سلول بنويسيد؟

 

- هر يك از اعمال بر عهده كدام بخش سلول است؟

 

   الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول            ب‌- آزاد كردن انرژي مواد  

 

   ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازي                 د- ساختن پروتئين            ه‌- شناسايي سلولهاي مجاور    

 

- مادة قرمز رنگ در كداميك از اندامك هاي چغندر قرمز وجود دارد و اين ماده رنگي در چه صورتي از سلولهاي چغندر قرمز خارج مي شود؟

 

-  چرا سبزیجات خام یا نیمه پز نسبت به سبزیجات پخته شده مواد غذایی بیشتری دارند؟

 

-  آب و مواد غذایی در کدام بخش از سلولهای پرتقال ذخیره می شود؟

 

- وظايف شبكة آندوپلاسمي در سلول چيست؟

 

-  چرا بيشتر ريبوزم هايّّ روي شبكه آندوپلاسمي چسبيده‌اند؟

 

- دو تفاوت ميان سلول جانوري و گياهي را بنويسيد؟

 

- کدام یک از اندامک های سلول غشای دو لایه دارند؟

 

- کدام یک از اندامک های سلول غشای تک لایه دارند؟

 

 - بزرگترین اندامک سلولی چه نام دارد؟

 

- کروماتین چیست؟

 

- ماده اصلي كروماتين چه نام دارد؟

 

- DNA‌مخفف ................................ می باشد.

 

- نقش DNA  چیست؟

 

- در ساختار كروماتين چه موادي شركت دارند؟

 

- هسته از چه بخشهايي ساخته شده است، فقط نام ببريد؟(4مورد)

 

- نقش هستک را بنویسید؟

 

 - رشته كروماتين در چه زمانی و با چه تغييراتي به كروموزم تبديل مي شود؟

 

- با رسم یک شکل تفاوت کروماتین و کرووزوم را از لحاظ ساختار فیزیکی نشان دهید؟

 

- تفاوت کروموزوم و کروماتین از لحاظ ساختار شیمیایی چیست؟

 

-  آيا تعداد كروموزوم‌هاي سلولها عصبي انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

 

- نحوه درست کردن کارت کروموزومی را توضیح دهید.

 

- كروموزم و سانترومر را تعريف كنيد؟

 

- محل اتصال دو كروماتيد يك كروموزم چه نام دارد؟

 

- شكل يك كروموزم را رسم و بخش‌هاي مختلف آنرا نامگذاري كنيد؟

 

- تفاوت کروموزومهای زن و مرد چیست؟

 

- چه تفاوتی بین سلولهای موجود در پیکر موجود پر سلولی وجود دارد؟

 

- هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کرده و مثال بزنید؟

 

   - بافت                - اندام                        - دستگاه

 

- با توجه به نمودار زیر بگوئید زنده بودن از کدام سطح شروع می شود؟

 

  اجزای اتم ---- اتم---- مولکول---- اندامک---- سلول---- بافت----اندام---- دستگاه---- فرد

 

 - تقسيم هسته سلول را چه مي نامند؟

 

- ميتوز را تعريف كنيد؟

 

 - مراحل تقسیم میتوز را با رسم شکل نشان دهید.

 

-  سلولي داراي 6 جفت كروموزم است اگر اين سلول تقسيم ميتوز را انجام دهد.

 

الف‌- چند سلول بوجود مي آيد     ب‌- هر يك از سلوهاي حاصل چند عدد كروموزم خواهند داشت؟

 

- رشد بدن ما بیشتر در نتیجه چیست؟

 

- چه زمانی تقسیم سلولی در بدن ما متوقف می شود؟

 

- تقسیم سلولها در بدن ما چگونه متوقف می شود؟

 

- نتيجه از كار افتادن فرايندهاي كنترل كننده تقسيم سلولي چيست؟

 

- تومور را تعريف كنيد؟

 

-انواع تومور را نام برده و يك تفاوت آنها را بنويسيد؟

 

- کلمه سرطان به چه معنی است؟

 

- با رسم یک شکل تومور بدخیم را با تومور خوش خیم مقایسه کنید.

 

- چند مورد از عوامل بروز سرطان را بیان کنید.

 

 

 

فصل سوم

- کوچکترین وتحد سازنده ماده چه نام دارد؟

 

- دو گروه اصلی مواد تشکیل دهنده بدن موجود زنده را نام ببرید.

 

- به چه موادی معدنی می گویند؟مثال بزنید.

 

- به چه موادی آلی می گویند؟مثال بزنید.

 

- عنصر اصلی تشکیل دهنده مواد آلی چیست؟

 

- چهار گروه مهم مواد آلي را در بدن بنويسيد.

 

- عناصر سازنده هیدرات های کربن را نام ببرید؟

 

- چند مثال برای هیدرات های کربن ذکر کنید.

 

 - سه گروه اصلي هيدرات هاي كربن را نام برده و از هر كدام يك مثال بيابيد .

 

- کوچکترین هیدرات های کربن جزء کدام گروه می باشند؟

 

- معروف ترین مونو ساکارید چه نام دارد؟

 

- سوخت رايج سلول هاي بدن چه نام دارد ؟

 

- دی ساکارید ها چگونه به وجود می آیند؟مثال بزنید.

 

- یک ترکیب حاوی ساکارز نام ببرید.

 

- پلی ساکارید ها چگونه ساخته می شوند؟

 

- یک پلی ساکارید خوراکی برای انسان مثال بزنید.

 

- یک پلی ساکارید خوراکی برای گیاهخوران ذکر کنید.

 

- دو ترکیب حاوی سلولز نام ببرید.

 

- کدام پلی ساکارید در ساختار دیواره سلولی گیاهان بکار رفته است؟

 

-  چرا ساكارز و نشاسته را در يك گروه  از تركيبات شيميايي قرار مي دهند ؟

 

- -تفاوت ساختماني سلولز و نشاسته را بنويسيد و طرح ساختماني اين دو را رسم كنيد.

 

 - پلي ساكاريدي كه مخصوص سلول هاي جانوري و قارچ هاست چه نام دارد ؟

 

- محل ذخيره ي گليكوژن در بدن ، چه اندامي است ؟

 

- با رسم شکل تفاوت ساختاری بین سه پلی ساکارید سلولز  ، نشاسته و گليكوژن را نشان دهید.

 

- برای شناسایی نشاسته در آزمایشگاه از چه معرفی استفاده می شود؟

 

- اگر به يك سيب زميني و سیب درختی مقداري معرف لوگول اضافه كنيم رنگ آنها چه تغييري مي كند ؟

 

- عناصر سازنده لیپیدها را نام ببرید؟

 

- چه تفاوتی بین کربوهیدرات ها و لیپید ها از لحاظ عناصر سازنده وجود دارد؟

 

-  معروفترين نوع ليپيدها را نام ببريد.

 

- یکی از ویژگیهای لیپیدها را بنویسید.

 

 - از تجزيه ي يك تري گليسريد چه مولكول هايي حاصل مي شود ؟ نام ببريد.

 

- دو نقش مهم ليپيدها را نام ببريد .

 

- عناصر سازنده پروتئینها را نام ببرید.

 

- چه تفاوتی بین پروتئینها و لیپیدها (‌‌یا کربوهیدراتها) از لحاظ عناصر سازنده وجود دارد؟

 

- از چهار عنصر سازنده پروتئینها کدام عنصر در تمام پروتئینها وجود ندارد.

 

- واحد سازنده ي پروتئين ها چه نام دارد ؟

 

- با رسم شکل ساختار پروتئین را نشان دهید.

 

- سه نقش مهم پروتئين ها در بدن  بنويسيد .

 

- نقش هموگلوبین در بدن چیست در کجا وجود دارد؟

 

- پروتئینهای ماهیچه ای چه نقشی دارند؟

 

- گرما و اسید چه اثری بر پروتئینهای شیر و تخم مرغ دارد؟

 

- چرا برای سوختن گلوکز در سلول نیاز به آنزیم است؟

 

-  آنزيم را تعريف كنيد

 

- آنزيم ها جزءكدام گروه از مواد آلي هستند ، چرا آ نزيم ها عمل اختصاصي دارند ؟

 

 - جایگاه فعال آنزیم را تعریف کنید؟

 

- با رسم شکل جایگاه فعال و نحوه عمل آنرا در آنزیم نشان دهید.

 

- دمای بالا چه اثری بر فعالیت آنزیم دارد؟چرا؟

 

- چرا دمای بالا(بالایC 40̊ ) برای بدن انسان مضر است؟

 

 - هر يك از مواد زير جز, كدام گروه از تركيبات آلي هستند ؟

 

      گليكوژن  ـ تري گليسريد ـ آنزيم ـ DNA ـ سلولز- ساکارز- گلوکز- نشاسته- چربی

 

- واحدهاي سازنده ي نشاسته ، پروتئين و تري گليسريد چيست ؟

 

- واحد سازنده پروتيين ها وگليكوژن به ترتيب ……….و…………مي باشد.

 

 

 

فصل چهارم 

 

- اندوخته های غذایی در چه بخشی از گیاه ذخیره می شود؟

 

- گیاهان انرژی مورد نیاز خود را از کجا می گیرند؟

 

- به چه موجوداتی تولیدکننده می گویند؟مثال بزنید.

 

- فتوسنتزراتعريف كنيد و موادخامي كه مصرف مي شودرانام ببريد؟

 

- چه موادی در فرایند فتوسنتز تولید می شود؟

 

- مهمترین هیدرات کربنی که در فتوسنتز تولید می شود را نام ببرید.

 

- عقیده ون هلمونت در ارتباط با فتوسنتز قبل از انجام آزمایش مربوطه چه بود؟پس از آنجام   آزمایش چه نتیجه ای گرفت؟

 

- آزمایشی که ون هلمونت در ارتباط با فتوسنتز انجام داد چه بود؟

 

- اشکال کار ون هلمونت در ارتباط با آزمایش فتوسنتز چه بود؟

 

- در آزمایشهای مربوط به فتوسنتز شدت  فتوسنتز چگونه سنجیده می شود؟

 

-  افزايش غلظت(كربن دي اكسيد)درهواچه تاثيري برروي شدت فتوسنتزمي گذارد؟

 

- چرا دمای بالای 35 درجه سانتی گراد باعث کاهش شدت فتوسنتز می شود؟

 

- با رسم یک نمودار اثر دما بر شدت فتوسنتز را نشان دهید؟

 

-  چگونه مي توان شدت فتوسنتزرادريك گياه افزايش داد؟

 

- عوامل مؤثر بر شدت فتوسنتز را نام ببرید.

 

- چه بخشهایی از گیاهان فتوسنتز انجام می دهند؟

 

- ماده ي سبزموجود درگياه چه نام دارد؟

 

- ماده ي آغازكننده ي واكنش هاي فتوسنتزي درگياهان سبزرانام ببريد؟

 

- نقش کلروفیل در گیاه چیست؟

 

- کلروفیل در چه اندامکی از گیاه قرار دارد؟

 

- چرا برگ سبزگياه اندام اصلي فتوسنتزكننده مي باشد؟

 

-  آيا گياهاني كه داراي برگهاي قرمزهستندفتوسنتزانجام مي دهند؟چرا؟

 

- شکل برش عرضی از یک برگ را رسم کرده و بخشهای مختلف انرا نامگذاری کنید.

 

- اپیدرم چیست؟ ویژگی سلولهای انرا بنویسید.

 

- منشا سلولهای نگهبان روزنه چیست؟

 

- سلولهاي نگهبان روزنه دركداميك ازلايه هاي برگ فراوانترهستند؟ چه نقشی دارند؟

 

- شکل سلول نگهبان روزنه و روزنه را رسم کنید.

 

-  دوتفاوت سلولهاي نگهبان روزنه باديگرسلولهاي اپيدرمي چيست؟

 

- كوتيكول چيست؟دونقش آن رابنويسيد؟

 

- جنس کوتیکول از چه نوع ماده ای است؟

 

-  ميانبرگ راتعريف كنيد؟

 

-  نقش رگبرگ چیست؟

 

-  چه بخشي ازبرگ نقش استحكامي دارد؟

 

- کار آوندهای چوبی در گیاه چیست؟

 

- كارآوندهاي آبكشي رادرگياهان سبزبيان نماييد؟

 

- مهمترين محصول قندي فرايندفتوسنتزچه قندي است؟وچرااين قندساخته شده براي انباشته شدن درگياه مناسب  نيست؟

 

-  گياهان گلوكزرابه صورت چه مولكولي ذخيره مي كنند؟

 

- گلوکز تولید شده در اثر فتوسنتز در گیاه به چه موادی می تواند تبدیل شود؟

 

- درگياهان براي تبديل گلوكزبه پروتئين چه عنصري لازم است؟ گیاه چگونه انرا تامین می کند؟

 

- تركيبات نيتروژن دارخاك چگونه تامين مي گردد؟

 

- یکی از راههای فراهم شدن ترکیبات نیتروژن دار مورد نیاز گیاهان در خاک را بنویسید.

 

- در صورت کمبود مواد معدنی خاک چه  راه حل ساده ای وجود دارد؟

 

- مزیت و عیب استفاه از کودهای شیمیایی برای خاک چیست؟ 

 

- به نظرشماچراتعداد ماهي درآبهايي كه جلبكهاي سبزبيشتري دارد فراوانتراست؟

 

 

 

فصل پنجم 

 

- غذا نياز ما را به……….و ………تامين مي‌كند.

 

- نقش ماده وانرژی در بدن چیست؟

 

- گیاهان انرژی مورد نیاز خود را ازچه راهی به دست می آورند؟

 

- غذای گیاهان چیست؟

 

- غذایی که ما می خوریم باید شامل چه موادی باشد؟

 

- نقش قندها در بدن به عنوان ماده غذایی چیست؟ چند مثال برای آنها ذکر کنید؟

 

- قند ميوه و قند شيرچیست؟

 

- قند موجود در شكر چه نام دارد؟

 

- ساکارز در چه بخشی از چغندر قند ونیشکر ذخیره می شود؟

 

- چند ماده غذایی حاوی نشاسته نام برده و نقش نشاسته را بعنوان ماده غذایی بنویسید.

 

- نشاسته به چه صورت در گیاه ذخیره می شود؟                        

 

- آميلوپلاست چيست؟

 

- چرا گوارش مولكول نشاسته پس از پخته شدن سيب‌زميني آسانتر است؟

 

- جنس دیواره سلولی گیاهان چیست؟

 

- چرا جویدن بافتهای گیاهی نارس سخت است؟ رسیدن میوه ها و پختن سبزیجات چه اثری بر  این بافتها دارد؟

 

- چرا از انرژی سلولز در بدن ما استفاده نمی شود؟

 

- فوايد استفاده از غذاهاي داراي سلولز چيست؟

 

 - وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم مي‌باشد. علت را بنويسيد؟

 

- الياف را تعريف كنيد؟بيشتر در كدام گروه از غذاها وجود دارد؟ چه اهمیتی در غذا دارند؟

 

- انواع چربی را از لحاظ منبع تولید نام ببرید.

 

- چربیهای گیاهی و جانوری در دمای معمولی به چه حالتی وجود دارند؟

 

- برای چربیهای گیاهی و جانوری مثال بزنید؟

 

- نقش چربيها را در بدن بنويسيد؟

 

- تجمع چربي در زير پوست چه فوايدي دارد؟

 

- چرا مصرف روغن هاي گياهاي نسبت به چربیهای جامد بهتر است؟

 

- كلسترول چيست؟ در چه صورت باعث بيماري قلب و رگها مي شود؟ و در چه مادة غذايي به فراواني يافت مي شود؟

 

- آيا كلسترول اساساً ماده مضري است ؟ توضيح دهيد.

 

- افزايش كلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بيماريهايي را افزايش مي‌دهد؟

 

- خوردن چربیهای مایع و جامد چه اثری بر میزان کلسترول بدن دارد؟

 

- چرا توصیه شده است که کودکان کمتر از چربیهای جامد استفاده کنند؟

 

- دو تفاوت چربيهاي گياهي با چربيهاي جانوري را بنويسيد؟

 

– برای پروتئینهای جامد و محلول مثال بزنید.

 

- میزان مصرف روزانه پروتئین چقدر است؟

 

- کمبود پروتئین باعث چه بیماری در کودکان می شود؟علائم این بیماری چیست؟ چرا اینگونه افراد چاق به نظر می رسند؟

 

-  اسيد آمينه اساسي را تعريف كنيد؟

 

- دو ماده غذایی نام ببرید که تمام اسیدهای امینه اساسی را دارند؟

 

- از لحاظ تامین اسید آمینه اساسی غذاهای گیاهی بهترند یا جانوری؟

 

-  يكي از منابع تامين كننده آب بدن را بنويسيد؟

 

 - ذرت و گوشت هر کدام عمدتا از چه موادی تشکیل شده اند؟و نقش هر یک در بدن چیست؟

 

- چهار عنصر معدنی مهم برای بدن را نام ببرید؟

 

- سدیم مورد نیاز بدن چگونه تامین می شود؟

 

- دو مورد از اعمال سديم را در بدن بيان كنيد؟

 

- چرا افرادی که فعالیت زیاد دارند باید نمک بیشتری مصرف کنند؟

 

- مصرف مقادیر زیاد نمک چه عوارضی دارد؟

 

- چرا استخوانهای کودک بعد از تولد و در ابتدا نرم هستند؟

 

 -  نقش كلسيم را در بدن بنويسيد؟

 

- سخت شدن استخوانها و دندانها با کمک کدام عنصر صورت می گیرد؟

 

- کلسیم در چه غذاهایی وجود دارد؟کمبود آن در کودکان باعث چه بیماری میشود؟

 

- نقش آهن در بدن چیست؟

 

- آهن در چه اندامهایی ذخیره می شود؟

 

- كمبود چه عنصری باعث آنمي مي شود؟ با خوردن چه غذاهایی می توان آنرا جبران کرد؟

 

- علايم كم خوني يا آنمي را بنويسيد؟

 

- به چه عناصری کم مصرف می گویند؟مثال بزنید.

 

- ید در چه غذاهایی یافت می شود؟چه نقشی در بدن دارد‍؟

 

- هورموني كه توسط تيروئيد ترشح مي شود چه نام دارد؟ جایگاه تیروئید کجاست؟

 

- محل توليد هورمون تيروكسين را نوشته، بيان كنيد در ساختمان اين هورمون چه عنصري بكار رفته است؟

 

- دو نقش هورمون تيروكسين در بدن انسان را بنويسيد و كمبود اين هورمون  در دوران كودكي و همچنين در دوران بزرگسالي چه بيماريهايي را بوجود مي‌آورد ؟

 

- علت و علائم گواتر را بنویسید.

 

- در آب چه مناطقی ید به اندازه کافی وجود ندارد؟

 

- علت گواتر بومی چیست؟

 

- چرا کمبود ید باعث عقب ماندگی ذهنی می شود؟

 

 - علت و علائم کرتینیسم چیست؟

 

-  ازمایشهای کدام دانشمند منجر به شناخت اهمیت موادی در  رژیم غذایی شد که امروزه ما انها را بعنوان ویتامین می شناسیم؟چه آزمایشهایی در این زمینه انجام داد؟

 

- چرا در ابتدا ویتامینها را با حروف الفبا نامگذاری کردند؟

 

- چرا وجود آب و چربی به همراه ویتامینها در رژیم غذایی ضروری است؟

 

- از ويتامينهاي محلول در چربي و محلول در آب هر کدام دو مثال بزنيد؟

 

- نقش ويتامينA را در بدن بنويسيد؟

 

- بهترین منبع ویتامین A برای بدن چیست؟

 

- چرا هويج براي سلامتي ما مفيد است؟

 

- کاروتن چیست؟چه اهمیتی برای بدن دارد؟

 

- کمبود ویتامین A‌باعث بروز چه بیماریهایی می شود؟علائم آنها چيست؟

 

- بيماري خشكي و ضخيم شدن قرينه چشم چه نام دارد؟

 

- نقش ویتامینهای گروه B در بدن چیست؟

 

- اولین ویتامین گروه B‌ که کشف شد چه نام دارد؟در چه غذاهایی فراوان تر است؟کمبود آن باعث چه بیماری می شود؟

 

- علائم بيماري پلاگر چيست؟

 

- ویتامینB1 در چه غذاهایی وجود دارد؟

 

- کمبود تیامین باعث چه بیماری می شود؟علائم این بیماری چیست؟

 

- سبوس غلات حاوی چه ویتامینی است؟

 

- ویتامین ریبوفلاوین در چه غذاهایی وجود دارد؟کمبود آن چه عوارضی دارد؟

 

- کمبود ویتامین C باعث چه بیماری می شود؟علائم این بیماری چیست؟

 

- نقش ويتامين C (اسید آسکوربیک)را در بدن بنويسيد؟ در چه غذاهایی وجود دارد؟

 

- اثر گرما بر ویتامین C چیست؟       

 

- نقش ویتامین D در بدن چیست؟

 

- منابع ويتامين D  را بنويسيد؟

 

- فقدان ويتامين D در بدن چه بيماري ايجاد مي كند؟

 

- دو علت براي نرمي استخوان بنويسيد؟

 

- بیماریهای کمبود ویتامین در چه افرادی از کشورهای غنی وجود دارد؟

 

- ایا میتوان بیش از حد ویتامین مصرف کرد؟چرا؟

 

- مصرف بیش از حد ویتامین D باعث چه مشکلی می شود؟

 

- به چه افرادی گیاه خوار می گویند؟

 

- نقش لبنیات و گیاهان در رژیم غذایی افراد گیاه خوار چیست؟

 

- نقش هر یک از افزودنیهای غذایی زیر چیست؟

 

 محافظت کننده ها                 امولسیون کننده ها و پایدار کننده ها                        ترکیبات ضد اکسید شدن

 

- علت تغيير رنگ ميوه‌ها ي بريده شده مثل سيب  و تند شدن چربیها چيست؟

 

-  مصرف سيكلامات‌ها چه عوارضي به دنبا ل دارد؟

 

 ـ نقش محافظت كننده‌ها در مواد غذايي چيست؟

 

- استفاده از رنگهای مصنوعی ممکن است باعث چه مشکلی شود؟

 

- گلوتامات مونوسدیم به طور طبیعی و تجاری چگونه تهیه می شود؟چه استفاده ای از آن می شود؟مصرف آن باعث چه مشکلی میشود؟

 

- از سیکلامات ها چه استفاده ای می شود؟چرا مصرف آن امروزه ممنوع شده است؟

 

- منظور از رژيم غذايي مناسب چيست؟ مختصراً توضيح دهيد.

 

-  علت هر یک از بیماریهای زیر چیست؟

 

كواشيوركور             راشیتيسم           كم خوني           گواتر               كرتينيسم              شب‌كوري                گزروفتالمي             پلاگر                بربري              اسكوروي           سخت شدن كبد

 

 

 

 فصل ششم 

 

- دانشمندان بر چه اساسی موجودا ت زنده را طبقه بندی می کنند؟

 

- چرا هر فرد با وجود اینکه صفات خود را از والدین دریافت می دارد با آنها متفاوت است؟

 

- علت مرگ افراد در اثر انتقال خون بدون توجه به گروههای خونی که در ابتدا انجام می شد چه بود؟

 

- کدام دانشمند ترکیب شیمیایی موجود در خون افراد مختلف را شناسایی کرد؟

 

- از نظر لندشتاینر دلیل لخته شدن خون افراد پس از انتقال خون نادرست چه بود؟

 

- اساس تقسیم بندی گروههای خونی چیست؟

 

- نحوه لخته شدن گروههای خونی را توضیح دهید؟

 

- نحوه تعیین گروه خونی در آزمایشگاه چگونه است؟

 ‍ 

- كدام گروههاي خوني داراي مادةی A بر روي گلبولهاي قرمز خود هستند؟

 

- اگر خون فردي با سرم ضد B رسوب دهد:

 

   الف- نوع گروه خوني اين فرد چيست؟        ب- در سرم خون او چه ماده اي وجود دارد؟

 

- اگر خون فردي با هر دو سرم ضد A و ضدB لخته شود . گروه خوني وي چيست ؟چرا؟

 

- گروه خوني شخصي A مي باشد الف- نوع مادة روي گلبولهاي قرمز و مادة موجود در سرم او چيست؟  ب- اگر به اين    

 

   شخص خون B تزريق شود چه پيامدي خواهد داشت؟چرا؟

 

- چه افرادي در گروه خوني O قرار مي گيرند . مواد موجود در سرم خون اين افراد را بنويسيد.

 

- چرا از اثر انگشت برای شناسایی افراد استفاده می شود؟

 

- ارتباط بين نسلها توسط چه سلولي و در طي چه عملي برقرار مي شود؟

 

- دو اختلاف اساسي سلول جنسي نر و ماده را در انسان بنويسيد؟

 

- يك شباهت و يك تفاوت اسپرم و تخمك انسان را بنويسيد؟

 

- عمل لقاح را تعريف كنيد و حاصل آن چه سلولي است ؟

 

- چگونه پی می بریم که ماده جنسی باید در هسته سلول وجود داشته باشد‍

 

- با رسم شکل تفاوت سلول جنسی نر و ماده در انسان را نشان دهید.

 

- ویژگی تقسیم میوز چیست؟

 

- سلولهاي جنسي انسان داراي چند كروموزم است ؟

 

– تقسيم ميوز در چه اندامهايي و به چه منظور صورت مي گيرد؟

 

- سلول تخم چگونه حاصل میشود؟این سلول در انسان چند کروموزوم دارد؟

 

- سلولهاي حاصل از تقسيم ميوز چه تفاوتي با ديگر سلولهاي بدن دارند؟

 

- سلولي داراي 6 جفت كروموزم است اگر اين سلول تقسيم ميوز انجام دهد.

 

  الف- چند سلول جديد به وجود مي آورد.     ب- هر سلول جديد چند كروموزم خواهد داشت.

 

- تقسیم میوز در جنس نر و ماده را با یکدیگر مقایسه کنید؟

 

- چرا در تقسیم میوز در جنس ماده فقط یک سلول تخمک حاصل می شود؟

 

- وظيفة انتقال صفات ارثي با چه مولكولي است و اين مولكول در چه بخشي از سلول جنسي قرار دارد.

 

- هر نوكلئوتيد از چه اجزايي ساخته شده است؟

 

-- واحد ساختمانيDNA را نام برده و مشخص كنيد هر يك  از اين واحدها از چه بخش هايي درست شده اند؟

 

-  انواع بازهاي آلي در مولكول DNA را بنويسيد؟

 

- ساختمان مولكول DNA را توضيح دهيد؟

 

- بازهای مکمل در DNA را نام ببرید.

 

- در صورتی که ترتیب نوکلئوتیدهای یک رشته از DNA به صورت AATGCC باشد توالی رشته مكمل را بنويسيد.

 

– DNA مواد لازم براي همانند سازي خود را از كجا فراهم مي آورد؟

 

- در همانند سازي DNA چرا دو رشته حاصل كاملا شبيه به هم هستند.

 

- اگريك مولكول DNA هزار نوكلئوتيد داشته باشد و 20 درصد آن Tباشد، چه تعداد آن Gخواهد بود؟

 

- سلولهاي حاصل از تقسيم ميتوز در انسان هر كدام چند عدد كروموزم دارند؟

 

- كدام مولكول قادر به همانند سازي خود مي باشد ؟

 

- خصوصيات ارثي چگونه و توسط چه مولكولي از والدين به فرزندان انتقال مي يابند؟

 

- چرا در تقسیم میتوز دو سلول دختر کاملاً شبیه سلول مادرهستند؟

 

- ماده اصلی سازنده کروموزومها چیست؟

 

- ملکولهای DNA چگونه کار خود را انجام می دهند؟

 

- چگونه میتوان پی برد که DNA باید دستور ساخته شدن پروتئین ها و نوع آنها را باید بدهد؟

 

- ژن چیست؟                                

 

- چرا هسته خرما را اگر در مناطق جنوبي ايران بكاريم درخت خرما به عمل مي آيد اما كاشتن همان هسته در همدان بي نتيجه   است.

 

- با ذكر مثال تاثير محيط در بروز صفات را بنويسيد؟

 

- دو عامل موثر بر ايجاد صفات را نام ببرید.

 

- ساده ترين راه  براي تغییر صفات یک جاندار چیست؟

 

- محل اثر هورمون رشد كجاست؟ اين هورمون از كجا ترشح مي شود؟

 

- نقش هورمون رشد چیست و نحوه اثر آن را توضیح دهید؟

 

- کمبود هورمون رشد چه پیامدی دارد؟

  

فصل هفتم

 

- اكولوژي (بوم شناسي) را تعريف كنيد؟

 

- اكوسيستم را تعريف كنيد؟مثال بزنید.

 

- زنجیره غذایی را تعریف کرده و مثال بزنید؟

 

- شبكه غذايي را تعريف كنيد؟

 

- چرا نمي توان خورشيد را در زنجيرة غذايي قرار داد؟

 

- هرم انرژي را تعريف كنيد؟

 

- چرا در يك زنجيرة غذايي تمام انرژي نهفته در گياه سبز به آخرين مصرف كننده نمي رسد؟

 

- از راههاي اتلاف انرژي در موجودات مصرف كننده دو مورد را بنويسيد؟

 

- به چه علت سير انرژي در طبيعت به صورت هرمي است.

 

- سالانه چه میزان از انرژی نور  خورشید صرف ماده سازی در گیاه می شود؟

 

- چرا هرم انرژي ، هرم ماده نيز به شمار مي رود؟

 

- هرم تعداد را تعریف کنید.

 

- فرايند پوسيدگي را تعريف كنيد؟

 

- سه گروه از عوامل مهم كه در پوسيدگي نقش دارند را نام ببريد؟

 

- آنزیمهای موجود در بدن جاندار چه نقشی در فرایند پوسیدگی جسد ان جاندار دارند؟

 

- نقش جانوران مردارخوار در فرایند پوسیدگی را توضیح دهید.

 

- به چه موجوداتی تجزیه کننده گفته می شود؟مثال بزنید.

 

- تجزيه كنندگان چگونه با عث پوسيدگي مي شوند؟

 

- نحوه تغذیه میکربها از ماده موجود در بدن جانداران مرده چگونه است؟

 

- در فرایند پوسیدگی بدن انسان کدام بخش ها سریعتر و کدام بخشها دیرتر تجزیه می شوند؟

 

- علت توليد گرما  و بوي بد در محل پوسيدگي را بنويسيد؟

 

- شرايط لازم براي پوسيدگي را نام برده و يكي از موارد اهميت پوسيدگي را نيز بنويسيد؟

 

- مومیایی شدن را توضیح دهید؟

 

- در روش موميايي شدن چرا در جسد پوسيدگي رخ نمي دهد؟

 

- معمولا براي دوام بيشتر چوب رطوبت انرا مي گيرند اين كار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسيدگي مي شود؟

 

- سرعت رشد میکربها در محیطهای گرم نسبت به محیط های سرد چگونه است؟

 

- چرا پوسیدگی در گرما سریعتر صورت می گیرد؟

 

- سرما چه اثری بر پوسیدگی دارد؟

 

- علت سالم ماندن اجساد ماموتهایی که هزاران سال قبل در یخ های قطبی باقی مانده اند چیست؟

 

- تنفس بی هوازی را تعریف کنید. نتیجه تنفس بی هوازی تولید چه ماده ای است؟

 

- اثراسید بر تجزیه و پوسیدگی چیست؟

 

- چرا در غیاب اکسیژن پوسیدگی به طور کامل انجام نمی شود‍؟

 

- تورب در چه شرایطی به وجود می آید؟

 

- برای ترکیبات شیمیایی که باعث مرگ تجزیه کنندگان می شوند مثال بزنید.

 

- علت سالم ماندن اجساد ببرهای دندان شمشیری در گودال های قیر در کالیفرنیا چیست؟

 

- چرا نمونه هايي مثل مار و عقرب را در الكل نگهداري مي كنند؟ توضيح دهيد.

 

- چگونه می توان موجب پوسیدگی شد؟

 

- کود برگ چیست؟ چه استفاده ای دارد؟

 

- از چه ترکیباتی می توان در تهیه کود برگ استفاده کرد؟

 

-  شرایط لازم برای تهیه کود گیاهی چیست؟

 

- علت استفاده از آهک در تهیه کود گیاهی چیست؟

 

- اهمیت پوسیدگی در چیست؟

 

- اهمیت پوسیدگی در چرخه عناصر چیست؟

 

- دو مورد استفاده از پوسيدگي را بنويسيد؟

 

- برای زباله های تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر مثال بزنید؟

 

- چرا برخی از زباله ها تجزیه ناپذیرند؟

 

- نگهداری غذا به چه منظور صورت می گیرد؟

 

- نگهداری غذا چگونه انجام می شود؟

 

- یک مثال برای میکربی که باعث سمی شدن غذا می شود ذکر کنید.

 

- چرا لازم است میکربهایی مانند سالمونلا را از بین ببریم؟

 

- چهار روش نگهداري غذا را فقط نام ببريد؟

 

- دمای بالا چه اثری بر میکرب دارد؟

 

- در صنایع کنسرو سازی مواد غذایی را چگونه اماده می کنند؟

 

- از راههاي نگهداري غذا انجماد را تعريف كنيد؟

 

- انجماد چه اثری بر میکرب دارد؟

 

- چرا بايد غذاي يخ زده را بلا فاصله پس از ذوب شدن مصرف كرد؟

 

- در كداميك از روش هاي نگه داري غذا ميكروبها كشته نمي شوند؟

 

- خشک کردن ماده غذایی چگونه به نگهداری ماده غذایی کمک می کند؟

 

- براي جلوگيري از پوسيدگي انگور آن را به كشمش تبديل مي كنند، چگونه اين كار مانع فساد آن مي شود؟

 

- در كداميك از روش هاي نگه داري غذا ميكروبها غیر فعال مي شوند؟

 

- نقش ترکیبات شیمیایی در نگهداری ماده غذایی چیست؟

 

- روشهای مختلف نگهداری ماده غذای با  استفاده از ترکیبات شیمیایی را نام برده ومثال بزنید.

 

- چرا دودی کردن باعث حفظ ماده غذایی می شود؟

 

- نمك سود كردن چگونه از فاسد شدن غذا جلوگيري مي كند؟

 

- روش پرتو دهی چه اثری بر حفظ ماده غذایی دارد؟

 

 - مشکل  روش پرتو دهی در نگهداری مواد غذایی چیست؟

 

- روشهای سترون کردن شیر را نام ببرید؟هر کدام را تضیح دهید.

 

- روش پاستوريزه كردن شير را شرح دهيد؟ ب- در پاستوريزه كردن كدام گروه از ميكروبها  از بين می روند؟

 

- ویژگی و عیب استفاده از روش دمای بالا برای سترون کردن شیر یست؟

 

- ویژگی و عیب استفاده از روش پاستوریزه کردن در سترون کردن شیر چیست؟

 

- کدام دانشمند برای اولین بار کاربرد روش گرم کردن را در از بین بردن میکرب های شیر مطرح کرد؟

 

- روش استفاده از کاربرد روش گرم کردن  در از بین بردن میکرب های شیر برای جلوگیری از ابتلا به  

 

  چه بیماری هایی رواج یافته است؟

 

- باکتری مولد سل بیشتر در چه غذای وجود دارد؟

 

- چرخه مواد در طبیعت را تعریف کنید.

 

- میزان دی اکسید کربن هوای اطراف ما چقدر است؟

 

- چرخه کربن را تعریف کنید.

 

- چرخه کربن را توضیح دهید.

 

- با رسم شکل چرخه کربن را نشان دهید.

 

- نیترات چیست؟گیاه چه استفاده ای از آن می کند؟

 

- باکتری ها و قارچ ها پروتئینهای بدن جاندارن را به چه ماده ای تبدیل می کنند؟

 

- به طور خلاصه بنويسيد چگونه نيترات موجود در خاك به پروتئين تبديل مي شود؟

 

- منا بع توليد آمونياك در طبيعت را بنويسيد؟

 

- کدام باکتریها خاک را برای رشد گیاهان مناسب می سازند؟

 

- کدام باکتریها نیترات خاک را کاهش می دهند؟

 

- چرخه نیتروژن را تعریف کنید.

 

- چرخه نیتروژن را توضیح دهید.

 

- در هر يك از تبديلات زير كدام گروه از باكتريها نقش دارند؟

 

الف- تبديل آمونياك به نيترات                     ب- تبديل نيترات به نيتروژن هوا          

 

ج- نیترات به آمونیاک                             د- نیتروژن هوا به پروتئینهای گیاهی

 

- نقش باكتريهاي شوره گذار در چرخة نيتروژن چيست؟

 

- باكتريهاي شوره زدا چه نقشي در چرخه نيتروژن دارند؟  

 

 - باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن به چه صورتی زندگی می کنند؟

 

- باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن با ریشه چه گیاهانی به صورت همزیست زندگی می کنند؟

 

- چرا باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن سودمندند؟

 

- پروتئين هاي بدن جانداران پس از دفع يا مرگ طي چه مراحلي  به نيترات معدني تبديل مي شود؟

 

- باكتريهاي تثبيت كنندة نيتروژن كه در ريشة گياه نخود زندگي مي كنند چگونه باعث افزايش نيترات خاك مي شوند؟

 

- طرحی از چرخه اکسیژن رسم کنید.

 

- گازهای مهم هوا را به ترتیب میزان آنها در هوا نام ببرید.

 

- عوامل افزاینده و کاهنده دی اکسید کربن هوا را نام ببرید.

 

- افزایش دی اکسید کربن هوا از راه سوزاندن ترکیبات نفتی و ... چه عواقبی دارد؟

 

- چرا افزایش دی اکسید کربن هوا باعث گرم شدن کره زمین می شود؟

 

- علت گرم شدن هواي كرة زمين چيست؟عواقب خطرناك آن را توضيح دهيد؟

 

- انرژی نورانی که به گیاه می تابد چه سرنوشتی دارد؟

 

- بازده تبدیل انرژی در گیاهان را تعریف کنید.

 

- حداکثر بازده تبدیل انرژی در گیاهان چقدر است؟

 

- حداکثر بازده تبدیل انرژی برای گیاه گندم و نیشکر در بهترین شرایط چقدر است؟

 

- چه مقداراز انرژی نور خورشید در گیاه به صورت نشاسته و سایر ترکیبات ذخیره می شود؟

 

- چه مقداراز انرژی نور خورشید در گیاه به قند تبدیل می شود؟

 

- چه مقداراز انرژی نور خورشید در گیاه صرف تنفس گیاه می شود؟

 

- چه مقدار از انرژی موجود در نشاسته ای که در گیاهان وجود دارد در بافت های بدن گاو ذخیره می شود؟ چه مقدار صرف  

 

  تنفس می شود؟

 

- از نظر اقتصاد محیط زیست خوردن غذاهای گیاهی با صرفه تر است یا غذاهای جانوری؟چرا؟

 

- منظور از متراكم شدن مواد در زنجيرهاي غذايي چيست؟ مثال بزنيد؟

 

- نحوه تراکم ویتامین D در زنجیره غذایی در جگر ماهی  را توضیح دهید؟

 

- نحوه متراکم شدن سم ددت در زنجیره غذایی را توضیح دهید.

 

- دو ماده سمی که به مرور زمان در زنجیره غذایی متراکم می شوند را نام ببرید.

 

-  زيستگاه را تعریف کنید؟برای آن مثال بزنید.

 

- چرا گفته می شود که بعضی از جانداران زندانی محیط زیست خود هستند؟مثال بزنید.

 

- چرا خزه ها فقط در محیط مرطوب رشد می کنند؟

 

- سه گروه جرنداران یک اکوسیستم را نام ببرید.

 

- گونه شاخص را تعریف کنید.مثال بزنید.

 

- کنام چیست؟

 

- چه عواملی باعث تغییر در زیستگاه می شود؟توضیح دهید.

 

- مفهوم جایگزین شدن یک جاندار در یک محیط چیست؟

 

- توالی را تعریف کنید و مثال بزنید.

 

- چرا درخت بلوط می تواند در پایان توالی جایگزین شود؟

 

- با ذكر مثال بنويسيد چگونه تغيير گياهان اكوسيستم موجب تغيير جانوران آن مي شود؟

 

- چه زمانی توالی به نقطه اوج خود می رسد؟ ویژگی این مرحله چیست؟

 

- چه عواملی باعث خارج شدن توالی از نقطه اوج خود می شود؟

 

- با ذکر مثال توضیح دهید چگونه ممکن است جانور خاصی از پیشرفت توالی جلوگیری کند؟

 

- تفاوت زیستگاه با محیط زیست چیست؟

 

- گونه غالب ، فراوان  و کمیاب را توضیح دهید.

 

- نمونه برداری چیست؟ چه استفاده ای دارد؟

 

­- چارچوب چیست و چه استفاده ای دارد؟

 

- جمعیت را تعریف کنید.

 

- گونه چیست؟ مثال بزنید.

 

- چه عواملی باعث تغییر اندازه جمعیت می شود؟

 

- عوامل اصلی موثر در تعداد افراد جمعيت كدامند؟ براي تنظيم جمعيت انساني كنترل كدام عامل راحت تر          

 

   است ؟

 

- علت افزایش رشد جمعیت در قرن 19 و 20 چه بوده است؟

 

- بنظر شما آيا در سال 2050 ميلادي تراكم جمعيت ايران تغيير مي كند؟ توضيح دهيد.

 

- میانگین نسبت رشد جمعیت مردم جهان در سال چند درصد است؟

 

- چه عاملی باعث کاهش میزان مرگ ومیر در سالهای اخیر نسبت به گذشته شده است؟

 

- چتد بیماری که در گذشته عامل مرگ و میر محسوب می شدند و امروزه کنترل شده اند نام ببرید؟

 

- تنها راه کاستن  از رشد سریع جمعیت چیست؟

 

-  تراكم جمعيت راتعريف كنيد؟

 

- چنانچه تراكم جمعيت پرندگان يك جنگل 360 پرنده در هر كيلومتر مربع باشد و مساحت اين جنگل 1200 كيلومتر مربع باشد تعداد كل پرندگان اين جنگل چقدر است؟ با فرمول و محاسبه.

 

- برقراری توازن در طبیعت تا چه زمانی ادامه دارد؟

 

- چرا انسان اکوسیستمهای طبیعی راتغییر می دهد؟

 

- تراکم جمعیت را چگونه محاسبه می کنند؟

 

- پیدایش تغییرات در طبیعت از چه زمانی آغاز شد و سرعت گرفت؟

 

- چه عاملی باعث شد که سرعت ایجاد تغییرات در طبیعت افزایش یابد؟

 

- ایجاد تغییرات در طبیعت و اکوسیستم از چه کشورهایی اغاز شد؟

 

- چرا بسیاری از مردم کلمه بحران را در ارتباط با اسیب به طبیعت اغراق امیز می پندارند؟

 

- عوامل محدود کننده توانایی اکوسیستم در رفع نیازهای جانداران چیست؟

 

- عامل اصلی تعیین کننده اندازه جمعیت انسان وسایر جالنداران چیست؟

 

- منبع طبيعي چيست؟ مثال بزنید.

 

- انسان به چه منابع طبیعی متکی است؟

 

- انسان بر سر چه منابع طبیعی با سایر جانداران رقابت دارد؟

 

- توانایی محیط در خنثی سازی آلودگی ها را توضیح دهید؟

 

- نحوه الودگی آبها به وسیله انسان با استفاده از کودهای نیتروژن دار یا فسفات دار را توضیح دهید.

 

- وارد شدن تركيبات فسفردار يا نيتروژن دار به آب چگونه موجب مرگ آبزيان مي شود؟

 

- چه عواملی در قرنهای اخیر باعث فزایش آلودگی طبیعت شده است؟

 

- دو مورد از عوامل موثر در فرسايش خاك را بنويسيد؟

 

- علت اصلی کمبود آب در کشور ما چیست؟

 

- آب مورد نیاز در بیشتر شهرهای ما از چه طزیقی به دست می آید؟

 

- عامل اصلی فعال ماندن و بقای صنایع ...... است.

 

- چرا در آینده نزدیک باید منتظر بحران انرژی بود؟

 

- از جمله مواردي كه زندگي بشر امروز را تهديد مي كند 3 مورد را بنويسيد؟

 

 

 

فصل 8

 

- میکرب چیست؟ مثال بزنید؟

 

- موضوع علم میکرب شناسی چیست؟

 

- به چه بیماریهایی واگیر می گویند؟

 

- عوامل بیماریزا را نام ببرید؟

 

- چرا ویروسها برای تولیدمثل باید وارد سلول میزبان شوند؟

 

- چه زمانی ویروس شروع به تولید مثل می کند؟

 

- شکل ویروس را رسم کرده ونامگذاری کنید؟

 

- نحوه تکثیر ویروس در سلول میزبان را با رسم شکل توضیح دهید؟

 

- چرا گفته می شود که ویروسها انگل درون سلولی اجباری هستند؟

 

- ویژگیهای مشترک ویروسها را نام ببرید؟

 

- پیکر یک ویروس از چه بخشهایی ساخته شده است؟

 

- چه بخشی از ویروس در هنگام حمله آن به سلول وارد سلول می شود؟

 

- چرا گفته می شود که ویروسها میزبان اختصاصی دارند؟

 

- برای مشاهده ویروس ها از چه میکروسکوپی میتوان استفاده کرد؟

 

- ویروسها وسلولهای زیر را از لحاظ اندازه مرتب کنید.

 

  ویروس ایدز- ویروس آنفلوآنزا- باکتری اشرشیا کلی- گلبول قرمز- ویروس فلج اطفال

 

- چرا پس از حمله ویروس به سلول ،‌سلول نمی تواند به زندگی عادی خود ادامه دهد؟

 

- در هر یک از بیماریهای زیر چه بخشی از بدن اسیب می بیند؟

 

سرما خوردگی- سرخک- تبخال- فلج اطفال- ایدز- ابله مرغان- زگیل- انفلوآنزا- ذات الریه- هپاتیت- اوریون

 

- اینترفرون چیست؟

 

 - نحوه دفاع بدن در مقابل ویروس ها چگونه است؟

 

- موارد استفاده از ویروسها را بنویسید.

 

- شایع ترین بیماری ویروسی چیست؟

 

 علائم سرماخوردگی را بنویسید.-

 

- راه انتقال سرماخوردگی چیست؟

 

- چه راههایی برای پیشگیری از سرماخوردگی وجود دارد؟

 

- بطور معمول چند روز پس از سرماخوردگی در اثر دفاع بدن فرد بهبود می یابد؟

 

- چند مورد از علائم جدی سرماخوردگی که باید در صورت مشاهده آنها به پزشک مراجعه کرد را بنویسید.

 

 - ساده ترین موجوداتی که ساختار سلولی دارند کدام گروه می باشند؟ کجا زندگی می کنند؟

 

- شکل باکتری را رسم کرده و نام گذاری کنید؟

 

- نحوه تولید مثل باکتری در شرایط مساعد محیطی چگونه است؟

 

- چرا معمولا تعداد باکتری ها از حد معینی بیشتر نمی شود؟

 

- راه زنده ماندن باکتریها در شرایط نامساعد محیطی چیست؟

 

- باکتری ها در چه محیطی بهتر زنده می مانند؟

 

- باکتری در چه شرایطی هاگ درونی می سازد‍؟ یک مثال ذکر کنید.

 

- هاگ درونی چیست؟

 

- نحوه ساختن هاگ درونی در باکتری ها را توضیح دهید‍.

 

- چگونه و در چه شرایطی مجددا هاگ درونی به باکتری فعال تبدیل می شود؟

 

- به چه باکتریهایی ساپروفیت می گویند؟

 

- یکی از علل اصلی فاصد شدن مواد غذایی چیست؟

 

- باکتری انگل چیست؟

 

- بیشتر بیماریها در اثر چه نوع باکتری ایجاد می شود؟

 

- با ذکر مثال ثوضیح دهید همه بیماریزاها انگل نمی باشند؟

 

- قارچی که در میان انگشتان پا زخم ایجاد می کند جزء کدام دسته از باکتریها است؟

 

- باکتریها چگونه از مواد غذایی مواد لازم برای خود را دریافت می کنند؟

 

- دو خط مهم دفاعی بدن را نام برده وتوضیح دهید؟

 

- چرا پوست محافظ خوبی در برابر حمله میکروبهاست؟

 

- پوست بریده چگونه جلوی نفوذ میکروبها را می گیرد؟

 

- چرا بریدگی های عمیق خطرناک تر از زخمهای وسیع سطحی اند؟

 

- چرا عامل بیماری کزاز می تواند در اعماق زخمهای عمیق باعث عفونت شود؟

 

- دو گروه اصلی گلبولهای سفید را نام ببرید؟ نقش گلبولهای سفید چیست؟

 

- کار لنفو سیت ها و فاگوسیت ا را بنویسید؟

 

- پادتن چیست؟ از چه سلولهایی ترشح می شود؟

 

- چرا گفته می شود که پادتن ها عمل اختصاصی دارند؟

 

- روش بیگانه خواری گلبولهای سفید را توضیح دهید؟

 

- 5 راه دفاعی بدن را نوشته وبطور مختصر توضیح دهید؟

 

 - هر یک از موارد زیر چه نقشی در دفاع  از بدن در برابر میکروبها دارند؟

 

  لایه مخاطی – اشک- غده های چربی – اسید معده

 

- فاگو سیت چیست؟ نحوه عمل آنرا در دفاع از بدن  با رسم شکل نشان دهید؟

 

- پادتن ها چه کمکی به سلول فاگوسیت کننده در بیگانه خواری می کنند؟

 

- نخستین واکسنی که کشف شد چه بود و بوسیله کدام دانشمند کشف شد؟

 

- پاسخ ایمنی اول و دوم پس از تزریق واکسن را مقایسه کنید؟

 

- راههای میارزه شیمیایی علیه بیماریها را نام ببرید؟

 

- روش شیمی درمانی را توضیح داده و بنویسید برای معالجه چه بیماری کاربرد دارد؟

 

- آنتی بیوتیک چیست؟چگونه تهیه می شود؟

 

- چرا آنتی بیوتیک باسایر ترکیبات شیمیایی دیگر فرق دارد؟

 

- از پرتو درمانی برای درمان چه بیماریهایی استفاده میشود؟چرا؟

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 22:32  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

آستیگماتیسم :

   یك نقص خفیف و به راحتی قابل درمان انحنای چشم  که باعث تاری دید می‌شود.

آستیگماتیسم هنگامی به وجود می آید كه لایه خارجی و شفاف جلوی چشم یعنی قرنیه و یا عدسی چشم كه درون چشم قرار دارد، انحنایش در یك جهت كمی متفاوت از انحنایش در جهت دیگر است.

به این ترتیب سطح قرنیه یا عدسی در بعضی نواحی مسطح‌تر یا منحنی‌تر از نواحی دیگر است.

هنگامی كه قرنیه دارای اعوجاج باشد، شما مبتلا به "آستیگماتیسم قرنیه‌ای" هستید. هنگامی كه عدسی دارای اعوجاج باشد" آستیگماتیسم عدسی" دارید.

هر دو نوع آستیگماتیسم، تاری دید ایجاد می‌كند، اما اغلب موارد آستیگماتیسم ناشی از نایكنواختی انحنای قرنیه است.

فرد مبتلا به آستیگماتیسم هم در فاصله نزدیك و هم در فاصله دور تاری دید دارد.

آستیگماتیسم معمولاً از هنگام تولد وجود دارد و ممكن است با دوربینی یا نزدیك بینی تركیب شود. معمولاً این عارضه ثابت می‌ماند و در طول زمان بهتر یا بدتر نمی شود.

بسیاری از افرادی كه دارای مقدار اندكی آستیگماتیسم هستند که مقدار آن قدر زیاد نیست كه نیاز به عمل تصحیحی داشته باشد.

علائم و نشانه‌ها :

علائم و نشانه های آستیگماتیسم شامل موارد زیر است:

▪ اعوجاج در بخش هایی از میدان بینایی.

▪ تاری خطوط عمودی، افقی یا مایل.

علل :

▪ در چشم شما دو بخش وجود دارد كه مسئول متمركز كردن تصاویر هستند: قرنیه و عدسی.

▪ در چشم طبیعی این عناصر كانونی كننده انحنایی یكدست مانند سطح یك توپ لاستیكی دارند.

▪ قرنیه و عدسی با داشتن چنین سطح منحنی همه شعاع های نور وارد شده به چشم را به یك میزان خم می‌كنند (می‌شكنند) و یك تصویر متمركز واضح بر روی پرده حساس پشت چشم یعنی شبكیه ایجاد می‌كنند.

اما اگر انحنای قرنیه یا عدسی یكدست نباشد، شعاع های نور به طور یكسان نمی‌شكنند، در این حالت شما دچار خطای انكسار نور هستید.

آستیگماتیسم یكی از اشكال مختلف خطاهای انكسار نور در چشم است. در آستیگماتیسم، قرنیه یا عدسی در یك جهت انحنای بیشتری از جهت دیگر دارد.

آستیگماتیسم تصحیح نشده باعث تاری دید می شود. در این حالت تاری دید در یك جهت _ افقی، عمودی یا مایل _ بیش از جهت دیگر وجود دارد.

آستیگماتیسم ممكن است در تركیب با سایر خطاهای انكساری مثل نزدیك بینی یا دوربینی رخ دهد:

▪ در نزدیك بینی (میوپی) انحنای قرنیه بیشتر از حد عادی است یا كره چشم درازای بیش از حد طبیعی دارد. در نتیجه شعاع های نور به جای آنكه دقیقاً روی شبكیه متمركز شوند، در جلوی شبكیه به هم می رسند و اشیای دور تصویری مبهم خواهند داشت.

▪ در دوربینی (هیپروپی) انحنای قرنیه كمتر از حد عادی است یا كره چشم طول كمتر از حد طبیعی دارد، در نتیجه حالت عكس نزدیك بینی رخ می‌دهد. نور در پشت چشم متمركز می‌شود و تصویر اشیای نزدیك تار می‌شود اما دید دور عادی باقی می‌ماند.

▪ در اغلب موارد آستیگماتیسم از هنگام تولد وجود دارد. ممكن است آستیگماتیسم در نتیجه وارد شدن آسیب به چشم بیمار یا جراحی رخ دهد.

▪ آستیگماتیسم با مطالعه در نور كم یا تماشای تلویزیون از فاصله نزدیك بهتر یا بدتر نمی‌شود.

● چه هنگامی باید به چشم پزشك مراجعه كرد:

اگر درجه آستیگماتیسم چشم شما آن قدر باشد كه در كاری كه می خواهید انجام دهید اختلال ایجاد كند یا اگر كیفیت بینایی تان مانع رضایت شما از نحوه فعالیت هایتان است، به چشم پزشك مراجعه كنید.

چشم پزشك درجه آستیگماتیسم شما را تعیین می كند و در مورد اینكه چه روشی را برای تصحیح بینایی تان انتخاب كنید به شما مشاوره خواهد داد.

تغییر درجه آستیگماتیسم چشم در طول زندگی اگر اصولاً رخ دهد، بسیار تدریجی و كند است.

انجام معاینات منظم چشم، راه مناسبی برای شناسایی تغییرات حدت بینایی است تا در صورت لزوم عینك یا لنز تماسی برای شما تجویز شود یا شماره آنها تصحیح شود.یك فرد بزرگسال سالم باید تا ۵۰ سالگی هر سه تا پنج سال یك بار معاینه چشم انجام دهد.

پس از ۵۰ سالگی فواصل معاینات كمتر کنید. اگر دچار مشكلات انكساری مانند آستیگماتیسم هستید، هر دو سال یك بار به هر تعدادی كه چشم پزشكتان توصیه می كند، به او مراجعه كنید.

تشخیص بیماری :

چشم پزشك شما ممكن است از ابزارهایی كه در زیر می آید برای معاینه چشم شما استفاده كند:

▪ قرنیه‌سنج (Keratometer) : چشم پزشك در قرنیه سنجی با استفاده از دستگاهی به نام قرنیه سنج یا كراتومتر میزان و جهت گیری آستیگماتیسم قرنیه‌ای را با اندازه گیری میزان نور منعكس شده از سطح قرنیه مشخص می‌كند.

▪ كراتوسكوپ و ویدئوكراتوسكوپ: این ابزارها برای تشخیص و تعیین مقدار انحنای سطح قرنیه در صورت وجود آستیگماتیسم مورد استفاده قرار می گیرند.

كراتوسكوپ حلقه‌های نورانی را روی قرنیه می افكند. سپس انعكاس این حلقه های نورانی روی قرنیه از طریق كراتوسكوپ مورد مشاهده قرار می‌گیرد و برحسب شكل و فواصل این حلقه‌ها می توان میزان آستیگماتیسم قرنیه را محاسبه كرد.

با اتصال كراتوسكوپ به یك دوربین ویدئویی، ویدئوكراتوسكوپ ساخته شده است، كه با آن می توان تصویر قرنیه را روی یك صفحه تلویزیونی دید.

ویدئوكراتوسكوپ رایج ترین وسیله مورد استفاده برای تعیین مقدار انحنای سطح قرنیه در آزمونی است كه مكان‌نگاری (توپوگرافی) قرنیه نامیده می شود.

درمان :

هدف درمان آستیگماتیسم تصحیح انحنای نایكنواخت قرنیه است كه باعث تاری دید می‌شود. درمان شامل تجویز عدسی های تصحیح كننده به صورت عینك یا لنز تماسی یا انجام جراحی تصحیحی می شود:

▪ اصلاح دید با تجویز عدسی تصحیح كننده: استفاده از عدسی های تصحیح كننده اثر ناشی از انحنای نایكنواخت قرنیه را برطرف می كند. عدسی تصحیح كننده ممكن است به صورت لنز تماسی یا عینك باشد.

▪ لنزهای تماسی: لنزهای تماسی هر دو آستیگماتیسم های قرنیه و عدسی چشم را تصحیح می كنند.

▪ انواع مختلفی از لنزهای تماسی در دسترس است: لنزهای سخت، لنزهای نرم، لنزهای یك بارمصرف، لنزهای با كاربرد طولانی مدت، لنزهای دوكانونی، لنزهای سخت نفوذپذیر نسبت به اكسیژن و.... با چشم پزشكتان در مورد اینكه كدامیك از این انواع مختلف لنز برای شما مناسب تر است، مشاوره كنید.

یك شیوه دیگر استفاده از لنز تماسی برای تصحیح آستیگماتیسم "روش ارتوكراتولوژی" یا Ortho-K است. در این روش شما چندین ساعت در روز لنز تماسی سخت به چشم می گذارید تا انحنای قرنیه تان تصحیح شود.

در روزهای بعد تعداد ساعات استفاده از لنز تماسی كاهش می یابد و در حدی كه شكل جدید قرنیه حفظ شود. البته اگر مدتی استفاده از این روش را قطع كنید، قرنیه چشم دوباره به شكل اولش بازمی‌گردد.

▪ عینك: در مواردی كه به دلایل مختلف استفاده از لنز تماسی از جمله ترجیح بیمار امكان‌پذیر نیست، انواع مختلف عینك می‌تواند جانشین مناسبی برای لنز تماسی باشد.

▪ جراحی برای تصحیح عیوب انكساری: در روش جراحی با شكل دهی مجدد به سطح قرنیه، آستیگماتیسم تصحیح می‌شود.


برچسب‌ها: آستیگماتیسم
+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 22:19  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

گل مژه يا هوردئولوم 

عبارت است از التهاب غدد چربی (سباسه) در لبه پلك‌ها و ریشه مژه‌ها كه به ‌صورت یك آبسه كوچك تظاهر می‌یابد.
● علت ایجاد گل‌مژه
علت ایجاد آن عفونت باكتریایی استافیلاكوكی فولیكول مژه‌ها است.
انواع گل‌مژه
۱) گل‌مژه خارجی: یك التهاب چركی در فولیكول‌های پلك عفونی و غدد چربی می‌باشد. به ‌صورت یك تورم حساس به لمس و قرمز (یك برجستگی كوچك) در لبه پلك تظاهر می‌یابد. این گل‌مژه معمولا به سرعت تخلیه و چرك خود را خارج می‌سازد.
۲) گل‌مژه داخلی: به‌صورت یك التهاب قرمز و دردناك تظاهر می‌یابد اما دیرتر بهبود می‌یابد، چراكه آبسه نمی‌تواند به‌راحتی چرك خود را تخلیه كند. ممكن است دارای برجستگی كوچك قابل رویت نباشد. این گل‌مژه می‌تواند باعث تاری دید و سوزش چشم گردد.
علائم گل‌مژه
۱) قرمزی، تورم و درد در پلك
۲) حساسیت به نور
۳) اندكی تاری دید
۴) باز نشدن كامل پلك
۵) یك برجستگی كوچك شبیه جوش
۶) احساس وجود شن در چشم
۷) اشك ریزش
۸) یك نقطه زردرنگ در مركز گل‌مژه
درمان گل‌مژه
۱) اغلب گل‌مژه‌ها پس از چند روز به خودی خود تخلیه خواهند شد اما روند تخلیه چرك گل‌مژه را می‌توان با قرار دادن كمپرس گرم و مرطوب تسریع كرد.
۲) یك دستمال تمیز تا شده را درون آب داغ قرار دهید، سپس بیشتر آب آن را بگیرید و ۱۰ تا ۱۵ دقیقه و ۴ مرتبه در روز روی پلك درگیر قرار دهید.
۳) چنانچه گل‌مژه به خودی خود بهبود نیابد (پس از ۴ـ ۳ روز)، باید با مراجعه به پزشك متخصص اقدام به شكافتن و تخلیه چرك آن كرد.
۴) می‌توان از آنتی بیوتیك‌های چشمی به شكل پماد و قطره استفاده كرد.
▪ نكته: گل‌مژه از لحاظ تكنیكی یك جوش است. بنابراین می‌توان آن را با اعمال فشار تركاند اما از تخلیه آن خودداری كنید چراكه ممكن است باعث گسترش عفونت گردد.
▪ نكته: از مالش پلك‌های گل‌مژه زده خودداری كنید.
▪ نكته: احتمال عود مجدد گل‌مژه وجود دارد.
▪ نكته: گل‌مژه چندان مسری نیست اما بهتر است نكات بهداشتی (شستن دست‌ها و چشم‌ها) را رعایت كنید.
▪ نكته: همه گل‌مژه‌ها از چرك پر شده و در نهایت شكافته و تخلیه می‌شوند.
▪ نكته: گل‌مژه به قدرت بینایی آسیب نمی‌رساند.
▪ نكته: عدم درمان گل‌مژه به گسترش عفونت منجر می‌شود.
● چه هنگام باید به پزشك مراجعه كرد
۱) وقتی گل‌مژه به خودی خود سرباز نكند و بهبود نیابد. (بیش از ۳ تا ۴ روز دوام یابد)
۲) احساس درد در چشم و یا ایجاد اختلال در دید.
۳) چنانچه به‌طور متوالی گل‌مژه مجددا عود كند.
● چطور از گل‌مژه پیشگیری كنیم؟
۱) از تماس یافتن دست‌های آلوده با چشم‌ها و یا مالیدن چشم‌ها خودداری كنید.
۲) دستان خود را در طول روز به‌طور مرتب بشویید.
۳) چشم‌های خود را هنگام استحمام با شامپو بچه ملایم شست‌وشو دهید.
۴) از به اشتراك گذاشتن لوازم آرایشی چشم خودداری كنید. همچنین قبل از خواب حتما آرایش صورت خود را پاك كنید.
۵) چنانچه زیاد گل‌مژه می‌زنید: شامپو بچه ملایم را با آب گرم رقیق كرده و به‌وسیله یك گوش پاك‌كن ریشه مژه‌ها و پلك‌ها را هفته‌ای چند بار تمیز كنید تا میكروب‌ها، چربی و سلول‌های مرده اضافی پاك و زدوده شوند.
۶) كسانی كه از لنز تماسی استفاده می‌كنند بایستی بهداشت مربوط به گذاشتن و برداشتن لنزها را به‌خوبی رعایت كنند.

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 21:25  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

خون مایعی لزج است که بخشی از آن را مایعی به نام پلاسما و بخش دیگر را عناصر جامد معلق در پلاسما تشکیل می‌دهد. بخش جامد خون شامل اریتروسیتها (گلبولهای قرمز خون) ، لوکوسیتها یا گلبولهای سفید و پلاکتها است.

گلبولهای قرمز یا اریتروسیتها سلولهایی هستند که در انسانها و جانوران خونگرم دارای پروتوپلاسم هموژن اما بدون هسته هستند. غشای آنها از مجموعه‌ای از لیپو پروتئینها تشکیل یافته که به مواد کلوئیدی و یون پتاسیم یا یون سدیم غیر قابل نفوذ است اما به یون کلر و بی‌کربنات و +H و OH- نفوذ پذیر است. ترکیب مواد معدنی اریتروسیتها و پلاسما مشابه هم نیستند.

مقدار پتاسیم گلبولهای قرمز انسان بیشتر از سدیم می‌باشد در حالی که نسبت این نمکها در پلاسما برعکس است. هموگلوبین ۹۰ درصد ماده خشک گلبولهای قرمز را تشکیل می‌دهد. در حالی که پروتئینها ، لیپیدها و گلوکز و نمکهای معدنی دو درصد بقیه را بوجود می‌آورند. تعیین تعداد اریتروسیتها در خون اهمیت زیادی در فیزیولوژی و کلینیک دارد. در حدود ۵.۵ میلیون گلبول قرمز در میلیمتر مکعب خون یک مرد سالم و ۴.۵ میلیون گلبول در میلیمتر مکعب خون در یک زن سالم وجود دارد.

مشخصات گلبولهای قرمز :

قطر گلبولهای قرمز بین ۷.۵ - ۷.۲ میکرون و حجم متوسط هر یک از آنها ۹۰ - ۸۸ میکرون مکعب است. ضخامت آنها در ضخیم‌ترین قسمت ۲ میکرون و در وسط یک میکرون است. از روی اندازه هر اریتروسیت و تعداد کل آنها با مساحت کلی گلبولهای قرمز را در بدن می‌توان محاسبه نمود.

چون جذب و آزاد شدن اکسیژن یعنی تبادلات آن در این سطح صورت می‌گیرد از این نظر این رقم واجد اهمیت است. زیرا تبادل اکسیژن عمل اصلی فیزیولوژیک گلبولهای قرمز است.

مجموع کل مساحت گلبولهای قرمز در خون انسان بطور متوسط ۳۵۰۰ - ۳۰۰۰ متر مربع است که این مقدار ۱۵۰۰ برابر سطح بدن می‌باشد.

شکل خاص گلبول قرمز به وسیع بودن این سطح کمک می‌کند. گلبولهای قرمز انسان پهن و در مرکز مقعرالطرفین هستند با این شکل هیچ نقطه‌ای از سلول بیشتر از ۸۵ درصد میکرون از سطح آن فاصله ندارد در صورتی که یک شکل کروی ۲.۵ میکرون از سطح فاصله دارد و کل سطح ۲۰ درصد کمتر می‌شود. این نسبت واقعی بین سطح و حجم اجزای گلبولهای قرمز عمل انتقال اکسیژن را از اندامهای تنفسی به سلولها آسانتر می‌سازد.

هموگلوبین :

هموگلوبین نقش مهمی در حمل و نقل گازهای خون بویژه اکسیژن در موجود زنده را به عهده دارد این ماده یک مولکول پیچیده شیمیایی (با وزن مولکولی ۶۸۰۰۰ دالتون) است که از یک بخش پروتئینی به نام گلوبین و چهار مولکول غیر پروتئینی به نام هم درست شده است.

مولکول هم از یک اتم آهن که می‌تواند با اکسیژن ترکیب شده و یا آن را از دست بدهد تشکیل یافته است. ظرفیت آهن (Fe+۲) بعد از ترکیب با اکسیژن تغییر نمی‌کند و همچنان دو ظرفیتی باقی می‌ماند. اگر هموگلوبین با محلول اسید کلریدریک مخلوط شود هم از گلوبین جدا می‌شود و به همین (C۳۴H۳۲N۴O۴FeCl) کریستالهایی با شکل مشخص دارد تبدیل می‌شود و در پزشکی قانونی ازهمین آزمایش برای اثبات وجود خون استفاده می‌شود.

مولکول هم از چهار حلقه پیرولی (دو باز و دو اسید) تشکیل شده است اتم آهن (Fe+۲) به بخش پروتئین یا گلوبین می‌چسبد. هنگامی که هم آهن خود را از دست می‌دهد و فقط ساختمان پیرولی باقی می‌ماند هماتو پورفیرین یا پروتو پورفیرین نامیده می‌شود.

این ماده در یک نوع خاص از مسمومیت یا اختلال متابولیکی به مقدار زیاد در بدن موجود زنده تشکیل می‌شود هماتو پورفیرین از ادرار دفع می‌گردد. هم بخش فعال یا گروه پروستیک هموگلوبین است در حالی که گلوبین یک پروتئین ناقل هم است.

تولید گلبولهای قرمز :

عمر متوسط گلبولهای قرمز خون ۱۲۰ روز است برای این که میزان گلبولهای قرمز در خون ثابت بماند باید در هر ثانیه حدود یک میلیون گلبول قرمز در مغز استخوان ساخته شود. گلبولهای قرمز در دوره جنینی در کبد و طحال و گره‌های لنفاوی ساخته می‌شوند.

اما در ماههای آخر دوره جنینی و پس از تولد تنها در مغز استخوان بوجود می‌آیند. در سالهای اول پس از تولد همه استخوانها گلبول قرمز می‌سازند ولی از حدود پنج سالگی به بعد تولید گلبول قرمز در استخوانهای دراز کاهش می‌یابد و سپس متوقف می‌شود و از آن به بعد بیشتر گلبولهای قرمز در مغز استخوانهای ستون مهره‌ها ، سر ، سینه و لگن تولید می‌شوند.

در مغز استخوان بافت زاینده‌ای وجود دارد که با چند تقسیم سلولی گلبولهای قرمز را می‌سازد سلولهای زاینده در ضمن این تغییرات هسته خود را از دست می‌دهند و مقدار زیادی هموگلوبین در سیتوپلاسم خود می‌سازند.

فعالیت ماهیچه‌ای ، صعود به ارتفاعات و گرم شدن هوا ، تولید گلبولهای قرمز را افزایش می‌دهند. سلولهای مولد گلبولهای قرمز در مغز استخوان نسبت به عواملی مانند اشعه‌های زیان آور مانند اشعه ایکس بسیار حساسند. و نخستین بخش بدن در مقابل اشعه ایکس که از کار می‌افتد همین بافت مغز استخوان است. کمبود ویتامین B۱۲ ، آهن ، نیز باعث کاهش تولید گلبولهای قرمز می‌شود.

سرعت رسوب گلبولهای قرمز :

اگر به خون ماده ضد انعقاد اضافه شود و در ظرفی بی‌حرکت باقی بماند گلبولهای قرمز آن پس از مدتی رسوب خواهند کرد. سرعت رسوب با روشهای خاصی اندازه‌گیری می‌شود که بر حسب میلیمتر در ساعت اندازه‌گیری می‌شود و این سرعت در مردان ، زنان ، اطفال و زنان حامله متفاوت است. بدین ترتیب اندازه‌گیری آن ارزش تشخیصی دارد سرعت رسوب گلبولهای قرمز ، چسبیدن آنها به یکدیگر به شکل منظم است. در اندازه‌گیری آن عواملی چون تغییر محتوی پروتئینهای خون ، تغییر گلوبولین و غیره بر سرعت رسوب آنها اثر می‌گذارد.

 گروههای خونی :

بر روی غشای گلبولهای قرمز خون ۴۰۰ نوع آنتی ژن وجود دارد که برخی از آنها از نظر انتقال خون و کلینیک حائز اهمیت می‌باشند. مثل سیستم ABO. به غیر از سیستم ABO ، سیستم RH نیز در انتقال خون واجد اهمیت است. ۴۰ نوع آنتی کور در این سیستم وجود دارد که آنتی ژن D بیشترین آنتی ژنی را داشته و در انتقال خون اهمیت دارد.

همولیز :

همولیز یعنی تخریب یا شکسته شدن غشای گلبولهای قرمز و آزاد شدن هموگلوبین به پلاسمای خون که سبب قرمز و شفاف شدن پلاسما می‌شود غشای تخلیه شده از هموگلوبین را شبح خونی یا اجسام فانتومی می‌نامند. همولیز ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلفی انجام شود مثل فشار اسمزی ، مواد شیمیایی مثل الکل ، سم مارها و همولیزین و تزریق نامتجانس.
برچسب‌ها: اریتروسیت
+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 21:4  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

نر-ماده یا هرمافرودیت

نر- ماده یا هرمافرودیت که از نام اساطیری هرمافرودیته گرفته شده است، جانوری است که هم نر و هم ماده باشد. مانند: شته ها، حلزونها، کرم خاکی

دوجنسی بودن در جانوران فوق خصوصیتی طبیعی است اما در انسان نوعی اختلال جنسی محسوب می‌شود

    هرمافرودیسم(دوجنسی) کاذب مونث:

بیمار از نظر ژنی و کروموزومی مونث است. اما ظاهر مردانه دارد. میزان مردانه شدن ممکن است خفیف بوده و تنها کلیتوریس مختصری بزرگ باشد، و یا در موارد شدید به صورت آلت تناسلی مردانه همراه با پیشابراه آلتی و اسکروتوم به هم پیوسته دارای رافه تظاهر کند.

 هرمافرودیسم(دوجنسی) کاذب مذکر:

از نظر ژنی، بیمار مذکر است. اما آلت تناسلی کوچک بوده و دارای درجات مختلفی از هیپوسپادیاس (دهانه پیشابراه در زیر آلت یا در میاندوراه و خم شدن آلت به سمت پائین (chordee( یا چسبندگی در سطح شکمی فالوس است. ممکن است (نهان بیضگی (cryptorchidism) یک‌طرفه یا اغلب دو طرفه نیز وجود داشته باشد. باید به دقت در کانال اینگواینال و یا چین‌های لابیو اسکروتال به دنبال بیضه ها (گنادها) گشت.

 دوجنسی(هرمافرودیسم) واقعی:

به ندرت. گنادی که در کانال اینگواینال یا چین‌های لابیو اسکروتال لمس می‌شود یک تخمدان و یا یک بیضه تخمدان (در فرد هرمافرودیت) است. بیماران هرمافرودیت (دوجنسی واقعی) هم دارای بافت تخمدان و هم بافت بیضه می‌باشند و دستگاه تناسلی مبهم دارند.

 تولید تستوسترون توسط یک گناد در داخل رحم نشانه آن است که بافت بیضه وجود داشته و برخی از سلولها دارای ژن مربوط به کروموزوم   هستند.Y 

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 20:56  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

 ريزش مو در ميان تمام انسان ها به درجاتي اتفاق مي افتد و اگر چه اين روند تا ميزان زيادي فيزيولوژيك تلقي مي شود، ولي به علت نقش قابل توجه اي كه مو در زيبايي انسان و در روابط وي بازي مي كند، غالباً باعث مي شود كه افراد در جستجوي درمان اين روند طبيعي برآيند.

 طاسي معمولي مو يا آلوپسي آندروژنتيك (AGA) شايعترين علت كم شدن موها است كه در هر دو جنس زن و مرد رخ مي دهد و با مينياتوري شدن فوليكول هاي مو و كوتاه شدن فاز رشد مو مشخص مي شود. لازم به ذكر است كه موهاي سر سه مرحله مشخص را طي مي كنند.

۱- فاز آناژن يا رشد مو

 ممكن است بين 2 تا 6 سال طول بكشد و حدود 90 درصد موهاي سر بطور طبيعي در اين مرحله قرار دارند.

 ۲- فاز كاتاژن

 حدود يك درصد موها را شامل مي شود و حدود سه هفته طول مي كشد

۳- فاز تلوژن یا استراحت مو

كه حدود سه ماه به طول مي انجامد.

  تغيير در درصد موها در مراحل مختلف يكي از علل ريزش مو به حساب مي آيد.

  دلایل ریزش مو

شکي نيست كه در طاسي هاي معمولي سر (AGA)، ژنتيك نقش مهمي دارد اما مكانيسم آن بخوبي روشن نيست و نحوه توارث وابسته به يك ژن نبوده، تحت تاثير ژن هاي مختلف است. غالباً پسران افراد طاس  بد شانسی!  بيشتري براي طاسي دارند، در حاليكه اين رابطه بين مادران و دختران آنها كمتر مطرح است.

 بسياري از مردم تصور مي كنند كه كم شدن جريان خون سر باعث ريزش مو مي شود و بر اين اساس از وسايل مختلفي استفاده مي كنند تا به تصور خويش اين جريان خون را تقويت كنند ولي واقعيت آن است كه جريان خون سر از غني ترين جريان هاي خون بدن است و نيازي به تقويت ندارد.

 طاسي معمولي سر به علت اثر هورمونهاي آندروژن در افرادي كه از نظر ژنتيكي مستعد هستند، اتفاق مي افتد. هر چند سترون آندروژن (هورمون مردانه) اصلي در بدن است، اما متابوليت آن يعني دي هيدروستوترون (DHT) است كه باعث AGA مي شود. تبديل شدن تستوتروي به DHT با واسطة آنزيمي بنام 5- آلفا- ردوكتاز انجام مي شود و همين آنزيم است كه در درمانهاي جديد مورد توجه قرار دارد. آنچه قابل ذكر است آن است كه در بسياري از زنان مبتلا به AGA، هيچ شواهد ديگري از افزايش آندروژن ها وجود ندارد.

    درمان

  اول موارد زیر رعایت فرمائید

۱- از مصرف فراورده هايي كه به مو يا پوست سر آسيب مي رسانند خودداري كنيد . مواد صاف كنندة مو از جمله اين فراورده ها هستند .

۲- يك تغذية مناسب ، بخصوص پروتئين كافي براي سلامت مو حياتي است .

۳-در صورت امكان از مصرف داروهايي كه باعث ريزش مو مي شوند خودداري كنيد.

۴-  تمام درمانهاي  موجود براي ريزش مو مي بايست براي مدت هاي طولاني و بعضاً تا آخر عمر استفاده شوند .

  درمان با   ماينوكسيديل :

 مصرف ماينوكسيديل موضعي با افزايش طول مرحلة رشد مو و افزايش ميتوز باعث كاهش ريزش مو و رويش آن مي شود ، در مورد اين دارو بايد توجه داشت كه اثرات آن پس از حدود 4ماه ظاهر مي شود در ابتداي مصرف برخي دچار ريزش موهاي موقتي مي شوند كه نبايد ايجاد نگراني كند . نكتة مهم ديگر آن است كه با قطع مصرف آن ، موها مجدداً ريزش پيدا كرده و به وضعيت سابق برمي گردند. علاوه بر اين برخي دچار افزايش موهاي صورت مي شوند كه اين مسئله به ويژه در زنان ميتواند ايجاد نگراني كند .

 درمان با   استراديول :

 ظاهرا مصرف 17-آلفا استراديول با تحريك آروماتاز و تبديل متابوليسم تستوسترون به 17-بتا-استراديول و كاهش سنتز DHT باعث بهبود رويش مو مي شود .

 درمان با   هورمون هاي ضد آندروژن:

  در مواردي مي توان ازاستروژن هاي خوراكي ، اسپيرونولاكتون و سيپرو ترون استت دردرمان AGA استفاده كرد .بديهي است كه اين درمانها تنها در زنان قابل مصرف است .

 درمان با   فيناسترايد :

  فيناسترايد خوراكي است به ميزان يك ميلي گرم در روز دارويي است كه با مهار اختصاصي آنزيم 5- آلفا-ردوكتاز تيپ دو باعث افزايش رشد مو شده و در حدود 3/2 مردان اثرات بهبود دهنده دارد . اين دارو درحال حاضر تنها براي مردان مجاز شناخته شده است و مصرف آن در زنان مي تواند باعث ايجاد ناهنجاريهايش در جنين شود . فيناسترايد داروي كم خطري است كه با داروي ديگري تداخل نداشته ، تاثيري روي كبد ، كليه ، مغز استخوان ، چربي هاي خون و... ندارد . اين دارو ممكن است قواي جنسي را در درصد كمي از مردان كم كند اما تاثيري روي ساخت اسپرم و باروري مردان ندارد.

  درمان هاي جراحي :

 امروزه روشهاي جراحي بصورت مايكروگرافت نتايج خوبي در درمان AGA  ، بخصوص در موارد شديد داشته است .

  ژن تراپي :

       شايد در آينده اي نه چندان دور ، ژن تراپي راه حل كاملي براي اين مشكل ديرينة بشر پيدا كند . تا آن زمان به داروهاي موجود بسنده كنيد و به دنبال معجزه تباشيد!

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 10:49  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

۱-

الف) فرضيه چيست؟

 ب) در روش علمي ، پس از مرحله ي فرضيه سازي كدام مرحله قرار دارد؟

2-

الف) يك مثال از خطاي شنوايي و يك مثال از خطاي بينايي بنويسيد.

 ب) پژوهش هاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور انجام مي شوند؟

3-

الف) آيا مي توان پاسخ همه ي پرسش هاي آدمي را با استفاده از روش علمي به دست آورد؟ چرا؟ ب) انواع تومور را نام ببريد.

4-ا

لف ) ميتوز را تعريف كنيد.

 ب) اندام را تعريف كرده و يك مثال بزنيد.

5-نقش هر يك از اندامك هاي ذ يل چيست؟

ميتوكندري :                                                         شبكه آندوپلاسمي:

كلروپلاست:                                                          ليزوزوم:

6-گاو جانداري 60 كروموزومي است . اگر در سلول پوست گاو تقسيم ميتوز صورت گيرد ، به سؤالات پاسخ دهيد:

الف) تعداد كروموزوم ها در هر يك از سلول هاي دختر حاصل (              )

 ب) تعداد سانترومرها در سلول در مرحله ي

سوم ميتوز(              )

ج) تعداد كروماتيدها در سلول در مرحله ي اول تقسيم(             )

 د) تعداد سلول هاي حاصل ازسه بار تقسيم ميتوز(                )

7-شكل يك سلول گياهي را رسم كرده و چهار بخش اساسي آن را نام گذاري كنيد.

8-چهار نوع مهم مواد آلي بدن جانداران كدامند؟

9-

الف)وظيفه ي پروتئين هموگلوبين چيست؟

 ب) محلول يد دار لوگول براي شناسايي كدام ماده مورد استفاده قرار مي گيرد؟

ج) از ويتامين هاي محلول در چربي دو مثال بزنيد.

10- دو ماده ي خام مورد استفاده در فتوسنتز و دو محصولي كه مستقيماً دراين فرآيند توليد مي شود را نام ببريد.

11- براي هر يك از موارد ذ يل دو نقش بنويسيد:

كوتيكول:                                                                   رگبرگ:

12-

الف) فتوسنتز كنندگان اصلي كره ي زمين كدام اند؟ چرا ؟

 ب) نشاسته معمولاً دركدام اندامك گياهي ذخيره مي شود؟

13- از ويژگي هايي كه برگ را براي انجام فتوسنتز مناسب مي سازد ، چهار مورد را نام ببريد.

14- دو تفاوت بين چربي هاي گياهي و چر بي هاي جانوري بنويسيد.

15- آنمي چيست ؟  اين بيماري چگونه ايجاد مي شود و چه علايمي دارد؟

16- براي كلسيم دو نقش و دو منبع ذكر كنيد.

17- بيماري هاي كمبود ويتاميني در چه قسمت هايي از جهان و در چه افرادي شيوع بيش تري دارد؟

18- علت هر يك از عوارض زير را بنويسيد:

كواشيوركور:                                                         رسوب كلسيم در جگر:

اسكوروي:                                                            گزروفتالمي:

كرتينيسم:                                                              گرفتگي ماهيچه ها:

19- سرعت يك واكنش آنزيمي را در دماهاي مختلف اندازه گيري و آن ها را در جدول زير يادداشت كرده ايم . نموداري از داده هاي جدول رسم و آن را تفسير كنيد.

            دما                      سرعت واكنش

(درجه سانتي گراد)       ( ميلي گرم محصول در دقيقه)

5                                                    4

20                                                 15

30                                                 30

45                                                37

50                                                20

55                                                 6

  20- دليل انباشتگي ويتامين D در روغن جگر ماهي چيست ؟

21-كنام وگونه ي شاخص را تعريف كنيد؟

22- گونه غالب را با ذكر يك مثال تعريف كنيد.

23-مسئول شمارش كرم هاي خاكي در يك هكتار زمين شده ايد براي اين منظور چه مي كنيد؟توضيح دهيد.

24-عوامل تغيير دهنده ي افراد جمعيت را نام ببريد.

25-

 الف) درشهري يك ميليون نفري با نسبت رشد جمعيت 8/1 درصد ، پس از يك سال چه تعداد به جمعيت افزوده خواهد شد؟(با محاسبه).

ب) از عوامل فرسايش خاك دو مورد را نام ببريد.

26-

الف) دليل بيم بحران انرژي در آينده ي نزديك چيست؟ ب) رقابت را با ذكر يك مثال تعريف كنيد.

27-مواد خام و محصولات فتوسنتز كدامند؟

28-انواع بازهاي آلي را نام ببريد.

29-هر يك از وظايف زير بر عهده ي كدام اندامك سلولي است:

آزاد كردن انرژي مواد                  ذخيره ي آب و مواد محلول در آب

ترشح مواد به خارج سلول                 تجزيه ي مواد

30- صحيح يا غلط بودن هر يك از سوالات زير را مشخص نماييد.5/1 نمره
الف- بيشترين مقدار فتوسنتز در سلولهاي برگ انجام مي گيرد.
ب- كمبود سديم سبب راشيتيسم ميشود.
ج- گروه خوني AB داراي آنتي ژنA و B مي باشد.
د- دومين حلقه در زنجيره غذايي يك گياهخوار است.
ه- ويروسها ساده ترين موجودات با ساختار سلولي هستتند.
و- اولين خط دفاعي بدن گلبولهاي سفيد هستند

31-منا سب ترين گزينه را انتخاب نماييد:5/1 نمره
الف- پروتئين سازي توسط كدام اندامك انجام ميگيرد؟
1- ليزوزوم 2- ميتوكندري 3- گلژي 4- ريبوزوم
ب- فرآورده هاي فتوسنتزي عبارتند از:
1- اكسيژن و دي اكسيد كربن 2- آب و اكسيژن 3- گلوكز و اكسيژن 4- آب و دي اكسيد كربن
ج- كداميك براي انعقاد خون لازم است؟
1- ويتامين  -2Aكلسيم 3- آهن 4- ويتامين B
د- كدام هيدرات كربن يك پلي سا كاريد محسوب ميشود؟
1- فروكتوز 2- گلوكز 3- ساكارز 4- گليكوژن
ه- كدام يك فقط با ميكروسكپ الكتروني ديده ميشود؟
1-سلول گياهي 2- ويروس 3- باكتري 4- سلول جانوري
و- خرگوش در كدام حلقه از زنجيره غذايي قرار ميگيرد؟
1-اول 2- دوم 3- سوم 4- تفاوتي نمي كند.
 
32- جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.5/1 نمره
الف- يكي از عناصر كم مصرف بدن عنصر……….است كه براي ساختن هورمون تيروكسين لازم مي باشد.
ب- از هر سلول مادر در تقسيم ميتوز تعداد…………سلول ايجاد ميشود.
ج- در ساختار كروماتين ملكولهاي…………و ………..وجود دارد.
د- آزاد كردن انرژي مواد توسط اندامك …………….انجام ميگيرد.
ه- ويروس هپاتيت به سلولهاي ………….انسان آسيب مي رساند.

33- علوم زيستي چيست؟5/0
34- دو وظيفه ديواره سلولي چيست؟5/0
35- دلايل فرسايش خاك چيست؟ (دو مورد)5/0
36- تفاوت اپيدرم را با سلول نگهبان روزنه بنويسيد. 5/0
37-

 الف- كدام گروه خوني داراي هر دو آنتي كر A و B در سرم خون است؟ 5/0
ب- كدام گروه خوني داراي هر دو آنتي ژن A و B مي باشد؟
38- نوع و نحوه ي قرار گرفتن بازهاي آلي در دو رشته ي متقا بل يك مولكول DNA چگونه است؟1
39- هر يك از بيماريهاي زير مربوط به كمبود كدام ماده يا ويتامين است؟ 1
الف- كواشيوركور ب- گواتر ج- بري بري د- گزروفتا لمي
40-زنجيره غذايي چيست؟ چرا بيشتر روابط غذايي موجودات زنده بصورت شبكه غذايي ميباشد؟ 1
41-هر يك از صفات زیر محيطي هستند يا وراثتي ؟يا تحت تاثير هر دو؟ 1
الف- گروه خوني ب- رنگ پوست ج- اندازه قد د- نحوه ي تكلم
43- اكوسيستم چيست؟ يك مثال بزنيد. 1
44-هر يك از بيماريهاي ويروسي نامبرده به كدام بخش از بدن آسيب مي رساند؟ 1
الف- اوريون ب- فلج اطفال ج- ايدز د- سرما خوردگي
45-طرح زير چرخه ي نيتروژن را نشان ميدهد. شماره هاي 1 تا 4 هر يك بيانگر كدام گروه از باكتريهاي خاك هستند؟ نام ببريد. 1
46-نحوه ي توليد مثل باكتري ها را نوشته ,چرا معمولا" تعداد باكتريها از حد معيني بيشتر نمي شود؟ 1
47-نحوه ي تغذيه باكتري هاي ساپروفيت و باكتري هاي انگل چگونه است؟ 1
48-

الف- شرايط لازم براي پوسيدگي كدامند؟( 4مورد) 5/1
ب- به چه دليل هنگام تهيه كود گياهي ,كمي آهك به آن اضافه مي كنند؟
49-

 الف- تراكم جمعيت را تعريف كنيد. 5/1
ب- عوامل موثر بر تغيير جمعيت را نام ببريد. (4 مورد)

50-      آيا مي توان پاسخ همه ي پرسش هاي آدمي را با استفاده از روش علمي به دست آورد؟ چرا؟ اگر مقداري آب ليمو را روي سفيده ي تخم مرغ و شير بريزيم چه مي شود؟

51-      از ويژگي هايي که برگ را براي فتوسنتز مناسب مي سازد چهار مورد را نام ببريد.

52-      براي هر کدام يک نقش بنويسيد: تيروکسين – کلسيم – اسيد آسکوربيک – آهن

53-      از گلوتامات مونوسديم و سيکلامات ها در چه مواردي استفاده مي شود و زيان استفاده از هر يک چيست؟

54-      اسب 64 کروموزوم و الاغ 62 کروموزوم دارد ، تعداد کروموزوم هاي بچه قاطري که از جفت گيري آن ها به وجود مي آيد را محاسبه کنيد.

55-      براي تعين گروه خوني خود فقط سرم ضدB در اختيار داريد و خون شما با آن لخته شده است ، خون شما از چه گروه يا گروه هايي بايد باشد؟ کدام گروه خوني دهنده ي عمومي و کدام گيرنده ي عمومي است؟

56-      اگر در يک رشته مولکول DNA باز آلي G برابر 16 درصد و در رشته ي ديگر همان مولکول باز آلي G برابر24 درصد باشد ، چند درصد اين مولکول باز آلي A خواهد بود؟(جواب با محاسبه)

57-      اکوسيستم و هرم تعداد را تعريف کنيد.

58-   DNA دستور ساخته شدن چه موادي را صادر مي کند و چگونه پيام هايش به سيتوپلاسم مي رسد؟ لقاح چيست و نتيجه ي آن ايجاد چه سلولي است؟

59-   پوسيدگي چيست؟ سه عامل مهم که در آن نقش دارند کدامند؟

60-   چهار روش براي نگهداري غذاها نام ببريد.

61-   به سوالات پاسخ دهيد:

- نام باکتري هاي تبديل کننده ي آمونياک به نيترات؟

 - نام باکتري هاي تبديل کننده ي نيترات به نيتروژن هوا ؟

 - نام عمل تبديل نيتروژن هوا به پروتئين ؟

- نام عمل تبديل دي اکسيد کربن هوا به ترکيبات کربن دار در گياهان؟

62-   توالي را تعريف کرده و مثالي براي آن ذکر کنيد. بازده تبديل انرژي چيست و حداکثر چقدر است؟

63-  

الف-  اگر در جمعيتي بيست ميليون نفري نسبت رشد سه درصد باشد ، چه تعداد بر افراد جمعيت پس از يک سال افزوده خواهد شد؟ ( بامحاسبه)

ب – اگر تراکم نوعي پرنده در جنگل 200 پرنده در هر کيلومتر مربع و مساحت اين جنگل 400 کيلومتر مربع باشد ، تعداد کل پرندگان جنگل چقدر خواهد بود؟(بافرمول)

64-   دو مورد از مشکلات ناشي از جمعيت زياد و دو مورد از راه هاي آلودگي آب ها را بنويسيد.

65-   چگونگي دفاع بدن در مقابله با ويروس ها را به اختصار توضيح دهيد.

66-   دو گروه اصلي گلبول هاي سفيد را نام برده و نقش هر يک را بنويسيد.

67-  

الف-  اگر يک باکتري هر 20 دقيقه يک بار تقسيم شود پس از دو ساعت از سه باکتري چند باکتري حاصل مي شود؟(بامحاسبه)

ب- تفاوت باکتري ساپروفيت با انگل چيست؟

68- اولين و آخرين مرحله ي روش علمي را بنويسيد. 

69-  گليکوژن در چه قسمت هايي از بدن آدمي به مقدار فراوان وجود دارد؟

 70- هر کدام از وقايع زير مربوط به کدام مرحله ي ميتوز است:

قرار گيري کروموزوم ها در ميان سلول (        )               تقسيم سيتوپلاسم و ايجاد دو سلول دختر (         )

مشخص شدن کروموزوم ها (         )                           جدايي کروماتيدهاي هر کروموزوم (         )

71- رگبرگ ها چه کارهايي را بر عهده دارند و شامل چه آوندهايي هستند؟

72- هر يک از وظايف زير مربوط به چه ويتامين يا ماده ي معدني است؟

بينايي(             )                                              انتقال اکسيژن (             )  

 انتقال پيام هاي عصبي (             )                        چسباندن سلول ها به هم  (               )

73-  منظور از الياف چيست؟ يک فايده و يک منبع براي آن بنويسيد.

 74-

الف) علت مرگ در هنگام وارد شدن خون نا آشنا به بدن چيست؟

 ب) لقاح را تعريف کنيد.

75- در بخشي از يک مولکول DNA تعداد باز آلي A برابر 700 و تعداد باز آليG برابر 200 است . در اين بخش از مولکول DNA چه تعداد قند وجود خواهد داشت؟ (با محاسبه)

76- تقسيم ميوز را تعريف کرده و بنويسيد و بیان کنید در چه اندام هايي و به چه منظور انجام مي شود؟

77-

 الف) هورمون رشد از چه غده اي ترشح مي شود و بر کجا تأثير مي گذارد؟

 ب) غده ي ترشح کننده ي هورمون رشد در کجا واقع است؟

78- زنجيره ي غذايي را تعريف و براي آن يک مثال بياوريد..

79- چهار مورد از شرايط لازم براي تهيه ي کود گياهي را بنويسيد.

 80- از روش هاي نگهداري غذا چهارمورد را نام ببريد.

81- پاستوريزه کردن شير چگونه صورت مي گيرد ؟ يک فايده و يک عيب براي اين روش بنويسيد.

82-   بازده تبديل انرژي را تعريف کرده و مقدار آن را در گندم و نيشکر بنويسيد.

83- براي شمارش گلبول هاي قرمز خون از چه روشي استفاده مي شود؟ نحوه ي عمل را مختصراً توضيح دهيد.

84-  ازدياد جمعيت بر بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان کشور چه اثري مي تواند داشته باشد؟ براي هر يک دو مورد بنويسيد.

85- نوعي باکتري هر 20 دقيقه يک بار توليد مثل مي کند ، اگر 100 باکتري در ابتدا وجود داشته باشد پس از دو ساعت از آن ها چند باکتري ايجاد خواهد شد؟ ( با محاسبه )

86- دو مورد استفاده براي ويروس نوشته و بيان کنيد هر کدام از چه راهي صورت مي گيرد؟

87-

الف) آنتي بيوتيک ها توسط چه جانداراني ساخته مي شوند؟

ب) يک آنتي بيوتيک مثال بزنيد.

 ج) براي معالجه ي سرطان از چه روشي استفاده مي شود؟

88- - سه گروه از عوامل مهم را كه در ایجاد پوسیدگی نقش دارند نام ببرید؟

89- ترشح پادتن و عمل بیگانه خواری هر كدام از وظایف كدام گروه گلبولهای سفید است؟

90- اگر خون فردی با هر نوع سرم ضد A ( آنتی كور A ) و ضد B ( آنتی كور B) لخته شودگروه خونی وی چیست؟ چرا؟

91- دو مورد از موارد استفاده ویروسها را بنویسید و روش استفاده در هر مورد را ذكر نمائید؟

92- پروتئین بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی به نیترات معدنی تبدیل می شود؟

93- دو اختلاف اساسی سلولی جنسی نر وماده را در انسان شرح دهید؟

94- به پرسشهای زیر پاسخ دهید

الف- وظیفه پروتئین هموگلوبین چیست؟

ب- محلول ید دار لوگول برای شناسایی كدام ماده آلی استفاده می شود؟

ج- نقش میتو كندری در سلول چیست؟

د- ویروس اوریون به كدام بخش بدن آسیب می رساند؟

ه- بزرگترین اندامك سلولی چیست؟

ی- هورمون رشد از كدام غده ترشح می شود؟

95- اصطلاحات زیر را تعریف كنید

الف- لقاح                    ب- شبكه غذایی              ج- بوم شناسی

96- دو مورد از نقشهای سدیم در بدن انسان را ذكر كنید؟

97- اصطلاحات زیر را تعریف كنید:                                            

الف- فرضیه             ب- ژن                ج- كنام   

98- در كدام روش یا روشهای زیر ماده غذایی معمولا فاقد باكتری می شود

 و در كدام باكتری ممكن است غیر فعال باقی بماند:

الف- حرارت دادن بالا        ب- خشك كردن         ج- انجماد       د- پرتو دهی

99-

الف- نقش رگبرگ در برگها چیست؟ ( دو مورد ذكر شود)

      ب- مهمترین محصول فتوسنتزی چه ماده ای است؟

    ج- كدام روپوست روزنه فراوان تری دارد؟

100-    یك ملكول تری گلیسرید پس از تجزیه به چه ملكولهایی تبدیل می شود؟

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 10:49  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

 داروهاي شيمي درماني داروهايي قوي هستند كه به سلول‌هاي سرطاني كه به سرعت در حال تكثيرند، حمله مي‌كنند. متأسفانه اين داروها به ديگر سلول‌هاي بدن كه به سرعت در حال رشد هستند نيز حمله مي‌كنند، از جمله ريشه‌هاي مو. شيمي‌درماني ممكن است منجر به ريزش مو در تمام بدن شود. گاهي اوقات مژه، ابرو، موهاي زيربغل و ديگر قسمت‌هاي بدن نيز مي‌ريزد. برخي از دوزهاي شيمي درماني بيشتر موجب ريزش مو مي‌شوند و دوزهاي

(مقادير) مختلف مي‌توانند منجر به كم‌پشتي تا كچلي كامل شوند.

 چه مدت پس از شیمی درمانی ریزش مو شروع میشود؟

 

معمولاً بين 10 تا 14 روز پس از شروع درمان ريزش مو شروع مي‌شود. شروع ريزش مو ممكن است سريع و شديد و يا تدريجي باشد. ريزش مو در تمام مدت درمان و تا يك ماه بعد نيز ادامه دارد. اينكه آيا موي شما كم‌پشت شود يا كاملاً بريزد، به درمان شما بستگي دارد. معمولاً زماني كه حدود 50 درصد از موي سر شما ريخته باشد، مردم متوجه آن مي‌شوند. پس از گذشت 4 تا 6 هفته از شروع شيمي‌درماني ريزش موي سر شما برطرف مي‌شود. معمولاً مي‌توانيد انتظار داشته باشيد كه موهاي شما در هر ماه حدود 65 سانتي‌متر رشد كند. موهايي كه دوباره شروع به رشد مي‌كنند، احتمالاً با موهايي كه ريخته‌اند متفاوت هستد.

 پیشگیری از ریزش مو

هيچ درماني وجود ندارد كه بتواند عدم ريزش موي شما را در ضمن يا پس از شيمي درماني تضمين نمايد. درمان‌هاي متعددي در زمينه پيشگيري از ريزش مو بررسي شده است. اما هيچكدام به طور مطلق مؤثر نبوده است. اين روش‌هاي درماني عبارتند از:

* سرد كردن كف سر (كرايوتراپي): در ضمن شيمي‌درماني، كيف يخ يا وسايل مشابهي روي سرتان قرار مي‌دهيد و به اين ترتيب سرعت جريان خون را به كف سر كاهش مي‌دهيد. در اين روش داروهاي شيمي‌درماني احتمالاً تأثير كمتري بر كف سر شما خواهند گذاشت و معمولاً سرد كردن كف سر در 50 تا 80 درصد از افرادي كه در طي شيمي‌درماني از آن استفاده كرده‌اند، مؤثر است. اما استفاده از اين روش خطر كمي از نظر برگشت مجدد سرطان به كف سر شما به دنبال دارد. چون اين ناحيه مقدار يكساني از شيمي‌درماني (مشابه ساير قسمت‌هاي بدن) را دريافت نكرده است. بسياري از افرادي كه اين روش را امتحان مي‌كنند، احساس ناراحتي و سرما مي‌كنند.

* مايتوكسيديل: استفاده از ماينوكسيديل، دارويي‌ كه در ريزش موي مردان و زنان كاربرد دارد، اگرچه در پيشگيري از ريزش مو قبل و حين شيمي‌درماني تأثير قابل توجهي ندارد، اما برخي از تحقيقات نشان مي‌دهد كه سرعت رشد مجدد مو را افزايش مي‌دهد.

در مطالعه بر روي زنان مبتلا به سرطان سينه كه تحت شيمي‌درماني قرار داشتند، ماينوكسيديل 2 بار در روز و در تمام مدت درمان و 4 ماه پس از درمان استفاده شد و اگرچه در نهايت تمام افراد مورد مطالعه دچار ريزش مو شدند، اما به نظر مي‌رسد دوره ريزش مو در زناني‌كه ماينوكسيديل استفاده كردند، در مقايسه با افرادي كه از آن استفاده نكرده‌اند، طولاني‌تر بوده است و موهاي آنان رشد مجدد خود را سريع‌تر آغاز نموده است.

 بهترين اقدام

 ريزش موي ناشي از شيمي‌درماني معمولاً قابل پيشگيري يا كنترل نيست اما مي‌توان آن را هدايت كرد. بنابراین:

۱-  پيش از درمان با موهاي خود مهربان رفتار كنيد. آنها را دكلره، رنگ يا فر نكنيد. اين كار ممكن است موهاي شما را ضعيف كند. تا حد امكان موهاي خود را با جريان هاي طبيعي خشك كنيد و از وسايل گرم كننده مثل سشوار اجتناب نماييد. تقويت موها در اين مرحله احتمالاً موجب مي‌شود كه ريزش مو در طي درمان به تعويق بيفتد.

 ۲-موهاي خود را كوتاه نگه داريد .موهاي كوتاه پرتر از موهاي بلند به نظر مي‌رسند. ريزش موهاي كوتاه كمتر جلب توجه مي‌كند.

 ۳-از موي مصنوعي (كلاه گيس) را برنامه‌ريزي كنيد .اكنون زماني است كه بايد به فكر استفاده از كلاه‌گيس، روسري يا ديگر پوشش‌هاي سر باشيد، اما راحت‌تر است كه براي استفاده از كلاه گيس (موي مصنوعي) پيش از شروع درمان برنامه‌ريزي كنيد.

 ۴- به موي باقيمانده خود توجه كنيد . در تمام مدت درمان كماكان با موي خود مهربان باشيد و از بالش‌هاي ساتن استفاده كنيد كه موهاي شكننده را كمتر جذب مي‌كند. از يك برس نرم استفاده كنيد. موهاي خود را فقط در صورت ضرورت بشوييد. براي شستشوي موها از يك شامپوي ملايم استفاده كنيد. از شامپوهاي حاوي مواد پاك‌كننده قوي و شيميايي - مثل اسيد ساليسيليك، الكل و خوشبو‌كننده‌هاي قوي كه موجب خشك شدن كف سر مي‌شوند،‌استفاده نكنيد.

 ۵- به تراشيدن موي سر فكر كنيد . بعضي از افراد اظهار مي‌كنند، كه در طي درمان و ريزش مو احساس خارش، حساسيت و تحريك‌پذيري در كف سر مي‌نمايند. تراشيدن موي سر مي‌تواند تحريك‌پذيري را كاهش دهد و فرد را در مقابل احساس شرمندگي ناشي از ريزش مو حمايت كند. بعضي از مردان موي سر خود را مي‌تراشند، زيرا حساس مي‌كنند اين كار از ريزش مو بهتر است. همچنين با سر تراشيده راحت‌تر مي‌توان از موي مصنوعي (كلاه گيس) استفاده كرد.‌

۶- مراقب كف سر خود باشيد .اگر كف سر شما در معرض نور آفتاب با هواي سرد قرار دارد، با استفاده از كرم‌هاي ضد آفتاب يا يك كلاه از آن محافظت كنيد. در حين درمان ممكن است كف سر شما به آساني با سرماي شديد يا نور آفتاب تحريك شود.‌

 پس از درمان

۱- در مراقبت از موهاي خود مهربان باشيد .موهاي جديد شما خصوصاً در برابر محصولات آرايشي و وسايل گرم‌كننده شكننده و آسيب‌پذير خواهد بود. از رنگ كردن يا پررنگ كردن موهاي جديد خود حداقل براي 6 ماه اجتناب نماييد. اين كار علاوه بر آسيب به موهاي جديد، مي‌تواند پوست حساس سر شما را تحريك كند. ‌

 ۲- صبور باشيد .موهاي شما به آرامي به شرايط قبلي بر مي‌گردد و اين امر ممكن است طبيعي به نظر برسد. اما رشد زمان مي‌برد و ترميم آسيبي كه در اثر درمان سرطان ايجاد شده است نيز نياز به زمان دارد.

۳-سر خود را بپوشانيد .پوشاندن سر در زمان ريزش مو يك تصميم كاملاً‌شخصي است. براي بسياري از زنان مو با احساس زنانگي و سلامت ارتباط دارد. بنابراين آنها براي حفظ ظاهر خود ترجيح مي‌دهند سر خود را بپوشانند. گروه ديگري نيز وجود دارند كه اصولاً تمايل به پوشاندن سر خود ندارند.                    

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 10:48  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

وری كه از خورشید به زمین می رسد از سه جزء اساسی تشكیل می گردد .

1-   امواج مرئی كه حدود 50% از نور خورشید را تشكیل داده و باعث قابل رؤیت شدن اجسام می شود .

2-  امواج « زیر قرمز » كه حدود 40% از نور خورشید را تشكیل داده و باعث انتقال حرارت خورشید به زمین می گردد .

3-  اشعه « فرا بنفش » كه بیشترین اثر را بر روی پوست انسان دارد . این اشعه از سه جزء اصلی A  ، B ، C  تشكیل شده است كه هر كدام از این اجزا دارای اثرات مخصوصی می باشند .

اشعه فرابنفش نوع  A  مهمترین عامل ایجاد واكنشهای حساسیتی نسبت به نور خورشید است . اشعه فرابنفش نوع B عامل اصلی ایجاد قرمزی پوست  ، آفتاب -سوختگی ، افزایش رنگ پوست ، پیری زودرس و سرطانهای پوستی می باشد . همچنین این اشعه می تواند سبب تولید ویتامین D در پوست گردد.

اشعه فرابنفش نوع  C معمولا“ به سطح زمین نرسیده و توسط جو كره زمین جذب می گردد .

« عوامل مؤثر بر شدت  تابش اشعه فرابنفش »

 شدت تابش اشعه فرابنفش تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد كه در زیر به برخی از آنها اشاره می شود :

1)   زمان : بیشترین شدت این اشعه در ساعتهای حوالی ظهر است كه ناشی از عمودی تر تابیدن نور خورشید در این زمان میباشد ، بطوریكه 65% اشعه فرابنفش در ساعتهای بین 10 صبح تا 2 بعد از ظهر به زمین تابیده می شود.

2)   ارتفاع : هرچه ارتفاع از سطح دریا بالاتر باشد ، شدت تابش اشعه فرابنفش نیز بیشتر خواهد بود كه ناشی از كاهش میزان گردوغبار و دود موجود در هوا میباشد .

3)   عرض جغرافیایی : هرچه كمتر باشد ، شدت تابش اشعه فرابنفش بیشتر خواهد بود بطوریكه این میزان در استوا از تمامی نقاط زمین بالاتر است .

4)   فصل : بیشترین شدت تابش اشعه فرابنفش را در فصل تابستان مشاهده مینمائیم كه بعلت عمودی تر تابیدن  نور خورشید در این فصل می باشد .

5)  رطوبت : میزان نفوذ اشعه فرابنفش در پوست مرطوب تقریبا“ 4 برابر بیش از پوست خشك است .

 

اثرات نور خورشید بر پوست

 

1)   آفتاب سوختگی  :

حادترین و آشكارترین جزء بالینی تماس با اشعه فرابنفش ، قرمزی و آفتاب سوختگی پوست است كه در عرض 4-3 ساعت پس از تماس با نور خورشید ایجاد شده و در طی 24-12 ساعت به بالاترین شدت خود می رسد . اشعه فرابنفش باعث تخریب DNA موجود در هسته سلولهای پوستی شده و به این ترتیب به سلولها صدمه می زند . علت ایجاد قرمزی پوست نیز آزادشدن واسطه های شیمیایی مختلف می باشد كه از مهمترین آنها می توان به هیستامین اشاره نمود .

2)   برنزه شدن پوست :

اشعه فرابنفش با افزایش فعالیت تعداد سلولهای رنگدانه ساز پوستی می تواند باعث ایجاد برنزه شدن پوست گردد . این عمل معمولا“ 72-48 ساعت پس از تابش نور خورشید ایجاد می شود كه یكی از مكانیسمهای دفاعی پوست برعلیه تشعشعات خورشیدی خواهد بود .

3)   پیری زودرس :

ارتباط بین پیری زودرس با تماس مداوم با نور خورشید ، كاملا“ به اثبات رسیده است . مشخص شده است كه اشعه فرابنفش به تنهایی و یا در همراهی با اشعه زیر قرمز می توانند سبب تخریب الیاف كلاژن و الاستین موجود در پوست گردند . این الیاف عامل اصلی استحكام و كشش طبیعی پوست بوده و صدمه به آنها می تواند منجر به پیری زودرس پوست شود . به همین دلیل افرادی كه دارای مشاغلی هستند كه به مدت طولانی با نور خورشید تماس دارند ( مانند: كشاورزان ، ماهیگیران و...) بسیار زودتر از سایر افراد دچار پیری پوست میگردند .

 4)  بدخیمی های پوست :

عوامل متعددی در ایجاد بدخیمی های پوستی دخیل می باشند . امروزه مشخص شده است كه شایعترین عامل مؤثر بر روی این بدخیمی ها تابش نور خورشید می باشد .اشعه فرابنفش معمولا“ با دو مكانیسم می تواند باعث ایجاد بدخیمی های پوستی  شود .حالت اول تماس حاد و شدید با نور خورشید میباشد كه مخصوصا“ در افرادیكه در سواحل دریا حمام آفتاب می گیرند دیده می شود . این آفتاب سوختگی های حاد و شدید معمولا“ باعث نوعی بدخیمی بنام « ملانوم بدخیم » می شود .

     حالت  دوم نیز تماس مزمن و طولانی مدت با نور خورشید است كه معمولا“   ناشی از شغل بیمار خواهد بود. 

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 10:47  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

هر خانم باردار احتياجات غذايي خود را بايد از همه گروه‌هاي مواد غذايي فراهم كند.در اينجا به طور خلاصه درباره هر گروه صحبت مي‌كنيم.

1- نان: خانم‌هاي باردار تقريبا بيشترين نياز خود را از اين گروه فراهم مي‌كنند. البته اين نكته قابل توجه است كه بين نياز و رفع احتياج تفاوت قايل شويم.هر خانم در طول حاملگي، روزانه به 300 كيلوكالري انرژي بيشتر نياز دارد.اگر انرژي به ميزان كافي نباشد، پروتئين بجاي آن كه جهت نقش حياتي خود در رشد و تكامل ذخيره شود، به عنوان منبع انرژي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.غذاهاي اين گروه داراي مقادير بالاي كربوهيدرات هستند كه منبع اوليه انرژي مي‌باشند.

 

حبوبات يك منبع خوب براي پروتئين هستند كه به عنوان سازنده بافت‌هاي بدن براي مادر و بچه مي‌باشد.در طي 6 ماهه آخر حدود يك كيلوگرم پروتئين توسط مادر ذخيره مي‌شود.البته قسمت عمده پروتئين از منابع حيواني مثل گوشت و مرغ مي‌باشد. بسياري ازحبوبات غني از آهن و ويتامين B هستند.

نياز به آهن در جريان حاملگي زياد مي‌شود و از آنجايي كه نياز به آهن درطي چهارماهه اول بارداري كم است، دراين مدت تجويز آهن اضافي ضرورتي ندارد ولي بعد از اين بايد علاوه بر رعايت رژيم غذايي، قرص آهن نيز مصرف شود.

2-سبزيجات : سبزيجات مي‌توانند مقدار زيادي از ويتامين‌ها از جمله" آ" و "سي" و مواد معدني و فيبر را فراهم كنند.يكي از مشكلات خانم‌هاي باردار در دوران بارداري يبوست است كه با مصرف سبزي‌ها اين مشكل برطرف مي‌شود. نياز به ويتامين C در حاملگي هفتاد درصد بيشتر از زمان غيرحاملگي است كه يك رژيم معمولي خوب به راحتي اين مقدار را در اختيار مادر قرار مي‌دهد.

كلم، حبوبات، سيب زميني، اسفناج، دانه‌هاي سبز و گوجه‌فرنگي غني از ويتامين  "سي" هستند و به جذب آهن موجود در غذاها كمك مي‌كنند. بدن ما ذخيره ويتامين  "سي"دارد و با مصرف درست مواد غذايي احتياج به اين ويتامين براحتي فراهم مي‌شود. سبزيجات سبز تيره و زرد تيره مانند هويج يا زردك، سيب زميني، فلفل سبز و كلم بروكلي سرشار از ويتامين " آ" هستند كه براي رشد و سلامت بدن مادر و جنين لازم است.

3- ميوه‌ها: ميوه‌هايي مثل پرتقال، گريپ فروت، نارنگي، ليمو و انگور منشا بسيار خوبي براي ويتامين "سي"  هستند. هر خانم باردار مي‌تواند در روز چندين بار از اين گروه استفاده كرده و نياز خود را به ويتامين‌هايي مثل "آ" و "سي"  برآورده كند. بطورمثال آب ميوه يا ميوه تازه را با صبحانه يا بين غذا، ميوه تازه يا خشك يا سالاد ميوه را به همراه ناهار و كمپوت ميوه را براي دسر و شام مصرف كند.
 

4- گوشت : پروتئين كه يك ماده اصلي براي مادر و نوزادش مي‌باشد به طور مشخص در اين گروه وجود دارد. ويتاميني كه تنها در اين گروه وجود دارد ويتامين B12 است. در مادراني كه گياهخوار هستند، ذخاير ويتامين B12 نوزادان آنها پايين است. مصرف مواد گوشتي براي رفع کم خوني و تامين آهن مورد نياز بدن نيز با اهميت است اين گروه جزو گروه‌هاي اصلي غذايي براي مادران باردار به حساب مي‌آيد كه بايد در وعده‌هاي غذايي آنها گنجانده شود.

5- شير و ماست: محصولات لبني ميزان زيادي از احتياجات غذايي را برآورده مي‌كنند، بخصوص كلسيم و پروتئين كه در اين مواد مي‌باشد.در طول حاملگي حدود 30  گرم كلسيم در مادر تجمع مي‌يابد كه اكثر آن در اواخر حاملگي در جنين ذخيره مي‌شود.

كلسيم ماده اصلي در تشكيل استخوان و دندان است.اگر جذب كلسيم مادر كافي نباشد، جنين از كلسيم استخوان‌هاي مادر استفاده مي‌كند كه اين باعث مي‌شود مادر در آينده دچار استئوپروز يا پوكي استخوان شود.
هر خانم باردار بايد سعي كند در روز حداقل يك ليوان شير مصرف كند.اگر مادري از مزه شير راضي نيست، بايد آن را با اضافه كردن موادي مانند كاكائو و امثال آن براي خود قابل قبول سازد يا با اضافه كردن آن در سوپ يا پنير رنده شده يا سالاد و يا هر طريقي ديگر آن را مصرف كند.
 

البته اين شامل آن دسته از افراد كه مشكل گوارش داشته قادر به تحمل شير نيستند نمي‌باشد كه در اين صورت به جاي آن مي‌توانند معادل آن يك فنجان ماست يا پنير استفاده كنند و يا از روش درمان اين مشكل بهره ببرند. اگر چه بستني به علت شير موجود در آن كلسيم دارد، ولي براي  تامين كلسيم لازم

يك خانم باردار بايد يك فنجان و نيم از اين مواد مصرف شود.زيرا در بستني علاوه بر شير مقدار زيادي شكر و هوا هست كه اين باعث كاهش ميزان شير و كلسيم لازم مي‌شود.البته منابع غيرلبني كلسيم مانند ماهي ساردين و ماهي آزاد نيز مي‌باشند.بايد توجه داشت كه چربي‌ها و روغن و شكر با احتياط مصرف شوند.

 

شير بدون چربي يا كم چربي ماست و پنير

3 تا 4 ليوان

33 تا 42

گوشت،ماكيان، ماهي و
تخم مرغ

2 واحد) 120-180) گرم

28 تا 42

سبزي هاي داراي برگ سبز يا زرد تيره پخته يا خام سبزيهاي نشاسته اي شامل سيب زميني، نخود خشك و حبوبات

 3 تا 5 واحد، اغلب تمام انواع آن

6 تا 10

ميوه تازه يا كمپوت يا رنگ نارنجي تيره شامل زردآلو، هلو و طالبي

2تا 4 واحد، اغلب تمام آنواع آن

1 تا 2

غلات كامل و نان هاي غني شده و سريال ها(غلات فراورده شده)

7 واحد يا بيشتر

بالاتر از 14

چربي ها و شيرني ها

در حد اعتدال

متفاوت

مجموع پروتئين

 

بالاتر از 73

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 10:47  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

چاى سبز و عصاره آن باعث افزايش سوخت كالرى و چربى هاى ذخيره شده بدن و در نتيجه باعث كاهش وزن مى شود. تحقيقات پيشين بر روى حيوانات نشان داده كه عصاره چاى سبز باعث افزايش فرآيند «ترموجنسيز» مى شود. اين فرايند ...


چاى سبز و عصاره آن باعث افزايش سوخت كالرى و چربى هاى ذخيره شده بدن و در نتيجه باعث كاهش وزن مى شود. تحقيقات پيشين بر روى حيوانات نشان داده كه عصاره چاى سبز باعث افزايش فرآيند «ترموجنسيز» مى شود. اين فرايند مربوط به توليد گرماى بدن است كه در اثر هضم، جذب و متابوليسم غذاها در بدن ايجاد مى شود. اين تحقيقات مشابه اين فرآيند را بر روى انسان نيز اثبات كرده است. كافئين چاى سبز همچنين باعث افزايش ۲۸ تا ۷۰درصدى ترموجنسيز در بدن مى شود.وقتى كه «افيدرين» برگ به چاى سبز همراه با كافئين افزوده مى شود، اين خاصيت دو برابر مى شود. در چاى سبز ماده اى به نام EGCG نيز وجود دارد كه تركيب اين ماده و كافئين و افيدرين اثر بيشترى بر روى اين فرآيند دارند. اما نكته اى كه وجود دارد اين است كه مصرف چاى سبز و استفاده از كپسول هاى آن بتنهایی و به سرعت باعث كاهش وزن نمى شوند و بايد علاوه بر مصرف آن، از رژيم غذايى مناسب و ورزش متناوب و مداوم نيز استفاده كرد تا به نتيجه مطلوب رسيد.

چای سبز به عنوان یک فاکتوری که واقعا باعث افزایش سرعت متابولیسم میشود به اثبات رسیده و شما می توانید ۷۰ الی ۸۰ کالری اضافی دریافتی خود را نیز با نوشیدن فقط ۵ فنجان چای سبز در روز بسوزانید . پس از یک سال شما قادر خواهید بود که ۴ کیلوگرم از وزن خود را فقط با نوشیدن چای سبز از دست بدهید، یعنی اثری مشابه با حدود ۱۵ دقیقه پیاده روی روزانه.

پوست و چای سبز:

آنتی اکسیدان های موجود در چای سبز، سلول های پوست را در مقابل آسیب ها به ویژه رادیکال های آزاد، یکی از عوامل ایجاد سرطان و افتادگی و آسیب به پوست، محافظت می کند. به این ترتیب چای سبز مانع از بروز سرطان، افتادگی و چروک خوردن پوست به ویژه پوست صورت می شود.

چای سبز و ورم مفاصل:

پژوهشگران چای سبز را به عنوان دارویی برای کاهش خطر ابتلا به ورم مفاصل، ناشی از روماتیسم معرفی می کنند. این تاثیر با توقف فعالیت آنزیم های تخریب کننده و تحلیل برنده غضروف مفاصل ایجاد می شود.

استحکام دندانها استخوان ها و چای سبز:

این نوع چای حاوی ماده ای بنام فلورین (flourine) نیز است. فلورین سبب می شود تا ساختار داخلی دندانها محکم شود و از تضعیف مینا و پوسیدگی دندان جلوگیری می کند.  درصد بالای فلوراید چای سبز، عمده ترین دلیل تاثیر مثبت آن بر دندان و استخوان ها است. به این ترتیب درصد بالای فلوراید در چای سبز می تواند استخوان ها و دندان ها را در مقابل آسیب به ویژه پوسیدگی و پوکی محافظت کند.

آرامبخش و ضد استرس:

این نوشیدنی گیاهی نوعی آرام بخش نیز محسوب می آید. با نوشیدن این چای سیستم عصبی بدن شما مقاومتر شده، آرامش اعصاب و دوری از فشارهای عصبی را برای شما به ارمغان می آورد. از آنجایی که بسیاری از بیماریها ارتباط مستقیم با استرس و سیستم عصبی دارند، نوشیدن این چای را می توان به نوعی داروی تمام عیار بیماریها نام برد.

عملکرد مغزی و چای سبز:

چای سبز فعالیت سلول های مغز به ویژه بخش های مربوط به حافظه را تقویت و تحریک می کند. از طرفی چای سبز باعث کاهش میزان استیل کولین در سلول های مغز شده و با این عمل مانع از تخریب سلول های مغز و بروز بیماری آلزایمر می شود. از طرفی، آنتی اکسیدان های موجود در چای سبز مانع از تخریب سلول های مغز، که عامل اصلی بروز بیماری پارکینسون است، می شوند. به عبارتی آنتی اکسیدان های چای سبز با به تعویق انداختن قرار گرفتن سلول های مغز در فاز پیری و فرسودگی مانع از ابتلا به پارکینسون می شوند.

آسم و چای سبز:

تئوفیلین موجود در چای سبز در حکم داروی گشاد کننده برونش (برونکودیلاتور) است که باعث آرامش و رفع التهاب و حساسیت دستگاه تنفس (بافت های آسیب دیده) می شود. از این رو نوشیدن چای سبز برای افراد مبتلا به آسم یا افرادی که به دلیل مشاغل ویژه یی که دارند (مثل کارگران کارخانه های سیمان) یا در مناطق خاصی زندگی می کنند (ساکنان مناطق سردسیر) توصیه می شود.

ديگر فوايد:

- چاي سبز همچنين قادر است كبد را سم‌زدايي كرده و از تجمع چربي در كبد جلوگيري كند. چاي سبز نقص و كمبود استروژن را در دوران يائسگي جبران كرده و از پوكي استخوان جلوگيري مي‌كند. در نهايت اينكه چاي سبز منجر به ايجاد آرامش روح و روان شما مي‌شود و در نتيجه مصرف عصرانه آن براي رفع خستگي توصيه مي‌شود.

- از فواید دیگر چای سبز می توان به این موارد اشاره کرد: بالا بردن قدرت فکری و قابلیت تمرکز بهتر، پیشگیری از امراضی مثل آلزهایمر، درمان التهاب و آماس مفاصل، درمان و پیشگیری از بیماری MS (multiple sclerosis). جالب است بدانید کاتچین موجود در چای سبز باعث از بین بردن باکتری های مولد مسمومیت غذایی یا سم تولید شده توسط این باکتری ها شده و یدین ترتیب در مسمویت های غذایی هم بعنوان دارویی مفید استفاده میشود.

- ویتامین C موجود در چای سبز با تقویت سیستم ایمنی بدن، بدن را در مقابل بیماری های مختلف به ویژه بیماری های فصلی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا در زمستان، اسهال و استفراغ در فصل تابستان و حساسیت های فصل پاییز، مقاوم می کند. در چین باستان برای افرادی که دائماً بیمار بودند، چای سبز تجویز می کردند.

- نوشیدن چای سبز نه تنها گوش را در برابر عفونت و تورم محافظت می کند، بلکه در صورت بروز این مشکل، نم دار کردن پارچه تمیزی با چای سبز و سپس تمیز کردن گوش با آن می تواند تا حدی از تورم و عفونت بکاهد.

- تبخال مشکلی است که عاملی ویروسی دارد اما با چای سبز می توان بهبود آن را تسریع کرد. به این ترتیب که اگر محل مورد نظر را با چای سبز مرطوب کرده و صبر کنیم تا خشک شود و این عمل را سه بار در روز تکرار کنیم، روند بهبودی و رفع محل زخم تسریع می شود.

- چای سبز بسیاری از عوامل بیماری زا که بر سلامت دهان و دندان تاثیر منفی دارد را از بین می برد. به این ترتیب می توان نوشیدن چای سبز را مکملی برای سلامت دهان و دندان دانست. علاوه بر این چای سبز با از بین بردن باکتری های نامناسب محوطه دهان، بوی بد دهان و تنفس بد بو را نیز مرتفع می کند. در چین باستان از چای سبز به عنوان داروی خوشبوکننده دهان، پیش از حضور در مراسم رسمی و میهمانی ها استفاده می کردند.

- ترکیبی موسوم به "ال تیانین" موجود در چای سبز که نوعی اسید آمینه است، خاصیت آرام بخشی داشته و می تواند حالت تنش، افسردگی و استرس و هیجان را از بین ببرد.
- پژوهشگران ژاپنی با بررسی ترکیبات موجود در چای سبز دریافتند ترکیب اپی گالوکاتچین گالات (EGCG) با عملکردی عایق مانند مانع از اتصال ویروس HIV روی سلول های سیستم ایمنی بدن و ایجاد ضعف در سیستم ایمنی بدن می شوند. به عبارتی نوشیدن چای سبز را می توان به عنوان عامل مکملی برای جلوگیری از ابتلا به ایدز (AIDS) با عایق کردن سلول های سیستم ایمنی بدن دانست.

- چایسبز از تاثيرات مخرب اشعه ماوراء بنفش روي DNA جلوگيري مي‌كند.

 نحوه استفاده:

برای هر نفر 1 قاشق مرباخوری چای سبز را در قوری ریخته و به ازای هر یک قاشق، 1 لیوان آب داغ با دمای 80 تا 85 درجه به آن اضافه کرده و درب قوری را به مدت 7 تا 8 دقیقه بگذارید. سپس آن را بنوشید. يادآوري اين نكته ضروري است كه چاي سبز مانند چاي سياه لزومی به دم كردن ندارد. چای سياه و چای سبز هر دو از گياه واحدی به دست می آيند. تفاوت در اين است که برای تهيه چای سبز برگها را بخار داده، گرد (پودر) می کنند و سپس آنرا خشک می نمايند . ولی برای تهيه چای سياه، ابتدا برگها خشک و سپس تخمير میشوند و در برخی اوقات مواد و رنگهای شیمیائی به آن اضافه میگردد و در انتها برشته می شود، يعنی فرآيند بيشتری به روی چای صورت می گيرد.

میزان مصرف روزانه:

چای سبز به عنوان جایگزینی مناسب برای چای سیاه و قهوه توصیه می شود. نوشیدن روزانه سه لیوان چای سبز (حاوی سه گرم مواد حل شدنی) یا روزانه 300 تا 400 میلی گرم عصاره استاندارد چای سبز (عصاره ها باید حاوی 80 درصد پلی فنول ها و 55 درصد اپی گالوکزچین) مفید است. انواع فرآورده های کپسولی و مایع چای سبز نیز قابل دسترسی اند.

روش نگهداری:

برای تازه و معطر ماندن چای سبز بهتر است آن را در ظرفی تیره و در محلی تاریک و به دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 10:46  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

دانش آموزان و پشت کنکوری های محترم علوم تجربی توجه کنید از عوامل موثر بر موفقیت شما در کنکور زیست شناسی موارد زیر بسیار اهمیت دارند :

 


1-    علاقه و انگيزه:

شما باید با اصلاح روش آموزش خود به مطالب زیستی علاقمند شوید . مثلا سعی کنید موضوعات را گروهی و مباحثه ای مطالعه کنید .از تصاویر و نمودارهای کتاب سریع و سر سری نگذرید.در صورت امکان از منابع غیر درسی نیز استفاده کنید.

بزرگترین انگیزه برای موفقیت در رشته علوم تجربی اینست که دریابید موقعیت اجتماعی و تامین آینده شغلی به همراه خواهد داشت.

  2-    اعتماد به نفس و خودباوري :

هر چند بعضی از فصلها را چندین نوبت می خوانید باز هم چیزی دستگیرتان نمیشود ولی ناامید نشوید چرا بالاخره راه درست آموختن را یاد می گیرید.

3-  تمركز حواس :

علوم تجربی ها  باید به درس زیست شناسی اهمیت بیشتری دهند زیرا در کنکور برایشان سرنوشت ساز است.پس بهنگام مطالعه زیست شناسی دلسرد  و  بی میل رفتار نکنید بلکه جدی و مصمم باشید.

4-    اراده و پشتكار:

شما باید با اراده آهنین و پشتکار مستمر با زیست شناسی کنار بیائید و گرنه درکنکور موفق نمی شوید. دوش آب سرد ٬ ورزش ٬ میوه یا آبمیوه و موسیقی ملایم را در فواصل درس خواندن فراموش نکنید ٬ اینها به پشتکارتان پشت گرمی می دهند.

5-  شناسایی نقاط قوت و ضعف:

پس از مطالعه مستمر و مفهومی به نقاط قوت و ضعف خود پی خواهید برد. اگر مطلبی برایتان حلاوت داشت آنجا نقطه قوت شماست و اگر جایی از کتاب گیج و گمراهتان کرد آنجا نقطه ضعف شماست . شما باید نقاط ضعف خود هر چه زودتر برطرف کنید چرا که برای کسانی که درس می خوانند وقت تنگ و برای کسانی که درس نمیخوانند کسالت آور است.

 6-    برنامه ريزي صحیح:

وقت را فوت ندهید .امروز برنامه ریزی کنید و از فردا کار را شروع کنید. آهسته و پیوسته.نه اینکه دو هفته بخوانید و سه هفته کتاب را به امان خدا رها کنید.شما باید حداقل هفته ای سه جلسه چهار ساعته زیست شناسی خوانده و تست کنکوری استاندارد در حد کنکور سراسری بزنید.

چرا باید در کلاس کنکور زیست شناسی حضور داشته باشیم؟

دلایل منطقی:

1-    درصد بالاي زيست شناسي نقش سرنوشت ساز در قبولي دانش آموزان و پشت كنكوري هاي رشته علوم تجربي دارد(50 سوال با ضريب4 ). بطوريكه شما علوم تجربي ها هر قدر هم بقيه دروس را عالي كاركنيد و عالي درصد بزنيد ولي درس زيست شناسي را خراب كنيد از زحمات خود نتيجه نخواهيد گرفت. حال فکر می کنید به تنهایی و بدون کلاس اضافه قادر به این کار هستید؟

2-    چندين بار كتابهاي زيست شناسي دبيرستان و سوالات كنكور سراسري را مرور كرده و سوالات را با متن كتاب مقايسه كنيد.نتيجه مي گيريد كه سطح سوالات كنكور خيلي بالاتر از متن كتاب است.پس آيا كسي كه صرفا در كلاس درس معمولي نشسته و حتي بالاترين نمره را در آزمون پاباني بدست آورده مي تواند بدون کلاس کنکور درصد بالايي از تستهاي زيست شناسي را در كنكور سراسري درست بزند؟

3-    اگر سوالات كنكور 10 سال اخير را مطالعه کرده باشید متوجه مي شويد كه سوالات از حالت توصيفي و حفظ كردني خارج شده و بصورت مفهومي و استنباطي مطرح مي شوند(در عين حالي كه از متن و بطن كتاب مطرح مي شوند).بنابراين جهت افزايش توان تست زني در زيست شناسي ضرورت دارد تا با اشراف و تسلط بيشتري بر مطالب٬ درك عميق و ماندگار از آن داشته باشيد.آيا برنامه هفتگي زيست شناسي در دبيرستانها اين فرصت را فراهم مي كند؟

4-    كنكوري هاي محترم براي آزمايش هم كه شده قبل از مطالعه يك فصل از كتاب زيست شناسي٬ سوالات طبقه بندي شده مربوط به آن فصل را كه طي سالهاي گذشته كنكور سراسري آمده مروركرده و گذرا بخوانيد. پس از مطالعه همان فصل متوجه مي شويد كه سوالات كنكور زيست شناسي نكته دار بوده و درك عميقي را مي طلبد كه شايد با چند بار خواندن هم متوجه اصل مطلب نشويم.

5-    برخي از فصل هاي كتابهاي زيست شناسي دبيرستان توضيحات كمي را ارائه داده اند(مخصوصا بخشهاي حل مسائل ژنتيكي و فهم مباحث سلولي و مولكولي و شكلها) و بعضا توضيحات مبهم است ولي بارها از اين فصل ها در كنكور سوال مطرح شده است ٬ پس چگونه اين مشكل را حل كنيم؟

6-    به گواهي كساني كه زماني كنكوري بودند و با اين غول دست و پنجه نرم كرده اند و الان دانشجوي رشته تاپي (مثل پزشكي و داروسازي و دندانپزشكي و...... ) هستند و با دلي آرام تحصيل مي كنند كار كردن با نمونه سوالات كنكور سراسري به روند و شيوه مطالعه كتابهاي زيست شناسي معني داده و سمت و سو ميدهد و برعكس به گواهي كساني كه در رشته ضعيف تري قبول شده اند هراس از اينكه نمي توانم جواب درست را از ميان گزينه هاي رنگارنگ انتخاب كنم (بنابراین با سوالات كنكوري كار نكردم و زور زدم به خر خواني) باعث شد كه درصد پاييني را بياورم آيا برايمان مسجل نيست كه بايد كنكور وار در اين عرصه وارد شد.

و اما از اشكالات كلاسهاي كنكور گروهي و كلاسي  موارد زیر قابل اشاره است که:

1- امكان رفع اشكال شخصي و پرسشهاي مختلف بسار كم بوده و از قابليت تكرار سوال در حد كمي بر خوردار هستند.

2- اتلاف وقت طي اياب و ذهاب

3- ناآرامي رواني از اين نظر كه موقعيت و رفاه همانند منزل شخصي نيست.

4- اتلاف انرژي بيشتر

5- كمترين امكان مانور و تمركز و جهت دهي روي مطلبي كه ميخواهيم بياموزيم

6- عدم امكان تغيير ساعات آموزش حتي اگر بيمار باشيد و لاجرم با غيبت در كلاس كنكور وقفه پيش ميآيد.

شاید مقرون به صرفه بودن از نظر مالی از مهمترین دلیل استفاده از این کلاسها می باشد.

بنابراین دانش آموزان و اولیای محترم:

بافراهم کردن شرایط خانه جهت تشكيل كلاس كنكور زيست شناسي  با نازل ترين هزينه به پيشرفت خود و يا فرزند عزيزتان کمک کنید.

ويژگي هاي تدريس اينجانب:


1-شناسايي و باز آموزي آن بخش از موضوعاتي  زیستی كه درست درک نشده است.
2- ارائه نكات كليدي و استنباطي
3- در گير كردن فني دانش آموز با  نمونه تست ها
4- آموزش گام به گام
5- ارائه تكليف براي جلسه بعد

6- سنجش پیشرفت مهارت تست زنی و ترمیم نقاط ضعف

 

با من تماس بگيريد و برنامه آموزش هفتگي را در اسرع وقت دريافت داريد.
دكتر فرزانه (ليسانس دبيري زيست شناسي – فوق ليسانس بيوشيمي باليني – دكتراي ژنتيك مولكولي)- دبير رسمي با سنوات تدريس۲۲ ساله در آموزش و پرورش كرج
09123667097 – دکتر  فرزانه

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 10:45  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

اخیرا معلوم شده که پراکسید هیدروژن در مو تجمع یافته و از آن‌جا که دیگر آنزیم‌هایی که اثرهای سوء «پراکسید هیدروژن» را ترمیم می‌کنند نیز دچار کاهش شده‌اند رنگ مو به سفید تغییر می‌کند.مطالعه‌های جدید....


نشان می دهد زنجیره‌ای از واکنش‌ها موجب از بین رفتن رنگ موها از داخل به بیرون می‌شود.

به‌گزارش سایت خبری، پزشکی «وب ام. دی.» (WebMD)، دانشمندان ممکن است به‌زودی علت سفید شدن مو را مشخص کرده و درهای جدیدی به‌روی استراتژی‌های مقابله با این پدیده را ارائه دهند.این گزارش می‌افزاید: فرایند سفید شدن موها زمانی شروع می‌شود که در میزان آنزیمی به‌نام «کاتالاز» (Catalase) کاهش رخ دهد.کاهش «کاتالاز» (Catalase) به‌معنی این است که «پراکسید هیدروژنی» که به‌طور طبیعی در مو وجود دارد دیگر نمی‌تواند تجزیه شود. بنابراین «پراکسید هیدروژن» در مو تجمع یافته و از آن‌جا که دیگر آنزیم‌هایی که اثرهای سوء «پراکسید هیدروژن» را ترمیم می‌کنند نیز دچار کاهش شده‌اند رنگ مو به سفید تغییر می‌کند.

کاهش آنزیم‌های «ب» (B) و «ام. اس. آر. ای»(MSR A) و همراه با افزایش «پراکسید هیدروژن» مانع سنتز آنزیمی به‌نام «تیروزیناز» می‌شود که مسؤول تولید «ملانین» در فولیکول‌های موی سر است. هر تغییری در میزان «ملانین» مو موجب تغییر رنگ مو می‌شود؛ در نتیجه کاهش «ملانین» موجب روشن‌تر شدن رنگ مو می‌گردد.

به‌گفته‌ی پروفسور «کارین شالروت» (Karin Schallreute) استاد دانشگاه «برادفرد» (University of Bradford) به‌کارگیری روشی برای جلوگیری از این فرایند می‌تواند از روند سفید شدن مو پیشگیری کند.

 

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 10:44  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

فصل ۱

-

-

-

۲ فصل

۴/۵

۱

۲

۳ فصل

۶/۵

۱/۵

۳

۴ فصل

۴/۵

۱

۲/۵

تا صفحه ۸۱ فصل ۵

۴/۵

۱/۵

۲/۵

۶ فصل

-

۲

۱/۵

۷ فصل

-

۶/۵

۴/۵

۸ فصل

-

۲/۵

۱/۵

۹ فصل

-

۴

۲/۵

جمع

۲۰

۲۰

۲۰

 
+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 10:43  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

فصل ۲

1-ماده ایی که با عث تجزیه ساکارز می شود چه  ما هیتی داردو محصول عمل آن چیست؟

 

2-قندهای زیر را براساس جرم مولکولی مرتب کنید :

 

   فروکتوز   -لاکتو ز –نشاسته – ریبوز – ساکارز 

 

3-منومر گلیکوژن و همو گلوبین را بنویسید  .

 

4- منظور از هیدروژنه کردن چیسیت؟

 

5- چگونه میتوان فعالیت آنزیم ها را کم یا زیاد کرد ؟

 

6-کدام آنزیمهای بدن انسان در محیط اسیدی فعال اند؟

 

7-کدام آنزیم در بدن انسان ساخته نمی شود اما در بدن بعضی از جانداران وجود دارد ؟

   

8-ویتامین هاومواد معدنی چگونه باعث افزایش سرعت انجام واکنشهای آنزیمی می شوند ؟

 

9-

 الف)پروتیین ها از چه نظر با هم متفاوت هستند ؟

 

ب)اسیدهای آمینه چه تفاوتی با یگدیگر دارند ؟

 

10-گوناگونی موجوددرعالم جانداران به گوناگونی کدام مولکول های زیستی مربوط می شود؟                                                                                                                  

 

11-گالاکتوز محصول عمل کدام آنزیم است ؟    (ساکا راز   -لاکتاز  )

 

12-از تجزیه ی کدام مورد ،گالاکتوز حاصل می شود ؟   (قند شیر   -  قند خون  )

 

13-دریک تری گلیسرید وجود پیوند دوگانه باعث کدام ویژگی میشود؟(جامدبودن– سیالیت)

 

14-

الف)نام پلی ساکارید ذخیره ای در گیاهان را بنویسید .

 

ب)رشته های موجود در رباط جزو کدام دسته از پرو تیین ها هستند.

 

15-پلی مریزاسیون نوکلئو تید ها چگونه واکنشی است؟

 

16-دو اسید آمینه توسط کدام نوع  پیوند به هم متصل می شوند ؟

 

17-پیوند های پر انرژی ATP در کدام بخش آن وجود دارند ؟

 

18-قند ذخیره ای کبد........است و این ماده در گروه ......... قرار دارد .

 

19-باز آلی موجود در ساختار ATP  ......نام دارد.

 

20-از آنزیم .......در زدودن مو از روی پوست استفاده می کنند .

 

21-پراکسیدهیدروژن در...... تولیدمی شودوتحت اثرآن.......تجزیه شده تبدیل به...و....می شود .

 

22-درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید .

 

الف)آرسنیک جا یگاه فعال آنزیم را تغییر میدهد

 

ب)بیشتر آنزیم های بدن انسان در PH قلیایی فعال هستند

 

ج)کوتین از پروتیین های ساختاری است که در مو وناخن وجود دارد

 

د) در طول انجام یک واکنش شکل جایگاه فعال آنزیم دائم تغییر می کند .

 

ه) قابلیت انحلال موم کمتر از فسفو لیپید است

 

و)تجزیه ی پلی مر یک واکنش انرژی زا است.

 

ر)دو منوساکارید گلوکز وفروکتوز با سنتز آبدهی مولکول ساکارز را ایجاد میکنند .

 

23-چرا روغن زیتون مایع است چگونه میتوان آن را جامد کرد؟

 

  24-   مصرف کدام دسته چربی ها کم خطر تر است چرا ؟

 

25-ریبوز جزو کدام دسته از هیدرات های کربن است وچه نقشی دارد؟  

 

26-گیاهان چگونه انرژی موردنیاز خودرا تأ مین می کنند؟

 

27-یک پلی مر غیرزیستی را با نام منومر آن بنویسید .

 

28-از ویژگی آنزیم ها به دو مورد اشاره کنید .

 

29-

الف)بیشترین ترکیب آلی در طبیعت چیست؟

 

ب)مونوساکارید های سازنده ی قند شیر رابنویسید

 

30-نحوه ی تولید ومصرف ATP در سلول را بنویسید .

 

31-در یک زنجیره ی پپتیدی که از 20 آمینو اسید تشکیل  یافته چند پیوند پپتیدی

 تشکیل میشود وچند مولکول آب تولید می شود؟

۳۲-یک پلی پپتید چگونه تشکیل می شود؟

 

                          فصل ۳

 1)چگونه میتوانیدبزرگنمایی یک میکروسکوپ را به دست آورید ؟

 

2-در سلول جانوری کدام یک از اندامکهای غشا ء دار زیر وجود دارد؟

 

(میتوکندری –لیزوزوم –کلروپلاست –شبکه آندوپلاسمی –ریبوزوم )

 

3-چه زمانی در یک سلول پدیده ی پلاسمولیز اتفاق می افتد؟

 

4-علت عبور مولکول های آب از سدی به نام غشای پلاسمایی چیست؟

 

5-دانه های روی شبکه ی آندوپلاسمی زبر چه نقشی دارند؟

 

6-تعداداجسام گلژی در چه سلولهایی بیشتر است وتعدادآن در سلول بستگی به

 

چه عاملی دارد؟

 

7-فرآیند غشا سازی در شبکه آندوپلاسمی  زبر را بنویسید .

 

8-اگر اندازه طول نمونه ای4 /.میلی لیتر باشد و بزرگنمایی عدسی شئ و چشمی میکروسکوپ به ترتیب x10 و     x50 باشد طول تصویر این نمونه چقدر

 

خواهد بود؟

9-ضخیم بودن دیواره ی سلولی در گیاهان به دلیل وجود کدام لایه است ؟                          

 

10- برای  تولید آنزیم های تجزیه کننده  به کدام اندامک  سلولی نیاز است ؟

 

11-آیا با  تغییر شرایط محیطی مثل نور ،پلاست ها ی سلولهای گیاهی  می

 

توانند به یکدیگر تبدیل شوند؟

 

12-این واکنش در کدام اندامک سلولی انجام می شود؟

                               H202 ----------à 2 H20 +02

13-یک پلی پپتید ساخته شده برای تبدیل به گلیکو پروتیین  ابتدا وارد کدام اندامک می شود؟

 

14-حفظ غلظت  محیط درونی سلول در آغازیان آب شیرین به کمک کدام اندامک انجام می شود؟

 

15-آنزیم های لازم برای ساختن ATP در کدام قسمت میتو کندری قرار دارند؟

 

16-نقش مو لکولهای پذیرنده در غشای سلول را بنویسید

 

17-بیشترین تعداد مولکول های غشای سلول ......است.

 

18-ساختارگلژی با شبکه آندو پلاسمی صاف را مقایسه کنید

 

19-داروی مانند اریترو مایسین با چه مکانیسمی باعث مرگ باکتری می شود؟

 

20-اهمیت تور ژسانس در سلولهای گیاهی چیست؟

 

21-ریبوزوم موجود در سلول موش را با ریبوزوم یک سلول باکتری مقایسه کنید .

 

22- با طرحی ساده فرآیند آندو سیتوز را نشان دهید.

 

23-اگر یک سلول جانوری در محیط رقیق تر از خودش قرار بگیرد چه اتفاقی میافتد؟ 

 

 24-ساختار میتوکندری با کلروپلاست را مقایسه کنید 

 

25-درانجام هر یک از اعمال زیر کدام اندامک سلولی نقش دارد؟                                 

 

الف)حفظ محیط درونی سلول پارمسی     ب)ذخیره یون کلسیم در سلول ماهیچه ای 

 

26-نقش کریستا در میتوکندری و صفحه ی چرخان در میکروسکوپ چیست؟

 

27-انواع واکوئل را نام ببرید

 

28-از راههای انتقال مواددر سلول کدام یک بدون صرف انر ژی است؟

 

29-کروماتین چیست وچگونه کروموزوم را بوجود می آورد؟

 

30-مشخصه سلول های یوکاریوت وپروکاریوت را بنویسید .

 

31-کدام یک از اندامک های زیر ریبوزوم یافت نمی شود؟

 

هسته –میتوکندری –کلروپلاست –شبکه آندوپلاسمی

 

32-پاسخ کوتاه دهید :

 

الف) جنس اسکلت هسته ای چیست؟

 

ب)ساختار ریبوزوم تشکیل شده از ........

 

ج) کلروپلاست در خزه چه مشخصه ای دارد؟

 

33-جاهای خالی را  با باسخ مناسب پر کنید :

 

الف)بسیاری از آنزیم های لازم برای فرآیند های متابولیسمی سلول  درون ......جای دارند

 

ب)پادتن ها مولکولهای پروتیینی هستند که توسط .....ساخته می شوند .

 

ج)اندامک .....در نمو جنینی نقش حیاتی دارد.

 

ج)هرچه غلظت محلولی بیشتر باشد فشاراسمزی آن .....است.

 

د)در سلول های گیاهی مواد غذایی در ....تولید و در .........برای آزادکردن انرژی تجزیه  می شوند .

 

34-در کدامیک از مناطق زیر پروتیین سازی انجام نمی شود ؟(مشخص کنید)

 

میتوکندری---هسته ---کلروپلاست ----سیتوپلاسم

 

35-وجود ........در میتوکندری و........در کلروپلاست باعث بالا رفتن توانایی کاری و

 

بازدهی بهتر هر کدام از این اندامک ها شده است.

 

36-آنزیم های لازم برای ساختن ATPدر کدام قسمت میتو کندری قرار دارند؟

 

37-جذب انرژی خورشید در کدام قسمت کلروپلاست انجام می شود ؟

 

38-در آغازیان آب شیرین حفظ محیط درونی سلول به کمک کدام اندامک انجام می شود؟

38-فرآورده های دفعی حاصل از متابولیسم در سلول های گیاهی ، در کدام

 

اندامک جمع می شود ؟

 

39-درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید .

 

الف)گاز های تنفسی از طریق انتشار بین سلول و محیط مبادله میشوند                      

 

 ب) در انتشار تسهیل شده مولکول های مواد از محیط پر تراکم به محیطکم تراکم می روند.

 

40-فسفو لیپید ها در کدام اندامک سلولی سنتز می شوند؟

 

41-لایه ی خارجی غشای هسته به کدام اندامک سلولی متصل است ؟

 

42-در ساختا ر کدامیک از اندامکهای  سلولی زیر RNA ،جود ندارد؟

 

میتوکندری ---- کلروپلاست -----شبکه ی آندوپلاسمی ---- ریبوزوم

 

43-پدیده اسمز در چه جایی رخ می دهد؟

 

44-در سلولهای گیاهی کدام یک از اندامک های غشادار زیر وجود دارد؟

 

دیواره سلولی –واکوئل مرکزی –لیزوزوم –ریبوزوم

 

45-واکوئل ها از چه نظر با هم متفاوت هستند؟

 

46-چرا دیواره سلولی در قارچ ها یکپارچه است ؟

 

47-به طور کلی اندامک های دستگاه غشایی درونی چه نقشی دارند؟

 

48- دومورد از همانندی های تریکودینا و سلولهای بدن انسان را بنویسید

 

49-به چه دلیل اندازه یسلول از حد معینی بیشتر یا کمتر نمی شود؟

 

50-الف)جسم گلزی با همکاری شبکه آندو پلاسمی چه کاری انجام میدهد؟

 

   ب)-چه رابطه ای بین  غلظت یک  محلول با فشار اسمزی آن وجود دارد؟ 

 

  ج) -بدیده ی انتشار ساده رابا انتقال فعال مقایسه کنید

 

د)نقش صفحه ی چرخان ودیافراگم در میکروسکوب چیست؟

 

51- ساختار گلژی با شبکه ی آندو پلاسمی را مقایسه کنید

 

52- لیزوزوم در نموجنینی چه نقشی دارد؟واین اندامک به وسیله ی کدام اجزاء 

 

دستگاه غشایی درونی تولید می شود؟

 

53-  شبکه آندوپلاسمی صاف وزبر ازچه نظر با هم تفاوت دارند؟

 

فصل ۴

 1-دو جلبک سبز را نام ببرید .

 

2-مفهوم کلنی و تمایز را بنویسید .

 

3- وظیفه بافت پوششی سنگفرشی یک لایه را بنویسید.                                      

 

4- در هر یک از موارد زیر چه نوع بافت پوششی وجود دارد؟

 

سطح خانه های ششی –درون مری –مویرگ خونی –سطح داخلی دهان

 

5-نقش بافت پیوندی سست چیست؟

 

6- ترکیب سازنده ی غشای پایه را باذکر نقش آن بنویسید

 

7-بافت ماهیچه ای در جدار مثانه از چه نوعی است؟

 

8-سلول تغذیه کننده ی نرون  کدام است؟

 

9-ماده ی زمینه ای در بافت استخوان شامل چه ترکیباتی است؟

 

10-نام رشته های که پیام عصبی را به سوی جسم سلولی هدایت می کنند ؟

 

11-وظیفه ی رباط و زرد پی را بنویسید

 

12-چرا ماهیچه ی مخطط به این نام خوانده می شود ؟

 

13-مشخصات سلول ها در بافت ماهیچه ای مخطط را بنویسید

 

14-جملات صحیح وغلط را مشخص کنید

 

الف)در بافت پوششی فضای بین سلولی زیادی وجود دارد

 

ب)بافت ماهیچه ی دو سر بازو تحت کنترل اعصاب ارادی است.

 

ج)در برش عرضی ریشه یک گیاه علفی مرزمشخصی بین پوست و استوانه مرکزی

 

وجود ندارد                                                                                                                        د) سلولهای بافت پارانشیم دارای دیواره اولیه سلولزی و ضخیم اند .

 

ه)سلول های ماهیچه ی مخطط بعداز تولد باتقسیم میتوز افزایش می یابند

 

15- سرعت حرکت مواد در آوند چوب و آبکش را مقایسه کنید

 

16- سرعت حرکت مواد در عناصر آوندی سریعتر است یا تراکئیدها ؟چرا 

 

17- در ساختار کدام نوع بافت هادی، سلول همراه وجود دارد؟ نقش این سلول ها را بیان کنید.

18- سلول های بافت اسکلرانشیمی را نام ببرید.

 

19-سا ختارعناصر آوندی و تراکئید ها را مقایسه کنید .

 

20- در کدام نوع بافت: 

 الف)سلولها از طریق لان به هم مرتبطند ؟

 

ب)دارای پرو تو پلاسم زنده اند ؟

 

ج)سیستم هدایت مواد خام در گیاهان گلدا رند؟

 

21-نقش هر یک از بافت های زیر را بنویسید :الف)کلانشیم    ب) اسکلرانشیم

 

22-قسمت سخت هسته ی آلبالو از چه نوع بافتی است؟

 

23-مشخصه ی سلولهای بنیادی را بنویسید .

 

24- وضعیت استقرار آوند چوب وآبکش را در ریشه و ساقه ی گیاهان علفی مقایسه کنید

 

25-الف)اشعه مغزی چیست؟

 

ب) نقش کلاهک وپوستک را بنویسید.

 

26-در کدام نوع بافت پیوندی رشته های کلاژن به میزان بیشتری وجود دارند؟

 

27- جاهای خالی را با کلمات  مناسب پر کنید :

 

الف)منشأ تار کشنده .....است

.

ب) پارانشیم فتو سنتز کننده ........نام دارد

 

ج)اشعه ی مغزی در گیاهان علفی از بافت .......پر شده است.

 

د)سلولهای نگهبان روزنه در ساقه از تمایز سلول های ........به وجود میآیند

 

ه)منشأ تشکیل ریشه های فرعی در لوبیا ........است

.

و)سلولهای پارانشیم فتوسنتز کننده  .........نام دارند

 

ر )در بافت آبکش، سنتز پروتیین به توسط ......انجام می شود

 

28-اهمیت وجود بافت عصبی در بدن را بنویسید                                                     

 

29-الف)جهت هدایت پیام عصبی در یک سلول عصبی چگونه است؟

 

ب)بافت عصبی از دو دسته سلول تشکیل شده است آنها را نام ببرید.

 

30-هر یک از مشخصات ذکر شده در زیر مربوط به کدام نوع بافت ماهیچه ای است؟

 

الف)سلول هاتک هسته –مخطط – غیرارادی

ب)سلول ها مخطط –انشعاب دار –غیر ارادی

ج)سلول هاارادی –باشدت انقباض آهسته-دوکی شکل                                

 

31  -بافت پیوندی سست چه نقشی دارد؟

 

32-اهمیت وجود غشای موکوزی در لوله تنفسی چیست؟

 

33-بافت پیوندی خون از دو بخش تشکیل می شود انها را بنویسید .

 

             فصل ۵        

1-نقش هر یک از موارد زیر را بنویسید

 

 الف)سلول های تاژک دار کیسه ی گوارشی هیدر

 

ب)چینه دان در پرندگان          ج)معده در ملخ        د)دریچه ی کاردیا در انسان

 

2-نام موارد ذکرشده درزیر را بنویسید  

 

 الف)دریچه ی انتهای مری

 

ب)هورمون محرک ترشح بی کربنات از پانکراس

 

3-منظور از گوارش شیمیایی غذا چیست؟

 

4-برای هر مورد یک دلیل بیاورید:                                                                        

الف) درحالت عادی، هنگام بلع غذا ،غذا وارد نای نمی شود

 

ب)آسیب دیواره ی معده باعث کم خونی می شود

 

ج)چربی ها از طریق مویرگ خونی جذب نمی شوند                                                                             

 

د)در گیاهخواران طول لوله ی گوارشی افزایش یافته است

 

ه)روده باریک جایگاه اصلی گوارش و جذب غذاست

 

5- ترکیب سازنده صفرا را نام ببرید

 

6-ماده ی محرک ترشح اسید کلرید ریک از کجا ترشح می شود ؟

 

7-پاسخ کوتاه دهید :

 

الف)محل ترشح هورمون گاسترین کجاست

 

ب)نام آنزیم موجود در بزاق که نشاسته را به مالتوز تبدیل میکند                                                                                     

 

ج) نقش زبان کوچک در بلع غذا چیست

 

د) نقش سنگدان در جانوران چیست

 

ه) ماده ای که باعث کاهش خاصیت اسیدی کیموس معده می شود                                                   

و)محل ساخت و ذخیره ی صفرا  در کجاست

 

ر) ماده ی فعال کننده ی آنزیم پپسین چیست

 

ز)فاکتور داخلی معده بر جذب کدام ویتامین موثر است

 

ر)جایگاه دوازدهه  و پیلور را بنویسید

 

8-در روده ی کوچک ،یون کلسیم ،اسیدهای چرب وویتامین D (به ترتیب )طبق کدام فرآیند جذب می شوند؟

 

9-در نشخوار کنندگان غذا پس از بلع مجدد ،بلافاصله از مری به کدام قسمت معده وارد می شود؟

 

10-منظور از جذب غذا چیست؟

 

11-جانداران برای مصون ماندن مولکولهای زیستی خود از آسیب آنزیم های گوارشی

 

چه نوع ساز گاری را پیدا کرده اند؟

 

12-در ساختار لوله گوارشی ملخ به ترتیب بخشهای زیر وجود دارد :

 

دهان....... مری ......و........کیسه های معدی و معده .........وروده و مخرج

13-روده بند یا صفاق چیست؟

 

14-جملات درست و غلط را مشخص کنید :                                                                          

 

الف) ماهیچه ی دیواره ی لوله ی گوارشی د رابتدای حلق از نوع ارادی ودر بقیه ی قسمت ها ماهیچه ی صاف است .

 

ب)بافت پوششی در روده و معده از نوع استوانه ای است

 

ج)کار دندان در پرندگان به عهده ی چینه دان است .

 

د)ترشح بزاق هنگام خواب متوقف می شود.

 

ه)دریچه ی کاردیا از ورود محتویات معده به مری جلو گیری می کند

 

و)شدت حرکات دودی در روده ی باریک انسان زیاد است

 

ز)در هیدر گوارش مواد غذایی ابتدا به صورت درون سلولی و سپس به صورت برون سلولی است.

15-الف)مرکز کنترل عصبی جویدن در کجاست

 

ب) مکانیسم بلع غذا را بنوسید

 

16-درترکیب بزاق نقش آمیلاز وموسین ولیزوزیم را به ترتیب بیان کنید

 

ب)غدد بزاقی را نام ببرید

 

ج) در ترشحات کدام غده بزاقی پتیالین وجود دارد

 

د)ترشحات غده ی بناگوشی با سایر غدد بزاقی چه تفاوتی دارد؟

 

17-مهمترین عوامل مؤ ثر برتخلیه ی معده را بنویسید

 

18-درترکیب شیره ی معده  چه موادی وجود دارد ؟

 

19- هریک ازمواردزیرتوسط کدام دسته از سلول های دیواره ی معده ترشح می شوند؟

 

آنزیم  ها –اسیدکلریدریک ---موسین---فاکتور داخلی معده

 

20-حرکات دودی در لوله ی گوارشی چگونه کمک به حرکت غذا در لوله ی گوارشی می کند؟

21-الف)در شیره ی معده نوزادان آنزیم .......سبب رسوب پروتئین شیر می شود .

 

ب)پپسینوژن تحت اثر ........ تبدیل به پپسین  فعال می شود .

 

ج)قویترین آنزیمهای گوارشی توسط غده ی.......ترشح وبه........می ریزد.

 

د) ابتدای روده ی بزرگ ......نام دارد وبه زایده آپاندیس ختم می شود

 

ه)حاصل فعالیت باکتریها درروده ی بزرگ انسان ویتامین .....و...است.

 

و)مواد رنگی صفرا ......و........میباشند که از تجزیه ......به وجود می آیند

 

22-هریک از موارد زیربا چه مکانیسمی از جدار روده جذب می شوند؟

 

الف)قندهای ساده                    ب)آـمینو اسید ها

ج)چربی ها                                د)ویتامین ها

23- ماهیچه های حلقوی داخلی و خارجی روده ی بزرگ در محل مخرج از چه نوعی اند؟

 

24-فلورهای میکروبی موجود در روده ی بزرگ انسان چه نقشی دارند؟

 

25-زردی یا یرقان چگونه ایجاد می شود؟

 

26-چگونگی تشکیل سنگ صفرا را بنویسید

 

27-در افرادی که کیسه ی صفرا ی خود را به علت بیماری از دست داده اند در مصرف

 

کدام دسته ی موا د غذا یی بایداحتیاط کنندچرا؟

 

28- ترشحات غده های دیواره روده باریک شامل چه ترکیباتی است؟

 

29-چرا در دگردیسی قورباغه رشد روده نسبت به بقیه یقسمتهای بدن جانور کمتر است؟

 

30-چرا در جانوران نشخوار کننده(مانندگاو) نسبت به جانورانی که نشخوار نمی کنند (مانند فیل)سلولز کاملتر تجزیه می شود؟

 

31--بخشهای مختلف معده ی گاو را به ترتیب بنویسید

 

32-- هر یک از اعمال زیر در چه قسمتی ازمعده گاو انجام می گیرد؟

الف)جذب آب           ب)گوارش شیمیایی غذا      ج)تجزیه سلولز

 

33-ترکیب صفرا رانام ببرید.

 

34-اهمیت وجود پرز ها و میکرو پرزها در روده ی کوچک را بنویسید

 

35-میزان ترشح شیره ی پانکراس چگونه تنظیم می شود؟

 

36-گوارش کدام دسته از مواد غذایی از دهان آغاز می شود؟

 

37-هورمون سکرتین – گاسترین هر یک به توسط چه قسمتی از دستگاه گوارشی ما ترشح می شوند؟

 

38-با توجه به PH اسیدی در معده چگونه سطح داخلی معده از اثر شیره ی معده مصون می ماند؟

 

39-به طور کلی ترشحات برون ریز پانکراس شامل چه ترکیباتی است؟

 

 

                                                 فصل ۶

1-جانداری را نام ببرید که دارای تنفس پوستی است و شرایط لازم برای این نوع تنفس را بنویسید

2- دستگاه تنفسی در حشرات از چه نوعی است ؟ 

 

3-حشرات برای انتقال گازهای تنفسی به دستگاه گردش مواد احتیاج ندارند چرا؟

 

4-سور فاکتانت از کدام سلولها ترشح می شود وکار آن چیست؟

 

5-مجاری تنفسی در انسان را به ترتیب نام ببرید

 

6-چگونه میتوان حجم تنفسی را محاسبه کرد؟

 

7-بیشترین درصد اکسیژن به چه صورت در بدن جابجا می شود؟(چند درصد)

 

8-آیا در خونی که از اندامها توسط سیاهرگها می آیدO2 وجود دارد (به چه میزانی)

 

9-پاسخ کوتاه دهید:                                                                                                          

 

الف)مرکز کنترل عصبی تنفس غیر ارادی در کجاست؟

 

ب) واکنش H b+02 در کجاصورت می گیرد؟

 

ج)سطح تنفسی در ماهی چیست؟

 

د)مهمترین عامل مؤ ثر بر ترکیب اکسیژن وهموگلوبین چیست؟

 

ه)مرکز کنترل تنفس ارادی در کجاست؟

 

 

 

10-ساختار نای ونایژه را مقایسه کنید

 

11-برای هر مورد یک دلیل بیاورید :                                                                             

 

الف)مجرای نای همیشه باز است.

 

ب)در نوزادان نارس تنفس به زحمت صورت می گیرد                                                                       

 

ج) در جانوران خشکی زی آبشش برای  تنفس مناسب نیست.

 

د)در بیماری آسم تنفس مشکل می شود..

 

12- در جاهای خالی کلمات مناسب بگذارید                                                                                                

 

الف)در تنفس آرام وطبیعی .....مهمترین نقش را در حرکات ششهادارد

 

ب)بیشترین حجم دی اکسید کربن در خون به صورت ........منتقل می شود .

 

ج-گازهای تنفسی طی فرآیند........در سلول ها مبادله می شوند

 

د) وجود سورفاکتانت کشش سطحی کیسه های هوایی را .........میدهد

 

ه)پس از بازدم شدید ،مقداری هوا در شش ها باقی می ماند که به آن .... می گویند

 

و)در .......و........قفسه ی سینه به توسط .......از حفره ی شکمی جدا میشود

 

ر)بافت ماهیجه ای در دیافراگم از نوع ........است

 

ز)در ماهی برای افزایش تبادل گازها بین خون وآب ،جهت جریان آب، وخون در رگها.....است

 

13-فعالیت تنفسی انسان در اثر افزایش کدام یک بیش تر می شود؟

 

(دی اکسید کربن خون ----- دی ا کسید کربن هوا)

 

14-همه ی موارد ذکر شده در زیر ازوظایف مایع و فضای جنب است به جزء :

 

الف)ایجاد فشار منفی بر روی ششها        ب)سهولت حرکت ششها

 

ج)تغذیه ی ششها          د)نیمه باز نگه داشتن ششها در هنگام باز دم عمیق

 

15-نقش مایع مخاطی درون مجاری تنفسی را بنویسید .

 

16-تون صدا بستگی به چه عواملی دارد؟

 

17-مکانیسم تولید صدا را بنویسید

 

18- میل ترکیبی کدام یک از گاز های زیربا هموگلوبین بیش تر است ؟

 

اکسیژن----دی اکسید کربن ---منواکسید کربن 

 

19-هر مولکول هموگلوبین قدرت حمل چند مولکول اکسیژن رادارد؟

 

20-الف)هوای مرده –هوای باقیمانده را تعریف کنید

 

ب)سه روش انتقال گاز دی اکسید کربن در خون را نام ببرید

 

21-محل استقرار آنزیم انیدراز کربنیک کجاست و این آنزیم تشکیل کدام ماده را کاتالیز می کند؟

22-هنگام دم وضعیت دیافراگم وحجم قفسه ی سینه چگونه است؟

 

23-در پرندگان بیش ترین حجم هوای اکسیژن دار در کدام کیسه ی هوادار تجمع می یابد؟

24-در رابطه با دستگاه تنفس پرندگان :

 

الف)در هنگام دم هوای تهویه نشده به ......وارد میشود.

 

ب)در هنگام دم هوای تهویه شده حاصل از دم قبلی به ..........وارد میشود

 

ج)هنگام بازدم هوای تهویه نشده حاصل از دم به درون .......واردمیشود

 

د)در هنگام بازدم هوای تهویه شده حاصل ازدم قبلی از ......خارج میشود .

 

25-منظور از ظرفیت حیاتی چیست؟

 

26-اگر تعداد تنفس دریک دقیقه 12 بار باشد حجم تنفسی چقدر خواهد بود .؟

 

27-چه سازگاری هایی در غازهای وحشی،پرواز آنهارا در ارتفاعات امکان پذیر ساخته است؟

 

28-اکسیژن به چه صورت هایی درخون حمل میشود؟

 

29- مهمترین عامل انتشار اکسیژن در فضای بین سلولی چیست؟

 

30-درکدام یک از موارد زیر وجود سورفاکتانت اهمیت بیشتری دارد؟

 

(دم عمیق ----بازدم عمیق)

فصل۷

1.     گردش خون ملخ و كرم خاكي را با هم مقايسه كنيد وتفاوت آن ها را بنويسيد.

2.     چرا گردش خون انسان را مضاعف ولي گردش خون ماهي را ساده مي ناميم؟

3.     در قلب هريك ازجانوران زير چه نوع خوني  وجود دارد؟( تيره يا روشن)با ذكر دليل

ماهي –  قورباغه   -  كبوتر -  تمساح – گاو

4.     وضعيت دريچه هاي سيني ودولختي- سه لختي در پايان موج QRS چگونه است؟

5.     نحوه هدايت پيام الكتريكي قلب را توضيح دهيد.

6.     كم ترين و بيش ترين تعداد حفره هاي قلب در كدام يك از جانوران زير وجود دارد؟

                            ماهي قزل آلا-  وزغ – گنجشك

7.     با توجه به الكتروكارديوگرام قلب ، بيشترين وكم ترين حجم بطن ها مربوط به چه موجي  است؟

8.     نتيجه فشار تراوشي مويرگ چيست؟

9.     عوامل ايجاد كننده خيز را نام ببريد.

10. در هر دوره فعاليت قلب ، چه مدت زمان دريچه هاي سيني و دولختي- سه لختي باز هستند؟

11. با توجه به كلمات داخل پرانتز ، كلمه صحيح را انتخاب كنيد:

الف) از پروتئين هاي پلاسما كه در انعقاد خون نقش دارد(فيبرينوژن،هموگلوبين)

ب) دريچه اي كه به برگشت خون تيره به قلب كمك مي كند( لانه كبوتري، سيني)

ج) در قلب آن فقط يك دريچه دهليزي- بطني وجود دارد( قورباغه، ماهي قزل آلا)

د) جريان متناوب خون را به جريان پيوسته تبديل مي كند( سرخرگ، مويرگ)

ه) از مونوسيت ها به وجود مي آيند وبيگانه خواري دارند (نوتروفيل ، ماكروفاژ)

م) از دسته گرانولوسيت هاست و بيگانه خوار نيست( بازوفيل ، نوتروفيل)

12. نوتروفيل ومونوسيت را در زير ميكروسكوپ چگونه از هم تشخيص مي دهيد؟

13. گردش مواد در عروس دريايي چگونه انجام مي گيرد؟

14. چه عواملي در بروز آنمي نقش دارند؟

15. چه عواملي در بروز پلي سيتمي مؤثرند؟

16. گره سينوسي دهليزي در كجا قرار گرفته و نقش آن چيست؟

17. دريچه ميترال در كجا قرار دارد  از جنس چه بافتي است ونقش آن چيست؟

18. با رفتن به ارتفاعات ، ترشح هورمون اريتروپويتين افزايش مي يابد. چرا؟

19. كدام سلول هاي خوني در ايجاد مقاومت به ميكروب ها نقش دارند؟ نام ببريد.

20. هنگام انبساط بطن ها ، وضعيت دريچه هاي سيني و دولختي- سه لختي چگونه است؟

21. درساختارقلب چندنوع بافت ماهيچه اي وجود دارد نام ببريد و كار هر يك را بنويسيد.

22. انتشارتحريك الكتريكي دركدام قسمت بافت گرهي بيشتر ودر كدام قسمت كم تر است؟

23. تأثير هر يك از عوامل زير را بر منحني الكتروكارديوگرام بنويسيد:

        بزرگ شدن قلب-  انفاركتوس قلب – تنگي دريچه ها

24. كار سرخرگ ، سياهرگ و مويرگ را در دستگاه گردش خون بنويسيد.

25. ديواره سرخرگ ، سياهرگ و مويرگ راباهم مقايسه كنيد وتفاوت آن هارابنويسيد.اين تفاوت ها چه تأ ثيري در نحوه كار آن ها گذاشته است؟

26. چه عواملي مستقيمأ برديواره رگ هااثر گذاشته و باعث گشاد شدن آ ن ها مي شوند؟

27. چه عواملي موجب مي شوند تا حركت خون در رگ ها به فشار نسبتأ زيادي نياز داشته باشد؟

      28. پاسخ كوتاه دهيد:

v    سرعت متوسط خون در كدام رگ از همه بيشتر است؟

v    واكنش كدام رگ ها در برابر كمبود اكسيژن با نواحي ديگر بدن متفاوت است؟

v    در گردش عمومي خون كدام رگ ها نقش دارند؟

v    به انقباض در آمدن ماهيچه قلب را چه مي نامند؟

v    همولنف مربوط به چه نوع گردش خوني است؟

v    عامل تنظيم كننده توليد گلبول هاي قرمز چه نام دارد ؟

v    در گردش خون بسته ، خون با كدام سلول ها در تماس مستقيم است؟

v    بيلي روبين از تجزيه چه ماده اي به دست مي آيد؟

v    مسير گردش خون كوچك در انسان از كجا آغاز مي شود؟

v    كدام رگ ها مهم ترين نقش را در تغيير مقدار خون در بافت ها به عهده دارد؟

v    بيشترين مقدار خون در كدام رگ هاست؟

v    كم ترين نفوذ پذيري مربوط به كدام مويرگ هاست؟

v    بيشتر لنفوسيت ها به وسيله كدام بافت به وجود مي آيند؟

v    آسيب كدام اندام سبب بروز آنمي بد خيم مي شود؟

v    هيستامين و هپارين از كدام سلول هاي خوني ترشح مي شوند؟

v    دو بيماري خود ايمني مثال بزنيد.

v    اصلي ترين اندام هدف هورمون اريتروپويتين بعد از 5سا لگي كدام است؟

29. چگونگي حمل دي اكسيد كربن را به وسيله گلبول هاي قرمز شرح دهيد.

30. مواد لازم براي توليد گلبول هاي قرمز را نام ببريد.

31. تفاوت ايمني ذاتي و اكتسابي را بنويسيد.

32. نمونه هايي از واكنش هاي آلرژيك را مثال بزنيد.

33. ترومبو پلاستين در روند انعقاد خون چه نقشي دارد؟

34. در مراحل انعقاد خون وجود كلسيم در چه مرحله اي ضروري است؟

35.حاصل فعاليت ترومبين هنگام انعقاد خون توليد چه ماده اي است؟

36.لنف چگونه تشكيل مي شود؟

37.گره هاي لنفي در مسير كدام رگ ها قرار دارندو اهميت آن ها چيست؟

38.ناسازگاري Rhخون جنين ومادر در چه شرايطي بروز مي كند؟

39.گرانولوسيت و آگرانولوسيت را با هم مقايسه كنيد و تفاوت آن ها را بنويسيد.

40.در برش عرضي ريشه از بيرون به سمت داخل به ترتيب چه لايه هايي وجود دارد؟

41.دو راه اصلي عبور آب از عرض ريشه را نام ببريد.

42.قسمت عمده آبي كه از راه ريشه جذب گياه مي شود، چه سرنوشتي خواهد داشت ؟ چرا؟

43. چرا در لايه آندودرم ريشه انتقال مواد از طريق غير پروتوپلاستي امكان پذير نيست؟

44.وجود نوار كاسپاري در لايه درون پوست چه اهميتي دارد؟

45.چه عاملي آب را به درون سلول هاي تار كشنده وارد مي كندو بعد از ورود آب به اين سلول ها ، چگونه به آوند چوبي مي رسد؟

46.كشش تعرقي چگونه ايجاد مي شود وچه اهميتي دارد؟

47.نظريه هم چسبي – كشش را توضيح دهيد.

48.چه عواملي به كشيده شدن آب درون آوند هاي چوبي به سمت بالا كمك مي كنند؟

49.فشار ريشه اي چگونه ايجاد مي شود؟

50.آب جذب شده توسط ريشه به ترتيب از چه قسمت هايي عبور مي كند تا به آوند هاي چوبي برسد؟

51.تفاوت هاي تعريق و تعرق را بنويسيد.

52.روزنه هاي آبي و هوايي را با هم مقايسه كرده و تفاوت آن ها را بنويسيد.

53.ساز گاري هاي گياهان را براي كاهش عمل تعرق بنويسيد.

54.تعريق در چه شرايطي انجام مي گيرد؟ وچه تفاوتي با شبنم دارد؟

55.جهت گيري شعاعي رشته هاي سلولزي چه ويژگي را به سلول هاي نگهبان روزنه مي دهد؟

56.نحوه باز و بسته شدن روزنه هاي هوايي را توضيح دهيد.

57.نتيجه تورژسانس وپلاسموليز سلول هاي نگهبان روزنه چيست؟

58.چه عاملي مي تواند باعث كاهش پديده حباب دار شدگي در آوند هاي چوبي شود؟

59.بذر افشاني هوا چگونه صورت مي گيرد؟

60.در روشنايي و تاريكي دهانه روزنه هاي آبي چگونه است؟

61.در حركت مواد آلي در گياه، منظور از محل منبع و مصرف چيست؟ با ذكر مثا ل

62.با ذكر دليل بيان كنيد كه حركت تركيبات آلي در گياه نسبت به حركت آب پيچيده تر است.

63.حركت شيره خام وپرورده را با هم مقايسه كرده و تفاوت آن ها را بنويسيد.

64.مدل جريان توده اي مونش را با رسم شكلي ساده نمايش دهيد.

65.انرژي مورد نياز براي حركت فعا ل تركيبات آلي شيره پرورده چگونه تأمين مي شود؟

66.از شته ها چگونه در بررسي شيره پرورده استفاده مي كننند؟

 

 

فصل ۸

1.هو مئوستازي شامل چه اعمالي مي شود؟ اين اعمال چه اهميتي دارند؟

2.عامل مهم تعيين كننده نوع ماده دفعي نيتروژن دار در جانوران چيست؟

3.چرا جانوران خشكي زي نمي توانند آمونياك دفع كنند؟

4.نوع ماده دفعي اين جانوران رامشخص كنيد:  پلاناريا- ماهي- دوزيستان- انسان

5.مواد زير را به ترتيب سميّت رديف كنيد: (ازكم به زياد )

                      آمونياك – اوره ­­– اوريك اسيد

6.چراجانوران مناطق خشك،مي تواننداوريك اسيد رابه شكل بلورهاي جامد ازخوددفع كنند؟

7.موادي را كه كليه هاي انسان دفع مي كنند نام ببريد.

8.كار هر يك را در دستگاه دفع ادرار بنويسيد:

 نفرون ، ميز ناي ،لگنچه ، سرخرگ كليوي

9.در ساختار كلٍّي كليه چند بخش ديده مي شود ؟ نام ببريد و بنويسيد هر يك  درزيرميكروسكوپ چه منظره اي دارند؟ چرا؟

10.اولين و دومين شبكه مويرگي كليه چگونه تشكيل مي شوند؟ توضيح دهيد.

11.اولين و آخرين بخش يك نفرون چه نام دارند؟

12.سياهرگ كليه چگونه تشكيل مي شود و حامل چه نوع خوني است؟

 13.تشكيل ادرار حاصل چه پديده هايي است؟ نام ببريد.

14.تراوش را تعريف كنيد ونتيجه آن را بنويسيد.

15.چرا بايد عمل باز جذب در نفرون ها صورت بگيرد؟

16.باز جذب مواد در نفرون ها به چند صورت  انجام مي گيرد؟ با ذكر مثال هر يك را توضيح دهيد.

17. عمل ترشح را تعريف كرده و موادي را كه ترشح مي شوند نام ببريد.

18. كليه ها چگونه PH بدن را ثابت نگه مي دارند؟

19.ورود ادرار به مثانه چگونه صورت مي گيرد؟

20.تخليه ادرار از مثانه را توضيح دهيد.

21.انعكاس تخليه مثانه چگونه فعال مي شود؟

22.در ميز راه چند توع اسفنگتر وجود دارد؟ كار هر يك را بنويسيد.

23.چرا در نوزادان تخليه ادرار به صورت غير ارادي صورت مي گيرد؟

24.مركز عصبي تخليه ادرار در كجا قرار دارد؟

25.چه وقت افراد نياز به دياليز پيدا مي كنند؟

26.رگ وارد شده به دستگاه دياليز و رگ خارج شده از آن چه نوع رگي هستند؟

27.ويژگي هاي غشائ  دياليز كننده را بنويسيد.

28.محلول دياليز به چه منظور استفاده مي شود و در كجا قرار مي گيرد؟تركيب آن چيست؟

29. جانوران در كسب مواد آلي چه تفاوتي با گياهان دارند؟

30.مواد دفعي گياهان از چه راه هايي دفع مي شوند؟

31.مواد حاصل از متابوليسم گياهان در كجا ذخيره مي شوند؟ و چه نقش هايي دارند؟

32.جاهاي خالي را با كلمات مناسب پركنيد :

o       بيشتر مواد دفعي گياهان شامل ........و ........  و.............. است.

o       ماهي ها با ...........خود آمونياك دفع مي كنند.

o       وزغ هاي خشكي ................... دفع مي كنند.

o       دفع ...........نسبت به اوره به انرژي بيشتري نياز دارد.

o       هنگامي كه محيط داخلي بدن به حالت قليايي تغييرمي كند، كليه ها .............بيشتري دفع مي كنند.

32.پاسخ كوتاه دهيد:

o       باز جذب آب و آمينواسيدها به چه صورت است؟(فعال يا غير فعال)

o       هرم كليه شامل كدام لوله ها است؟

o       درصورتي كه pHخون كاهش يابد ،چه ماده اي درنفرون بازجذب وچه ماده اي ترشح مي شود؟

o       مهم ترين ماده دفعي نيتروژن دار بيشتر تك سلولي هاي ساكن آب ، چيست؟

o       ديواره لوله هنله شامل چه بافتي است؟

o       كپسول بومن و لوله پيچ خورده دور در در كدام بخش كليه قرار دارند؟

o       رگ واردشده وخارج شده دركپسول بومن ازچه نوعي هستند؟(سرخرگ يا سياهرگ)

o       چه عاملي باعث تحريك گيرنده هاي ديواره مثانه مي شود؟

o       در كدام قسمت لوله نفرون NaClبه دو صورت فعال و غير فعال باز جذب مي شود؟

o       در كدام يك از نواحي نفرون ميزان باز جذب NaClكم تر است؟

o       صمغ حاصل از متابوليسم گياهان در كجا انبار مي شود؟

 

فصل۹

 1.    بند پايان چه نوع اسكلتي دارند و جنس آن از چه ماده اي است؟

2.     ويژگي پا را در بند پايان بنويسيد .

3.     جانوران ثابتي مثل كيسه تنان چگونه غذا به دست مي آورند؟

4.     حركت در كرم خاكي كه اسكلت ندارد چگونه انجام مي گيرد؟

5.     وجود اسكلت در حركت چه نقشي دارد؟

6.     اسكلت دروني و بيروني را با هم مقايسه كنيد و تفاوت آنها را بنويسيد.با مثا ل

7.     چند نوع باله در ماهي وجود دارد؟ نام ببريد و كار هر يك را بنويسيد.

8.     نقش بادكنك شنا را در ماهي بنويسيد.

9.     دوكي شكل بودن بدن ماهي چه اهميّتي دارد؟

10.     در هنگام صعود پرنده ، فشار هوا در زير و روي با ل چگونه است؟

11.     وظيفه بالك در پرندگان چيست؟

12.           سه نوع ماهيچه را نام ببزيد وتفاوت هاي ساختاري آنها را بنويسيد.

13.           اصطلاحات زير را تعريف كنيد:

        ميون-  ساركومر – صفحه هنسن- ساركوپلاسم – ساركولم

14.       واحد ساختماني تارچه ، در ماهيچه مخطط چيست؟

15.       هر ساركومر از چند نوار روشن و چند نوار تيره و چند صفحه هنسن  ساخته شده است؟

16.       لوله هاي عرضي كه به درون ساركومر وارد مي شوند، انشعابات كدام اندامك هستند و چه نقشي دارند؟

17.          انقباض ايزوتونيك و ايزومتريك را با ذكر مثال مقايسه كنيد.

18.           الف) تونوس ماهيچه اي چيست؟  ب) چرا هنگام خواب رفتن ، گردن وپلكها پايين مي افتند؟ ج) در حفظ تونوس ماهيچه اي ، تار هاي ماهيچه اي چگونه عمل مي كنند؟

19.           اسكلت داخلي مهره داران ازجنس چست؟

20.           وظايف اسكلت را در انسان بنويسيد؟

21.           چند نوع استخوان در بدن انسان وجود دارد؟نام ببريد و مثال بزنيد.

22.           انواع با فت استخواني را نام ببريد ونحوه قرارگرفتن آنها رادراستخوان ها بنويسيد.

23.           تفاوت بافت اسفنجي ومتراكم را بنويسيد.

24.           سيستم هاورس را تعريف كنيد وبنويسيد مربوط به چه نوع بافتي است؟

25.           مايع مفصلي در كجا قرار مي گيرد و چه اهميّتي دارد؟

26.           غضروف چه تفاوتي با استخوان دارد و در كجا قرار مي گيرد؟

27.           مفصل را تعريف كرده و انواع آن را نام ببريد.

28.           نوع مفصل را بنويسيد: زانو – ران و نيم لگن  - آرنج- بازو وكتف

29.           استخوان ها در محل مفصل چگونه به هم متصل باقي مي مانند؟

30.           رباط و زرد پي چه نقشي دارند؟

31.           چند مورد از اهميّت ورزش كردن وانجام حركات نرمشي را بنويسيد.

32.           حركات فعال و غير فعال چه تفاوتي دارند؟

33.           انواع حركات فعال را نام ببريد.

34.           جنبش پيچش به چه علت به وجود مي آيد؟

35.           انواع حركت هاي القايي را نام ببريد ومثال بزنيد.

36.           انواع جنبش هاي گرايشي را نام ببريد.

37.           انواع تنجش ها را با ذكر مثال براي هر يك نام ببريد.

38.           نام جنبش هاي زير را بنويسيد:

          پراكنده شدن دانه ها در هوا- حركت سلول نر به سوي سلول ماده

         بسته شدن گل درشب– نفوذ ريشه در خاك- حركت سيتوپلاسم و اجزائ آن 

39.    جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:

      ماهيچه لب از نوع ..........و ماهيچه سرخرگ از نوع .........است.

*      هنگام انقباض ماهيچه ، طول ساركومر .........مي شود.

o       در جلوي بازوماهيچه............. و  در پشت بازوماهيچه........قراردارد.

o       ماهيچه چهارسردر.......ران و ماهيچه دو سر در ........ران قرار دارد.

o       ماهيچه توأم در پشت ساق پا قرار گرفته و زردپي آن ..........نام دارد.

o       دو سر استخوان دراز بافت .......و تنه آن بافت..........دارد.

o       بين استخوان ران و درشت ني استخوان...............قرار دارد.

o       زردپي از نوع بافت..........است .

o       در بافت ..........سلول ها به طورنا منظم در كنار يكديگر قرار دارند.

o       مچ پا داراي  ........عدد استخوان است كه بزرگترين آنها .........است.

o       استخوان هاي بازو شامل ...........و ...........است.

o       رشته هاي موجود در صفحه هنسن از نوع ..........هستند

+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 10:42  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

مقدمه:

    نوع مواد غذايي كه يك فرد در طول شبانه روز استفاده مي كند در تأمين نيازمنديهاي مغذي وي ، تعيين كننده است. در بين عناصر ضروري مورد نياز بدن، كلسيم نقش اساسي در ساختمان بافتهاي بدن و هم در واكنشهاي حياتي كه در بدن به وقوع مي پيوند به عهده دارد و عـــــــدم و يا كمبود مصرف آن مي تواند عوارض زيادي را براي افراد ايجاد نمايد.

    ضرورت توجه به كلسيم:

كلسيم يكي از عناصر ضروري مورد نياز بدن است كه بيشترين ميزان را در مقايسه با ساير عناصر در بدن دارا است. بدن يك فرد بزرگسال حدود 1200 ميلي گرم كلسيم دارد؛ حدود 99 درصد آن در اسكلت استخواني و 1 درصد آن در مايعات بدن توزيع شده است كه هر دو شكل آن از نظر نقشي كه به عهده دارند بسيار حايز اهميت هستند.
    تأمين نياز كلسيم بدن در افراد سالم علاوه بر موادغذايي مورد استفاده به شدت تحت تأثير عوامل جوي و موقعيت جغرافيايي است. به نظر مي رسد تأمين كلسيم در فصل زمستان از اين نظر مهم است كه اولاً تحت شرايط جوي، تابش مستقيم و شدت نور آفتاب كاهش مي يابد؛ ثانياً با توجه به سرماي فصل، ميــزان پوشش افراد كاملتر مي شود و از رسيدن نور آفتاب به پوست جلوگيري مي كند و ثالثاً به دليل كاهش تحرك و فعاليت ، ميزان دفع كلسيم افزايش مي يابد. رابعاً تنوع مواد غذايي در فصل زمستان در سبد كالايي خانوار نيز كاهش مي يابد. به همين دليل انتظار مي رود كه از ذخاير كلسيم موجود در بدن به تدريج با كاهش جذب كلسيم، در طول فصل زمستان كاسته شود و عوارض كمبود آن در اواخر فصل زمستان و يا در فصل بهار بروز نمايد.

    نقش كلسيم:

بيشترين ميزان كلسيم در استخوانها قرار دارد بنابـــــراين نقش كلسيم در استخوان سازي بخصوص در سنين كودكي، نوجواني و بلوغ كاملاً اساسي است. استخوانها نه تنها به عنوان محافظ فيزيكي بدن به شمــــــار مي روند بلكه به عنوان ذخيره عظيمي از كلسيم نيز محســــوب مي شوند كه در شرايط كمبود در دورة كوتاه مــــدت ، مي توانند كلسيم مورد نياز ساير بافتها را تأمين نمايند.
    ميزان كلسيم در ساير بافتها نيز اگر چه بسيار كم است، اما وجود آن در سلولها براي فعاليت و حيات سلولي و نهايتاً عملكرد بافتها كاملاً ضروري است . كلسيم در انتقال پيامها در بين و داخل سلولها و در رشد و تمايز سلولي نقش انكار ناپذيري دارد؛ بعلاوه كلسيم در انعقاد خون نيز مؤثر است.
    به واسطه اهميت كلسيــم در بافت هـــــاي مختلف بدن ، مكانيسم هايي در بدن وجود دارند، كه غلظت كلسيم را در خــــــون ثابت نگه مي دارند. بنابراين در شرايط كمبود لبني كلسيم، ميزان كلسيم خون نمي تواند فاكتور مناسبي براي كمبود آن تلقي گردد و حتي در اوايل مراحل تغذيه اي بد و نامطلوب نيز ممكن است علايم باليني ناشي از كمبود كلسيم آشكار و واضح نباشد.

    نقش ويتامين D :

ويتامين D از جمله موادي است كه در افزايش جذب كلسيم از كليه و خصوصاً روده نقش مؤثري دارد و در واقع بخش اعظمي از مكانيسمهاي جبراني كه قادر به جذب كلسيم غذاست در حضـــور ويتامين D انجــــــام مي گيرد. در حقيقت ويتامين D مانند يك هورمون عمل مي كند و رابطه مستقيمي ميان آن و جذب كلسيم از روده وجود دارد. از آنجايي كه منابع غذايي مورد استفاده ازنظر ويتامين D فقير هستند، لذا بخش اعظمي از ويتامين D مورد نياز بدن ما مي تواند از طريق پيش ساز اوليه آن و با استفاده از نور خورشيد در پوست بدن ساخته شود.
    بنابـــــراين چنانكـــه ملاحظه مي شود ساخته شدن ويتامين D در ارتباط با ميزان و شدت رسيدن نور مستقيم خورشيد به پوست بدن است. بديهي است ميزان ساخته شدن ويتامين D با فرا رسيدن زمستان به علت كاهش شدت نور خورشيد از يك سو و از سوي ديگر در معرض قرار نگرفتن پوست بدن ، كاهش مي يابد و سبب بروز عوارض ناشي از كمبود ويتامين D و كلسيم مي گردد. اين عوارض حتي بـــــا افزايش بیماریهاي مكرر و فصلي بخصوص در افراد دچار سؤتغذيه و همچنين كاهش فعاليت و تحرك، تشديد مي گردد كه قطعاً در گروههاي در معرض خطر از جمله مادران شيرده و باردار، جوانان، نوجوانان و كودكان، ايجاد عوارض از حساسيت بالايي برخوردار است.

    عوارض ناشي از كمبود كلسيم و ويتامين D :

    از جمله علايم واضح قابل مشاهده در كمبود كلسيم و ويتامين D ، تغييراتي است كه در اسكلت استخواني و سيستم هاي ارتباطي سلولي ايجاد مي شود. راشيتيسم كودكان، استئومالاسي و يا نرم شدن استخوانها در بزرگسالان، تأخير رشد طولي و عرضي استخوانها، بسته نشدن و يا مستحكم نشدن غضروفها از جمله عوارض استخواني هستند كه نهايتاً منجر به تأخير رشد فيزيكي استخوانها مي گردد. بعلاوه استئوپروز و يا پوكي استخوانها كه غالباً در زنان مسن بوجـــود مي آيد نيز در ارتباط با مصرف منابع غذايي سرشار از كلسيم و ميزان فعاليت افراد در سنين جواني و پايين تر است.
    پايين آمدن كلسيم در استخوانها نيز سبب اختلال در فعاليت سلولي مي شود، به طوري كه در اعصاب حركتي با افزايش تحريك پذيري، موجب بروز انقباضاتي به نام تتاني ( فلج شديد و دايم ) در دستها و پاها مي شود. به علاوه كاهش كلسيم در سلولهاي ديگر نيز سبب تأخير در رشد و تكامل و همچنين پايين آمدن توانايي بافتها مي گردد.

    منابع غذايي و ميزان توصيه:

منابع غذايي با منشأ غير دريايي ، منابع بسيار فقيري از ويتامين D هستند. با اين وجود لبنيات و ساير فرآورده هاي آن از جمله غني تــرين منابع كلسيم محسوب مي شوند. كلسيم در ساير موادغذايي از جمله غلات و حبوبات به ميزان قابل ملاحظه اي وجود دارد. اگر چه ميزان نياز در گروههاي سني و در شرايط مختلف متفاوت است اما به طور كلي ميزان توصيه شده در روز 3-2 ليوان شير و يا ماست و يا ساير فرآورده هاي آنهاست
    بنابراين به نظر مي رسد با توجه به الگوي غذايي موجود در خانوارهاي ايراني، مصرف اين مقدار از موادغذايي حاوي كلسيم بخصوص در فصل زمستان و بهار الزامي باشد و گروههاي در معرض خطر در خانواده از حساسيت بالايي برخوردار باشند.

    نتيجه گیری:

    1 ـ با توجه به نقش كلسيم، تأمين آن براي تمام افراد خانواده مهم و ضروري است.
    2 ـ تأمين كلسيم مورد نياز از طريق موادغذايي در فصل زمستان و بهار اهميت بيشتري دارد.
    3 ـ تأمين كلسيم در گروه كودكان ، نوجوانان و زنان از طريق سبد كالايي خانوار از اهميت و اولويت بالايي برخوردار است.
    4 ـ تا حد امكان سعي گردد تحرك و فعاليت در فصل زمستا ن محدود نگردد.


برچسب‌ها: كلسيم و ويتامين D
+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 10:41  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

کراتين ترکيبي از دسته ترکيبات پروتئيني است که از سه آمينواسيد متيونين، آرژنين و گليسين تشکيل مي‌گردد. اين ماده در بدن به‌صورت ترکيب فسفاته )کراتين فسفات) درآمده و به‌عنوان يکي از منابع ذخيره انرژي به‌ويژه در فعالت‌ها و ورزش‌هاي سرعتي و انفجاري به‌کار مي‌رود. کراتین فسفات ذخیره شده، هنگام فعالیت عضلانی تجزیه شده و تولید ATPمینماید. این واکنش بسیار سریعتر از سایر واکنشهای شیمیائی تولید ATP، انرژی مورد نیاز را فراهم میآورد. در نتیجه از بروز احساس خستگی جلوگیری مینماید. همچنین مطالعات نشان میدهند که مصرف مکمل کراتین، قدرت عضلات را افزایش میدهد و در ورزشهای قدرتی بهخصوص وزنهبرداری، و نیز ورزشهای استقامتی مانند شنا، دوچرخهسواری، فوتبال و والیبال تأثیر آن به اثبات رسیده است

کراتین در غذاهائی مانند گوشت قرمز، گوشت طیور و ماهی یافت میشود. این ماده همچنین در بدن انسان به ترتیب در کلیهها، کبد و لوزالمعده سنتز میگردد، اما مقدار آن بسیار کم بوده و تنها به میزان ۱ گرم در روز ساخته میشود. این مقدار کراتین برای یک فرد عادی که فعالیت روزمره را انجام میدهد و از یک برنامه غذائی متعادل پیروی مینماید، کافی است. ولی برای افرادی که فعالیت بدنی شدید دارند، مانند ورزشکاران، بهویژه ورزشکاران رشتههای قدرتی مانند وزنهبرداری و پرورش اندام و نیز ورزشهای سرعتی همراه با حرکات انفجاری مانند دو سرعت که مقدار زیادی انرژی را در زمان کوتاهی مصرف مینمایند، این مقدار کفایت نمیکند و بنابراین نیاز به تأمین آن از طریق استفاده از مکمل وجود دارد.

مو ، ساختار پروتئینی دارد و عمدتا از پروتئین کراتین ترکیب یافته است. یک تفاوت مهم میان کراتین مو و پروتئینهای دیگر ، وجود مقدار زیادی آمینو اسید سیستین در کراتین مو است. آمینو اسید ، نقش بسیار مهمی در ساختار مو دارد. چگونگی مو ، ناشی از پلهای میان زنجیرها‌ی پروتئینی متفاوت است. پلهایی مانند پیوندهای هیدروژنی و پیوندهای اتصال دی سولفیدی و نوع دیگر ، پل پیوند پونی میان دو زنجیر پروتئینی است.

بيشتر ذخيره کراتين در ماهيچه‌هاي اسکلتي قرار دارد.در حال حاضر ساليان متمادي است که اين ترکيب به‌عنوان مکمل در ورزش‌هاي مختلف به‌کار مي‌رود و مطالعات ساليان اخير نشانگر آن است که مصرف مکمل کراتين مي‌تواند موجب افزايش ميزان و محتواي کراتين موجود در عضلات گردد. البته برخي مطالعات ديگر پس از مصرف اين مکمل افزايشي در توان ورزشي ورزشکاران مشاهده نکرده‌اند. ليکن اغلب مطالعات انجام شده تاکنون نشانگر آن هستند که مصرف تقريبي ۲۰ گرم از اين ماده براي ۷-۵ روز موجب افزايش عملکرد سرعتي فرد به ميزان ۵%-۱ شده و کار انجام شده توسط وي را در ورزش‌هاي سرعتي تکرار شونده (متناوب) ۱۵% افزايش مي‌دهد.همچنين در صورتي که مکمل کراتين براي مدت يک يا دو ماه مصرف گردد. موجب افزايش توان سرعتي فرد (۸%-۵)، افزايش قدرت فرد (۱۵-۵ درصد) و توده بدون چربي فرد (۳%-۱) مي‌شود.براساس اطلاعات موجود اثر کارافزائي اين مکمل وابسته به ميزان برداشت آن توسط عضلات مي‌باشد.با توجه به اينکه اين ماده هنوز از طرف کميته بين‌المللي المپيک با محدوديت و يا منع مصرفي مواجه نشده است، بنابراين در بين ورزشکاران به‌عنوان يک مکمل کارافزا از جايگاه خاصي برخوردار است.تنها اثر جانبي شناخته شده از مصرف اين مکمل افزايش وزن بدن فرد مي‌باشد و در حال حاضر تحقيقات بيشتر در رابطه با پاسخ افراد مختلف به اين ماده، اثر آن در ورزش‌هاي متناوب و دوره‌اي، اثرات جانبي آن و اثرات طولاني مدت مصرف آن بر ورزش‌هاي استقامتي موردنياز است.
اثرات جانبي کراتين :
از عمده‌ترين سؤالات مصرف‌کنندگان پيرامون مکمل کراتين اثرات جانبي اين ماده مي‌باشد. بررسي‌ها و مطالعات محققين علوم پزشکي جهت شناسائي عوارض جانبي احتمالي کراتين در حال انجام است.
برخي از اين عوارض درمنابع علمي درج گرديده‌اند و اغلب آنها به جهت تجمع آب در بدن به‌ويژه در نواحي روده و ماهيچه اسکلتي مي‌باشد. اين تجمع آب ممکن است به دهيدراسيون يا کم‌آبي متعاقب دريافت کراتين منجر گردد. بنابراين هنگامي که مکمل کراتين مصرف مي‌کنيد، حداقل ۱ اونس (۳۰ گرم) آب به ازاء کيلوگرم وزن بدن مصرف کنيد. برخي اثرات جانبي احتمالي ناشي از مصرف اين مکمل به قرار زير مي‌باشد.
البته قبل از هر گونه اظهارنظري ذکر اين نکته الزامي است که اين عوارض تنها در مطالعات موردي مشاهده شده است و هنوز در مطالعات وسيع‌تر مورد تأئيد قرار نگرفته است. علاوه بر آن همانطور که مطالعه خواهيد نمود اين عوارض عمدتاً در اثر عدم تعادل آب و مواد معدني در بدن بروز مي‌نمايد و با رعايت يک برنامه غذائي متعادل و مخلوط نمودن کامل پودر کراتين در آب يا آبميوه قابل پيشگيري است و تنها اثري که توجه خاصي را مي‌طلبد احتمال ايجاد بار اضافي بر کليه‌ها متعاقب مصرف کراتين مي‌باشد


برچسب‌ها: کراتين
+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 10:40  توسط دکتر فرزانه 09123667097   | 

جمعی از اساتید و دانشجویان گرایشهای آمار زیستی، جامعه شناسی و علوم طبیعی گرد هم آمده تا به بررسی برخی از این دلایل بپردازند. افزایش نرخ تولد نوزاد پسر موجب پدید آمدن بسیاری از مشکلات در جوامع کنونی گشته است. 

به راستی علت افزایش شدید و بی سابقه نرخ تولد نوزاد پسر در ۳۰ ساله اخیر در جهان چه بوده است؟
جمعی از اساتید و دانشجویان گرایشهای آمار زیستی، جامعه شناسی و علوم طبیعی گرد هم آمده تا به بررسی برخی از این دلایل بپردازند. افزایش نرخ تولد نوزاد پسر موجب پدید آمدن بسیاری از مشکلات در جوامع کنونی گشته است. هم اکنون با وجود
۸ سال جنگ تحمیلی جامعه ایران با مشکل بیش از ۱ میلیون پسر اضافه آن هم تنها بین سنین ۲۰ تا ۳۰ سال مواجه بوده که این رقم بسیار قابل توجه می باشد. در صورت ادامه روند پسر زایی جامعه با مشکلاتی بسیار زیاد رو به رو خواهد گشت و بسیار شایسته می باشد که این مشکل هم اکنون و به نحوی جامع مورد بررسی قرار گیرد.
در ابتدا به ذکر علل ژنتیکی افزایش شدید پسر زایی در
۳۰ ساله اخیر اشاره خواهیم نمود.
احتمال تشکیل جنین مذکر به مراتب بیش از احتمال تشکیل جنین مؤنث می باشد. بر آورد محققان
۱۲۰ جنین پسر در ازای ۱۰۰ جنین دختر می باشد.
پرسش اینست که آیا تمامی جنین های تشکیل یافته به راستی تبدیل به نوزاد کامل شده و متولد خواهند شد؟ خیر، در هیچ کجای جهان به طور طبیعی نرخ تولد
۱۲۰ پسر در ازای ۱۰۰ دختر نمی باشد. از نظر محتوای ژنتیکی یکجنین مذکر بسیار ضعیف تر از یکجنین مؤنث می باشد، و آن بدلیل دارا بودن یک مجموعه کروموزومی فعال می باشد. حال آنکه هرجنین مؤنث دارای دو مجموعه فعال کروموزومی بوده و مقاومت آن نسبت به عواملی که جنین را در بدو تشکیل تهدید می نمایند به مراتب بیشتر از مقاومت جنین مذکر می باشد.
در اینجا به نکاتی شایان توجه در این خصوص اشاره خاهیم نمود:
● تفاوت مادران جوان و مادران مسن در پسر دار و یا دختر دار شدن:
تحقیقات نشان داده اند که احتمال تولد فرزند پسر از مادران جوان تر به مراتب بیشتر از احتمال تولد نوزاد پسر از مادران مسن تر می باشد. این بدین معناست که در کشور هایی که سن زن در هنگام ازدواج و بارداری پایین تر است نرخ تولد نوزاد پسر نسبت به دختر بیشتر خواهد بود.
●نقش ملیت در پسر دار یا دختر دار شدن:
آمار ها نشان داده اند که مادران چینی دارای بیشترین تعداد پسر می باشند و مادران فیلیپینی پس از آنها از لحاظ تعداد فرزند پسر در مقام دوم قرار دارند، در حالی که مادران سرخپوست دارای کمترین تعداد فرزند پسر می باشند.
● نقش بیماری ها در تعیین جنسیت جنین:
تحقیقات نشان داده اند که ابتلای زنان به برخی ازبیماریهامیتوانددرتعییین جنسیت جنین تأثیرگزارباشد. به گفته محققین احتمال تولد نوزاد پسراززنان مبتلابه بیماری هپاتیت نوع ب،
۱،۵ برابربیش اززنانی است که حامل این ویروس نمیباشند.پروفسور امیلی اویستر، فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد پایان نامه دوره دکترای خود را بر روی ارتباط بیماری هپاتیت ب و نرخ تولد نوزادان به انجام رسانید.
تیتر پایان نامه پروفسور اویستر: هپاتیت ب و زنان ناپدید شده" بود. وی اظهار داشت که می توان از علم بیولوژی برای پاسخگویی به این معما که چرا تعداد دختران متولد شده تا این حد کم شده است استفاده نمود.
وی همچنین به مقاله آمارتیا سن
Amartya Sen با عنوان: فقدان بیش از ۱۰۰ میلیون زن More than ۱۰۰ million Women are Missing اشاره داشت. آمارتیا سن در مقاله خود علل کمتر بودن تعداد زنان را دلایل اجتماعی ضد زنان بیان نموده بود، ولیکن پروفسور اویستر به جنبه های بیولوژیکی این پدیده به زیبایی اشاره نمود.
به گفته مجله معتبر ساینس دیلی: هپاتیت ب به تنهایی علت فقدان
۴۰ درصدی زنان در آسیا می باشد.
● نسبت طبیعی و متداول پسر به دختر در بدو تولد چگونه است؟
به طور طبیعی و در تمام جهان نرخ تولد
۱۰۴-۱۰۷ پسر در ازای هر ۱۰۰ دختر می باشد.
استثناهایی نیزدر این میان به چشم می خورند، از جمله سال
۱۹۴۶ میلادی در آمریکا سالی بود که بیشترین تعداد تولد پسر را به خود دید، در آن سال ۱۰۵.۹ پسر در ازای هر ۱۰۰ دختر متولد شدند. و سال ۲۰۰۰ سالی بود که کمترین نرخ تولد پسر ها را داشت. در آن سال ۱۰۴.۸ پسر در ازای هر ۱۰۰ دختر متولد شدند.
● نکاتی جالب در خصوص نسبت مرد به زن در رده های مختلف سنی:
در بدو تولد همانگونه که قبلا نیز ذکر شد تعداد پسران بین
۱۰۴ تا ۱۰۷ در ازای هر ۱۰۰ دختر می باشد. در سنین زیر ۱۵ سال نیزنسبت پسر به دختر مشابه است با نسبت آنها در بدوتولد. پس از آن تا سن ۳۵ سالگی همچنین تعداد پسرها بیشتر از تعداد دخترها می باشد. اما نسبت ۱۰۴-۱۰۷ کمی کاهش می یابد و این بدان دلیل است که مردان در این سن احتمال فوتشان بر اثر حوادث کمی بیشتر از احتمال فوت زنان می باشد که این نسبت را به ۱۰۳-۱۰۵ در ازای هر ۱۰۰ دختر می رساند. **
** توجه داشته باشید که در اینجا منظور از
۱۰۰ دختر، ۱۰۰ دختر "زنده" و نه ضررورتا ۱۰۰ دختر "سالم" می باشد. بدان دلیل که نرخ ابتلای دختران به برخی بیماری ها در سنین جوانی و بین ۱۵-۳۵ سال به مراتب بیشتر از نرخ ابتلای مردان به همان بیماری ها می باشد. و اگر می خواستیم تعداد دختران سالم را در این معادله جای دهیم تعداد به مراتب کمتر می بود. مردان بیشتر مستعد بیماری های قلبی عروقی و برخی از انواع سرطان ها می باشند و بدین ترتیب عمر متوسط مردان کوتاه تر از عمر متوسط زنان می باشد. بدین ترتیب در سنین کهنسالی تعداد زنان (مسن) به مراتب بیش از تعداد مردان (مسن) خواهد بود. آمار ذکر شده در فوق برای تمام کشور ها صادق است جز کشور افغانستان که در این کشور بر طبق آمار عمر متوسط زنان کمتر از عمر متوسط مردان می باشد.
● در اینجا به آمار کشورمان نظر می اندازیم
آمارهای کشور ایران نشان می دهند که نرخ تولد در کشور ما برابر است با
۱۰۵ نوزاد پسر در ازای هر ۱۰۰ نوزاد دختر، که این میزان تا گروه سنی ۳۵ سال کمابیش به همین صورت می باشد. در ایران هم اکنون (بر طبق آخرین آمار سال ۲۰۰۷) جمعیت مردان تا رده سنی ۶۵ سال بیش از جمعیت زنان می باشد، و در رده سنی ۶۵ سال به بالا جمعیت زنان بیشتر از جمعیت مردان می باشد. همچنین در کشور ما بر طبق آمار ها، طول عمر متوسط زنان ۷۲ سال و طول عمر متوسط مردان ۶۹ سال می باشد.
هم اکنون جمعیت مردان در ایران در حدود
۱،۶۰۰،۰۰۰ (یک میلیون و ششصد هزار نفر) بیشتر از جمعیت زنان در ایران می باشد
ـ بدیهی است که جمعیت دختران جوان کشورمان نسبت به پسران جوان به مراتب کمتر می باشد به این دلیل که در سنین بالای
۶۵ سال قسمت عظیمی از جمعیت را زنان به خود اختصاص داده اند.
● آمار دیگر نقاط جهان:
نرخ تولد به طور طبیعی بین
۱۰۵ تا ۱۰۷پسر در ازا هر ۱۰۰ دختر می باشد. حال آنکه در برخی از کشور های جهان نرخ تولد نوزاد پسر به مراتب بیشتر از نرخ تولد نوزاد دختر می باشد. هم اکنون آمار تولد ۱۱۳ پسر به ۱۰۰ دختر در دو کشور چین و کره جنوبی، ۱۱۰ پسر به ۱۰۰ دختر در کشور تایوان، و ۱۰۷ پسر به ۱۰۰ دختر در میان چینی های ساکن سنگاپور و مردم مالزی می باشد.
شایان ذکر است که بر اساس گزارشات منتشره توسط
China Population Publishing House نرخ تولد در سال ۲۰۰۱ در کشور چین برابر بوده است با ۱۱۷ پسر در ازای هر ۱۰۰ دختر. همچنین در سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ ;۱۲۱ پسر به ازای هر ۱۰۰ دختر در کشور چین به دنیا آمدند.
بر طبق آمار ها تخمین زده میشود که تا سال
۲۰۲۰ تعداد پسران جوان در کشور چین بیش از ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ (۳۵ میلیون) و در کشور هند بیش از ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ (۲۵ میلیون) بیش از تعداد دختران جوان در آن دو کشور باشد. که این آمار ها مقامات چینی و هندی را به شدت نگران کرده است. همچنین در سال ۲۰۰۰ میلادی سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام داشت که تعداد زنان در جنوب قاره آسیا در حدود ۷۹ میلیون (۷۹،۰۰۰،۰۰۰) کمتر از جمعیت مردان در این منطقه می باشد.
اخیرا در مقاله ای تحت عنوان "افزایش وحشتناک پسرها" ، دانشمندان هشدار داده اندکه افزایش بیش از اندازه و شدید تعداد پسر ها در کشورهای آسیایی می تواند صلح جهانی را تهدید نماید. در این مقاله آمده است که هم اکنون جمعیت زنان در دو کشور چین و هند بیش از
۱۰۰ میلیون کمتر از جمعیت مردان در این دو کشور می باشد. این رقم که به "پدیده فقدان زن" شهرت یافته است The phenomenon of missing women. برای اولین بار توسط آمارتیا سن مورد توجه قرار گرفت.
 
+ نوشته شده در  ۹۲/۰۴/۱۲ساعت 10:39  توسط دکتر فرزانه 09123667097   |